เด็กข้างวัด (๗) คารวะคุณครู

โดย Panda เมื่อ 15 มกราคม 2012 เวลา 11:27 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2325

    เนื่องในโอกาสวันครูที่กำลังจะมาถึง วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้  ขอกราบคารวะคุณครูทั้งหลายที่กรุณาอบรมสั่งสอน ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน  ขอนำภาพคณะครูที่ร่วมอบรมสั่งสอนในชั้น ม.๗-ม.๘ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ มากราบคารวะไว้ในที่นี้อีกครั้งครับ

 

แถวนั่ง- อ.สมัย, อ.ละเอียด, อ.ฉวีวรรณ, อ.สมประสงค์, อ.จิตติ

แถวยืน- อ.จงกล, อ.ทองอินทร์, อ.Macintosh, อ.ประสาท, อ.วิรัช

 

       พร้อมด้วยภาพที่ถ่ายกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในชั้น ม.๘ ก่อนที่จะเรียนจบ และแยกย้ายกันไปเรียนต่อหรือประกอบอาชีพต่อไป

 

อ. Macintosh  อ. เอนก พัชรินทรศักดิ์

แถวหน้า- สายบัว สุวรรณปัก, พนม โพธิ์ศรี, สุรพงศ์ ตุ่มทอง, สนอง สวัสดี,  ถนัด แซ่อื้อ, อรรณพ วราอัศวปติ, ลพ เพียรธรรม

แถวสอง- เอกรินทร์ สุนทรพงศ์, วิโรจน์ ศรีพานิช, ประสิทธิ์ ฉัตรเวทิน, สรายุทร ชัยประภา, เชาว์ ธรรมะ, เกียรติชัย กัณหปกรณ์

แถวสาม- ทินกร บุญทักษ์, สมชาย สุชาตะ, หนู เสริมรัมย์, มงคล ทองมาลัย, ถาวร จองรัตนวนิช, เทียนชัย พรหมภูเบศน์

แถวหลัง- ไพรัช สิงห์ปรุ, พิพัฒน์ บุญญะฤทธิ์, บรรจง กอวิเศษ, ดนัย สรีระศาสตร์, นคร ตัณจนรัตน์, บุญมี สมสะอาด, สามารถ อุดมธนธีระ, ชวลิต รัตนาพันธุ์

« « Prev : เด็กข้างวัด (๖) ละครเพศที่สาม

Next : เด็กข้างวัด (๘) ครูต้นแบบ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "เด็กข้างวัด (๗) คารวะคุณครู"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.13355422019958 sec
Sidebar: 0.067619800567627 sec