ที่นี่ >> โรงเรียนเฮฮาศาสตร์วิทยา

อ่าน: 1498

คนอื่นเขาทำเรื่องโรงเรียนในฝัน

ถ้าสกุลเฮจะตั้งโรงเรียนจะออกแบบอย่างไร

ในชั้นนี้คงต้องบริหารจัดการบุคลากรก่อนดีไหม

ถ้าเห็นว่าตรงไหนไม่เหมาะก็ขอปรับหรือเกลี่ยตำแหน่งได้

เงินเดืิอนจ่ายทุกตำแหน่งเท่ากัน

: ครูอึ่ง เป็นผอ.ผู้บริหารโรงเรียน

เนื่องจากมีประสบการตรงจึงมอบตำแหน่งให้ โรงเรียนนี้จะปรับทัศนคติใหม่ จะไม่ให้มีคำซุบซิบ.. อาจารย์แว่นหนา หน้าโบราณ การบ้านเยอะ ทุกชีวิตจะจูนใจให้ตรงกันว่า..ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า การศึกษาตลอดชีวิต กำหนดให้เรียนทุกเรื่องที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน จะต้องเอาความรู้ไปใส่ในเรื่องนั้นๆ เช่น เอาความรู้ไปใส่ในวัตถุดิบต่างๆ เอาใบมะรุมไปใส่ในไข่แล้วเอาไปทอดทำไข่เจียวมะรุม ง่ายๆอร่อยๆอย่างนี้แหละ ที่เป็นหลักสูตรเพื่อชีวิตในเบื้องต้น แล้วค่อยพัฒนาชุดความรู้ให้ขยายกว้างออกไปสู่สหวิทยาการที่จำเป็นต่อการงานอาชีพ หมายความว่า ผู้เรียนจะรู้ตัวว่าเขาชอบทำงานอะไร เขาก็จะได้ฝึกฝนสะสมทักษะชีวิตเพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพนั้นๆ

: ครูอาเหลียง เป็นครูผู้ปกครอง

ด้วยเสียงหัวเราะอิอิ แต่หน้าดุ หนวดกระดิก เด็กๆอาจจะเกรงใจโดยธรรมชาติ แต่ในทางปฏิบัติ ครูผู้ปกครองจะเข้าใจเด็กในแต่ละวัย มีจิตวิทยาที่จะวางลู่ให้เด็กๆอยู่ในบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน แทนที่จะบังคับ ครูผู้ปกครองก็จะยุให้เด็กทำความดี รู้สึกดีๆกับการที่ได้ทำอะไรในเชิงบวก ขณะเดี่ยวกันก็บริหารความเสี่ยงในวัยเด็กให้บรรเทาเบาบาง โรงเรียนนี้จะยกย่องความดีให้ปรากฏ เด็กกลุ่มไหนทำสิ่งดีๆก็จะมีการประกาศยกย่อง ให้เป็นพระเอกในกิจกรรมนั้นๆ เป็นโรงเรียนที่เด็กรักครูผู้ปกครอง เจอหน้าแทนที่จะหลบก็จะมาห้อมล้อมส่งการบ้านความดี และการทำความดีนี้มีคะแนนให้ด้วยนะ จัดเข้าไปอยู่ในหมวดหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม อนุมัติให้เอาอาหยงเป็นผู้ช่วยได้ อิ อิ..

: ครูบางทราย เป็นครูสอนวิชาชีวิตและสังคม

สอนวิชารู้เขารู้เรา วิชานี้จะเจาะใจให้เด็กตระหนักถึงความเป็นหน่อเนื้อเชื่อไขของตนเอง เกิดที่ไหน ในสภาพแวดล้อมอย่างไร รู้ที่มาของเชื้อเผ่าเหล่ากอ ควรรู้ตัวว่ามีหน้าที่อะไรต่อบ้านเกิดเมืองนอน ต้องมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด เรียนวิชาสารสนเทศท้องถิ่น เรียนเรื่องการดำเนินชีวิตของปู่ย่าตายาย ขนบธรรมเนียมประเพณี/วิถีชีวิต จะต้องไปค้นคว้าความรู้ใหม่ๆมายกระดับการงานอาชีพของพ่อแม่ จะเอาความรู้อะไรมาใส่ลงไปในการงาน ในพื้นที่ และในสังคมชุมชนที่ตัวเองอยู่ ต้องรักการถ่ายถอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เพื่อเอามาพิจารณาเทียบเคียงกับภูมิปัญญาสากล

..ครูบางทรายใจเย็น หน้าเปื้อนยิ้มทั้งวัน มีอุบายมายแม๊ปดีๆแปลกๆมาสอน ชวนเด็กเดินท่องคันนา ไปเรียนในชายน้ำป่าเขาลำเนาไพร ไปฝึกอบรมกับผู้รู้ในหมู่บ้าน ขณะเดียวกันก็สอนวิธีค้นคว้าความรู้จากระบบไอที เมื่อสอนให้รู้เขารู้เราเช่นนี้ นอกจากเด็กจะรักกำพืดตนเองแล้ว

: ครูแห้วซ่า ครูสอนการละครและดนตรี

สอนวิชาพาหัวใจให้รื่นเริง เด็กเรียนเรื่องฟ้อนๆรำๆ ครูปูเก่งโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ย่อมเข้าใจถึงความรู้สึกการแสดงออกของเด็กๆ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สนุกกับจินตนาการที่เขาชอบ ถ้าใครอ่านในเจ้าเป็นไผ 1 จะเห็นภาพ..เด็กตัวเล็กๆตั้งหน้าตั้งตารำ > >

พม่ารำขวาน พวกชาวบ้านตีกลอง

ฟังๆเสียงมันดังเท่งม๊อง ฟังๆเสียงมันดังเท่งม่อง..

ครูเพียงใช้เครื่องมือประกอบ เปิดเพลง ใช้สื่อ ออกแบบให้เด็กคิดการแสดง การนำเสนอจากกลุ่มเขาเอง สร้างเสริมศิลปะด้านอารมณ์สุนทรียะ ที่สะท้อนถึงการสอนให้สนุกทำอย่างไร วิธีการสอน เด็กๆจะได้เห็นตัวอย่างจากครู ครูปูจะออกมารำหน้าแป้นเป็นตัวอย่างหน้าชั้นเรียน เอารูปแบบการฝึกหมอลำ หางเครื่อง ฯลฯ มาประยุกต์สอนในชั้นเรียน เน้นการเรียนภาคปฏิบัติ ยั่วยุให้ลูกศิษย์มีทักษะฝึกการร้องๆรำๆ จนสามารถเลือกได้ว่าสื่อที่ส่งผ่านทีวีหรือเว็ปไซด์ เรื่องไหนดีไม่ดี ควรไม่ควรอย่างไร

: ครูอุ้ยจันตา สอนวิชาศรัทธาในชีวิตและศาสนา

อุ้ยจะสอนวิชาการใคร่ครวญ วิชาอุ้ยนี้จะสอนตั้งแต่เพลงกล่อมลูก เพื่อกล่อมเกลาให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษของครอบครัว เขาเป็นที่รักที่หวังของญาติและพ่อแม่ เด็กสตรีจะสอนวิชาการบ้านการเรียน ขนบธรรมเนียมเพณีไทยที่ดีงาม มารยาทในสังคม รู้วิธีเลือกวิธีมอง สงเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องที่อยู่รอบๆตัวในเบื้องต้นได้ วันดีคืนนี้อุ้ยก็จะชวนไปวัด ชวนไปสนทนากับหลวงพ่อ ชวนไปคุยกับพ่อแก่แม่แก่ ให้รู้คุณค่าของการทำบุญทำทาน รู้เรื่องจิตกุศล รู้เรื่องทางหลายแพร่ง สอนวิชาคิดละมองอย่างละเอียด สอนวิชาใจเย็น วิชาดูตาม้าตาเรือ

: ครูแป๊ด  สอนวิชาเขียนเรียงความ

เด็กไทยสมัยนี้จะสนใจการเขียนน้อยมาก เมื่อโตขึ้นจึงมีปัญหาในการเฃียน คิดไม่ออก เขียนไม่ได้ ยึกยักๆแล้วก็เป็นทุกข์ บางคนเขียนไม่ได้ใจความ ไม่สามารถถอดความคิดความรู้สึกเป็นอักษรได้  ถ้าเราอ่านที่ครูแป๊ดเขียนเกี่ยวกับน้องฟ้าน้องฟาง จะมีเรื่องเล่าที่สนุกๆกระชับ จุดหักเลี้ยวฮาแทบตกเก้าอี้ ในชั้นแรกครูแป๊ดจะเอาเรื่องดีๆมาเล่า ชี้ชวนให้เด็กๆรักการอ่าน ประทับใจเรื่องอะไรคัดลอกมาส่งเป็นการบ้าน แล้วคุณครูแป๊ดก็จะคัดเลือก บทคัดย่อของใครทำได้ดีก็เชิญให้ออกมาอ่านหน้าชั้น เด็กก็จะภูมิใจในผลงานตัวเอง ส่วนเด็กร่วมชั้น คุณครูแป๊ดก็จะแนะนำให้เกาะกลุ่มการเขียนเพื่อพัฒนาการต่อไป เรื่องนี้อาจจะโยงไปถึงขั้นที่เด็กๆเขียนบันทึกลงบล็อก เพื่อขยายกิจกรรมการเรียนในห้องออกสู่โลกกว้าง คุณแป๊ดมีเทคนิคเยอะ แจกรางวัลขนมอร่อยๆ พาไปว่ายน้ำ หรือมอบหนังสือดีๆให้ลูกศิษย์ บางช่วงจัดโต้ว่าทีหัวข้อ “การเขียนดีกว่าการอ่าน หรือการอ่านดีกว่าการเขียน” ถ้าครูถนุถนอมน้ำใจเด็ก ครูจะได้ใจเด็กหมดหัวใจ เรื่องหนักอกหนักใจ เด็กไม่รักการเขียนรักการอ่านก็จะมลายไปในกระบวนการสอนให้สนุกนี่เอง

: ครูขจิต ฝอยทอง สอนวิชาเกมส์บันลือโลก

เกมส์ในที่นี่ ครูขจิต จะเข้าไปเล่นเกมส์สนุกๆในคอมปิวเตอร์ร่วมกับเด็ก แล้วให้เด็กๆคัดเลือกเกมส์ที่กลุ่มเห็นว่าสนุกและมีประโยชน์มาประกวดกัน หลังจากนั้นครูขจิตก็จะแนะวิธีให้เด็กๆจำลองเกมส์ออกมาแสดงหน้าชั้น ครูขจิตนั้นมีวิทยายุทธเรื่องชวนเด็กแสดงออก สามารถแทรกวิชาต่างๆเข้าไปบูรณาการที่แสนจะเจี๊ยวจ๊าว สไตล์กามนิตหนุ่มนั้นธรรมดาทำไม่เป็นเป็น จะมีเสียงฮ่าๆแบบเหน่อทั้งวัน

: ครูป้าหวาน สอนวิชาแดรกคิวล่า

วิชาป้าหวานจะอยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์ เน้นการทดลองในห้องแล๊ป เด็กๆจะถูกชี้ชวนให้เห็นความสำคัฯของวิชา ฟิสิกซ์ เคมี ชีวะ แทนที่จะไปสนใจทำระเบิดขวด เอาก้อนหินปารถบรรทุก เปลี่ยนมาเป็นการทดลองให้รู้โทษและประโยชน์ของระเบิด ให้นำความรู้ไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ ทดลองกับหนู กับกระต่าย กบเขียด สอนวิชาฉีดยา เด็กอาจจะแหยงแต่จะสนุกในภายหลัง เรียนเรื่องระบบการทำงานของเนื้อ หนัง กะะดูก เส้นเอ็น และโลหิต จะได้ไปกลัวหมอฟัน

มาเติมวิชาแดรกคิวล่าค่ะ   นอกจากสอนสิ่งที่พ่อครูเกริ่นแล้ว  วิชาประหลาดนี้จะสอนเรื่องความเชื่อ  สอนเรื่องความกลัว  เด็กรู้จักผีตั้งแต่เกิดไหม  มีใครสอนให้กลัวหรือเปล่า  มีใครบอกเด็กไหมว่า  ห้าม…อย่า…นะไม่งั้นจะให้หมอฉีดยา  อยู่ดีๆเด็กไม่กลัวหมอก็สอนให้กลัว  เคยสอนโดยให้เด็กทดลองเอาปลายปากกาจิ้มเนื้อตัวเอง  โดยเราทำให้ดุก่อน ทำเท่านี้ ทำแบบนี้  เจ็บไหมคะ เด็กโอเคค่ะ  ถามว่าเคยหกล้มเจ็บกว่าไหม  มีดบาดเจ็บกว่าไหม  เด็กก็ รับได้ค่ะ บอกตรงๆว่ากำลังจะทำอะไร  อย่าหลอกกันนะ จะบอกให้  บอกตรงๆว่าขยับไม่ได้เพราะอะไรไม่ต้องจับไว้เมื่อเด็กเห็นตัวอย่าง จะลองจับ จะลองทำ  เด็กไม่ชอบการบังคับ ไม่ชอบถูกหลอก  ยิ่งหลอกเด้กก็ยิ่งไม่เชื่อใจ จริงไหม  เรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันค่ะ   ทำไมเรามีโรงเรียนสอนทุกสาขาวิชา  แต่เราไม่มีโรงเรียนสอนวิชาเลี้ยงลูก  คนไม่ใข่หรือที่สำคํญ  ขับรถ ทำไมจึงมีใบอนุญาตขับขี่  เลี้ยงคน  อะไรเลย  จะอิสระเสรี ใครจะเลี้ยงอย่างไรก็ได้

: ครูออต สอนวิชาศิลป วัฒนธรรม

ครูออตนี่่เกิดมาเพื่อตอบสนองภาควิชานี้จริงๆ ทั้งเนื้อตัวเต็มไปด้วยศิลป ปัจจุบันสอนทั้งเด็กเล็กและเด็กโต เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง วันที่ 1-3 กันยายนจะจัดค่ายเยาวชนที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นคนที่เคลื่อนย้ายศิลปะเข้าไปไว้ในหัวจิตหัวใจของเด็ก ดำรงชีพอยู่กับศิลปเพื่อชีวิตอย่างแท้จริง มีงานทอผ้าฝ้ายออกแบบลวดลายไม่เป็นสองรองใคร มีนิตยสารเอาไปลงโฆษณาให้ฟรีๆ ..ถ้าเราได้ครูมืออาชีพทางด้านนี้มาสอน ภาควิชาดังกล่าวจะอบอวลไปด้วยบรรยากาศศิลปวัฒนะธรรม เพราะครูออตจะดึงเอาเรื่อง ฮูปแต้ม สิมอีสาน เรื่องราวในอดีตที่สนุกๆมาร้อยเรียงผูกใจเด็กให้เห็นความหมายความสำคัญของบริบทศิลปวัฒนธรรม ว่าเป็นรากเหง้าที่บ่งบอกถึงความเป็นชนชาตินั้นๆ จะให้เด็กรักชาติโดยไม่สอนให้ตระหนักในคุณค่าและความหมายของคำว่าชาติ มันจะเป็นไปได้จะได๋ใช่ไหมพี่น้อง อิ อิ

ครูน่องหวาน สอนวิชาคอมพิวเตอร์

สาระวิชาเรื่องไอที คุณครูน่องหวานจะเอาเพลงเป็นสื่อ เพื่อให้เด็กเห็นสักยภาพของครูเครื่องเสีบก่อน แล้วค่ออธิบายว่า ครูเครื่องมีประโยชน์และโทษอย่างไร สามารถที่จะนำเอามาใช้ทางด้านไหนบ้าง ความรู้ที่จำเป็นเบื้องต้นจะออกแบบเรียนรู้ภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี ครูน่องหวานจะสอนวิธีการใช้ ดูแลรักษา และการป้องกันไวรัส สอนให้เห็นทั้งมุมมืดและมุมสว่าง สอนวิธีสืบค้นความรู้ในโลกกว้าง ในที่สุดแล้วครูน่องหวานจะให้เด็กส่งการบ้านผ่านบล็อก ครูสามารถตรวจการบ้านด้วยบล็อกเช่นกัน นั่นกฌหมายความว่า  ครูน่องหวานสามารถเปิดห้องเรียน 24 ชั่วโมง ใครจะเข้าจะออกทำได้ตามความสะดวก

: ครูเม้ง สอนวิชาคณิตศาสตร์

ถ้าใครติดตามข่าวสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จะทราบว่าครูเม้งของเรา ได้ออกแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆเสนอเกมส์คอมพิวเตอร์ยิงกันสนุก..ชวนผู้เรียนคิดหาเหตุผลหาคำตอบในเชิงคณิตศาสตร์อย่างสนุก อุบายในการกระตุ้นให้เด็กชอบวิชานี้ ครูเม้งมีเป็นกะตั๊ก การเรียนเพื่อให้เกิดความตระหนัก เบื้องต้นจะต้องคุยกันก่อนว่าทำไมถึงต้องเรียนวิชานี้ วิชาคณิตศาสตร์ดีและสำคัญอย่างไร ในชีวิตประจำวันเราหนีวิชาคำนวณไม่พ้นอยู่แล้ว จึงควรใส่ใจเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการไปตามลำดับ ถ้าใครติดตามอ่านในบล็อกครูเม้ง  จะพบเห็นเรื่องการสอนใหม่ๆที่สนุกและท้าทาย การสอนได้ด้วยกระบวนการอย่างนี้ ถ้าครูไม่มีเครื่องหมายบวกลบคูณหารในหัวใจแล้วเด็กจะเบื่อได้ง่ายๆ

: ครูอาราม สอนวิชากิจกรรมกลางแจ้ง

: ครูหนิงกลิ้ง สอนวิชา่พัฒนาการเด็กด้อยโอกาส

: ครูแผ่นดิน สอนวิชาจิตอาสา

: ครูปาลียอน สอนวิชาลานสาวกอด

: ครูตาหวาน สอนวิชาบัญชีชีวิต

: ครูสายลม สอนวิชาการอดออมเพื่ออนาคต

: ครูอัยการ สอนวิชากฎหมายเบื้องค้น

: ครูไร้กอบ สอนวิชาจิตปัญญา

: ครูรอกอด สอนวิชาพลังงานสะอาด

: ครูหมอเจ๊ สอนวิชาไข้หวัด 2009

: ครูป้าจุ๋ม สอนวิชาสมุนไพรใกล้ตัว

: ครูสุวรรณา สอนวิชาการเรียนรู้ในห้องสมุด

: ครูจอมป่วน สอนวิชาขยะใครคิดว่าไม่สำคัญ

: ครูแพนด้า สอนวิชาออกกำลังกายออกกำลังใจ

: ครูHandy สอนวิชายูเทิร์นชีวิต

: ครูสิงห์ป่าสัก สอนวิชาต้นไม้ใบหญ้า

: ครูแป๋ว สอนวิชาถ่ายภาพ

: ครูหลินฮุ้ย สอนวิชาหม้อข้าวหม้อแกง

: ครูมิม สอนวิชาทัศนะศึกษา

: ครูอึ่งอ๊อบ สอนวิชากระบี่ไล่ตีกระบอง

: หลวงพี่ติ๊ก สอนวิชาวิถีพุทธ

« « Prev : หัวอกคนไทย

Next : : ไปเยี่ยมกิ๊ก ตอนตาลีตาเหลือก » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

15 ความคิดเห็น

 • #1 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 12:18

  เดี๋ยวก็จับไปสอนภาษาไทย  หรือวิชายั่วยวนเสียหร๊อก คิคิ

 • #2 rattiya ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 13:30

  อ้ายหยา สมแล้ว ที่ได้ครูเหลียงเป็นครูปกครอง

 • #3 มิสเตอร์สะตอฯ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 19:17

  เอามาฝากครับ

  http://www.schuai.net/Maths/MathsNature-8Aug2009.pps

 • #4 มิสเตอร์สะตอฯ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 19:18

  สำหรับคลิปวีดีโอ

  http://www.schuai.net/Maths/Maths.zip

  ดาวน์โหลดแล้วก็คลายซิพแล้วเปิดได้นะครับ

 • #5 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 19:18

  ครูเม้งมาในสไตล์เกมส์คณิตศาสตร์ ทันใจที่สุด

 • #6 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 19:25

  ครูอึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียน
  ผมเป็นนัการภารโรงนะขอรับ อาเหลียง

 • #7 ป้าหวาน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 19:46

  มาเติมวิชาแดรกคิวล่าค่ะ   นอกจากสอนสิ่งที่พ่อครูเกริ่นแล้ว  วิชาประหลาดนี้จะสอนเรื่องความเชื่อ  สอนเรื่องความกลัว  เด็กรู้จักผีตั้งแต่เกิดไหม  มีใครสอนให้กลัวหรือเปล่า  มีใครบอกเด็กไหมว่า  ห้าม…อย่า…นะไม่งั้นจะให้หมอฉีดยา  อยู่ดีๆเด็กไม่กลัวหมอก็สอนให้กลัว  เคยสอนโดยให้เด็กทดลองเอาปลายปากกาจิ้มเนื้อตัวเอง  โดยเราทำให้ดุก่อน ทำเท่านี้ ทำแบบนี้  เจ็บไหมคะ เด็กโอเคค่ะ  ถามว่าเคยหกล้มเจ็บกว่าไหม  มีดบาดเจ็บกว่าไหม  เด็กก็ รับได้ค่ะ บอกตรงๆว่ากำลังจะทำอะไร  อย่าหลอกกันนะ จะบอกให้  บอกตรงๆว่าขยับไม่ได้เพราะอะไรไม่ต้องจับไว้เมื่อเด็กเห็นตัวอย่าง จะลองจับ จะลองทำ  เด็กไม่ชอบการบังคับ ไม่ชอบถูกหลอก  ยิ่งหลอกเด้กก็ยิ่งไม่เชื่อใจ จริงไหม  เรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันค่ะ   ทำไมเรามีโรงเรียนสอนทุกสาขาวิชา  แต่เราไม่มีโรงเรียนสอนวิชาเลี้ยงลูก  คนไม่ใข่หรือที่สำคํญ  ขับรถ ทำไมจึงมีใบอนุญาตขับขี่  เลี้ยงคน  อะไรเลย  จะอิสระเสรี ใครจะเลี้ยงอย่างไรก็ได้

 • #8 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 19:52

  อยากให้คุณครูทั้งหลายช่วยเติมเต็มแผนการสอน
  อย่างที่ป้าหวานทำเป็นตัวอย่างนี้สุดยอดเลย
  >> ท่านใดที่ถูกจ่ายวิชาให้สอนแล้ว
  ถ้าว่างก็ช่วยกันเขียน
  ย่อๆแบบป้าหวานนี้ให้ด้วยนะครับ
  จะจ๊าบส์หลายเด้อ อิอิ

 • #9 สุวรรณา ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 19:57

  อิอิ ชอบๆๆ ค่ะ ถนัดค่ะ น่าสนใจต้องมีใบอนุญาตอย่างป้าหวานบอกไว้ข้างบนจริงด้วยสิคะ

 • #10 mimography ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 21:29

  อ่ะพ่อ…ไม่มีตำแหน่งว่างแล้วหรือ
  อยากสอนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆบ้างๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  อิอิ

 • #11 sompornp ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 21:49

  ใครไม่มีชื่อรีบสมัครเข้ามา
  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจะเป็นผู้พิจารณาเอง
  อิอิอิ
  (ใคร่ซ่า เดี๋ยวจัดให้ ช่วงนี้ได้ร่ำเรียนวิชามาพอสมควร ของอาจจะขึ้นได้ เช่นวิชาโยนศาสตร์ ถีบศาสตร์ แฮ๊วศาสตร์ แว๊บศาสตร์ เลือดสาด ฯลฯ)

 • #12 handyman ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 สิงหาคม 2009 เวลา 0:10

  นับว่าท่านผู้ก่อการตั้งโรงเรียนตาไว หูไวจริงๆ ที่เคยให้ผมเป็นครูเทคโนฯ  ครูน้ำ ฯลฯ  บัดนี้กำหนดวิชาใหม่ให้สอนแบบตรงกับที่ไปจบหลักสูตรมาหมาดๆเลย  ความรู้สดมากจริงๆ  วิชา ยูเทิร์นชีวิต” เข้าท่ามากเลยครับ .. มั่นใจว่าสอนได้ และไม่มีมั่วด้วย  แต่ขออนุญาต “สอนทุกอย่างที่ขวางหน้า” ด้วยนะครับ .. เพราะสะสมอะไรมาหลายอย่าง  โอกาสเหมาะ  ขอลุยแบบมวยวัด  ไม่ต้องเปิดตำราสอน  แต่รับประกันคุณภาพครับ
  อิ อิ อิ

 • #13 dd_l ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 สิงหาคม 2009 เวลา 22:39

  เห็นคำว่า ครูอึ่งเป็น ผ.อ.โรงเรียน แล้วตกใจ..หงายหลังไปตั้งหลัก
  กลับมาอีกที  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น เจ้าของโรงเรียน แถมมีพ่อครูฯ เป็นนักการภารโรง..
  เลยเป็นลมไปอีกรอบหนึ่ง..  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร โช่ยโด้ย..ฮ่าๆๆๆๆ

 • #14 Panda ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 สิงหาคม 2009 เวลา 17:33

  ออกกำลังกายกับออกกำลังใจ ต้องทำควบคู่กัน และต้องทำอย่างสมดุลย์กันนะครับ
  กาย ต้อง อาศัยใจ ใจ ก็ต้อง อาศัยกาย
  จิตใจที่ดี ต้องการที่จะอยู่ ในร่างกายที่ดี

  http://lanpanya.com/panda/archives/214

 • #15 สายลมครับ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2009 เวลา 12:31

  วิชามารมีสอนมั้ยครับพ่อ  แบบว่าสอนให้รู้ทันมันอ่ะครับ ว่าไม่ดี อย่าใช้ อิอิ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.15808796882629 sec
Sidebar: 0.086499929428101 sec