อิอิ..ชวนชิม

อ่าน: 3756

(กล่องนึ่งข้าวพลาสติกด้วยไมโครเว๊ป 7 นาทีได้เจี๊ยะ)

>> วันที่ 30 ผมมีการบ้าน ประชุมประชาวิจารณ์โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาหารและการเกษตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยพิจารณาส่วนโครงสร้างองค์กรและแนวทางในการบริหาร การร่างหลักสูตรของวิทยาลัยอาหารและการเกษตร จะมีการประชุม 3 ยก รายการผมเป็นยกที่ 1 เปิดประชาพิจารณ์ระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน คณาจารย์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ชุมชนในจังหวัดน่าน ประมาณ 15 คน อ่านต่อ »Main: 0.015792846679688 sec
Sidebar: 0.072854042053223 sec