เด็กข้างวัด (๕) จากบ้านเกิด

โดย Panda เมื่อ 13 มกราคม 2012 เวลา 16:07 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา, สังคม ครอบครัว ชุมชน #
อ่าน: 2452

         หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมที่ ๖ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในอำเภอบ้านเกิดในสมัยนั้นแล้ว โดยสถานะภาพของลูกคนจีนที่มีอาชีพค้าขาย แนวทางของชีวิตก็คือ เริ่มทำงานหาเลี้ยงชีพโดยการช่วยเหลือเตี่ยและครอบในการทำมาค้าขาย แต่ด้วยเพราะว่าผลการเรียนระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ชั้น ม. ๑ จนถึง ม. ๖ จะสอบได้ที่ ๑ หรือที่ ๒ ของชั้นเรียนตลอด จึงทำให้คุณครูโดยเฉพาะครูใหญ่ มาคุยกับเตี๋ยและแม่ ว่าควรจะให้ได้เรียนต่อชั้น ม.๗ - ม.๘ เพื่อที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่อไป โดยคุณครูเห็นว่าเรียนดีอย่างนี้น่าจะมีโอกาสสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ หรือเข้าเรียนหมอได้ตามความต้องการของคุณแม่ อีกปัจจัยหนึ่งก็คือแรงสนับสนุนจากพี่วรากร ที่ขณะนั้นเรียนอยู่ที่ วิทยาลัยครูนครราชสีมา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) โดยได้รับทุนการศึกษา จึงทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวน้อยลง ผมจึงมีโอกาสเข้ามาสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย โดยมีนักเรียนจากอำเภอต่าง ๆ เข้ามาสอบแข่งขันจำนวนมาก รวมทั้งนักเรียนส่วนหนึ่งจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเองด้วย และก็โชคดีที่ผมสอบเข้าได้ จึงมีโอกาสได้เรียนต่อในชั้น ม.๗ - ม.๘ หรือที่สมัยนั้นเรียกอีกอย่างว่าชั้นเตรียมอุดม ซึ่งหมายถึงว่า เป็นการเรียนเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษาหรือชั้นมหาวิทยาลัยนั่นเอง เมื่อเข้าไปเรียนในชั้น ม.๗ นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามาได้ทางโรงเรียนจะให้เรียนในห้อง ม.๗ ข ทั้งหมด ส่วนห้อง ม.๗ ก จะเป็นนักเรียนที่คัดมาจากนักเรียนชั้น ม.๖ ที่เรียนดีถึงเกณฑ์ของโรงเรียนราชสีมาเองโดยไม่ต้องสอบ

          การเรียนในชั้น ม.๗ ข จึงเป็นการเรียนที่ได้พบเพื่อนใหม่ ๆ ที่มาจากหลากหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งจากอำเภอเมืองและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเองด้วย เนื่องจากเป็นเด็กจากต่างอำเภอที่ต้องจากบ้านมาเรียนในจังหวัดในชั้นนี้จำนวนมาก และส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนเรียนที่เรียนดีสอบได้ที่ ๑ หรือ ๒ มาจากแต่ละอำเภอ จึงมีความตั้งใจเรียนกันสูง รวมทั้งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงทำให้มีความสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว

        ประกอบกับมีคุณครูประจำชั้นที่เอาใจใส่นักเรียนและเป็นกันเองกับนักเรียนอย่างมาก จึงทำให้ยิ่งมีความสนิทสนมกันมากขึ้น โดยคุณครูกรุณาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ขึ้นที่บ้านของคุณครูหลายครั้ง ผมยังคงจดจำบรรยากาศดี ๆ ได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับ

« « Prev : เด็กข้างวัด (๔) โรงเรียนหน้าบ้าน

Next : เด็กข้างวัด (๖) ละครเพศที่สาม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "เด็กข้างวัด (๕) จากบ้านเกิด"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.13734006881714 sec
Sidebar: 0.030302047729492 sec