เรียนจากปฏิทิน ๒๕๕๔ : ทรงพระเจริญ

อ่าน: 2954

      เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ จัดทำปฏิทินปี ๒๕๕๔ นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ “อัครศิลปิน” ด้วยการสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ โดยให้ชื่อว่า “ทรงพระเจริญ” ๗ รอบพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเหตุการณ์ร่วมสมัย ๘๔ ปี

          ภาพในแต่ละเดือนประกอบด้วยเรื่องราวสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์ร่วมสมัยในรอบ ๘๔ ปี โดยแบ่งเป็นช่วงละ ๗ ปี รวม ๑๒ ช่วง เริ่มตั้งแต่ ปี ๒๔๗๐ ที่เป็นปีพระราชสมภพ จนถึงปี ๒๕๕๔  ที่เป็นปีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

         เป็นปฏิทินที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก  มีรายละเอียดและภาพสำคัญมากมายในแต่ละช่วงดังนี้

  

ช่วงที่ ๑  ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๗

 

ช่วงที่ ๒  ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ - ๒๔๘๔

 

ช่วงที่ ๓  ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๙๑

 

ช่วงที่ ๔  ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๘

 

ช่วงที่ ๕  ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๕

 

ช่วงที่ ๖  ปี พ.ศ.  ๒๕๐๖ - ๒๕๑๒

 

ช่วงที่ ๗  ปี พ.ศ.  ๒๕๑๓ - ๒๕๑๙

 

ช่วงที่ ๘  ปี พ.ศ.  ๒๕๒๐ - ๒๕๒๖

 

ช่วงที่ ๙  ปี พ.ศ.  ๒๕๒๗ - ๒๕๓๓

 

ช่วงที่ ๑๐ ปี พ.ศ.  ๒๕๓๔ - ๒๕๔๐

 

ช่วงที่ ๑๑ ปี พ.ศ.  ๒๕๔๑ - ๒๕๔๗

 

ช่วงที่ ๑๒ ปี พ.ศ.  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๔

 

« « Prev : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔

Next : วันครูปี ๒๕๕๔ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น

  • #1 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มกราคม 2011 เวลา 3:46

    ทรงพระเจริญ

  • #2 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 มกราคม 2011 เวลา 22:07

    เป็นปฏิทินที่สมควรมีไว้ในครัวเรือนจริงๆครับ
    เป็นทั้งการบันทึกประวัติศาสตร์ของในหลวงและของชาติไทย
    “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.060622930526733 sec
Sidebar: 0.040217876434326 sec