รู้ทันชีวิต(ผู้สูงอายุ)ในยุคไอที

อ่าน: 2448

        เช้าวันนี้ ท่านประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โคราช (ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) และ ประธานสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นัดหมายไปพบปะพูดคุยกับท่านคณบดี คณะบริหารธุรกิจ  (ผศ.พรพิมล ตันประวัติ) เพื่อเตรียมโครงการจัดการฝึกอบรม ” รู้ทันชีวิตในยุคไอที สำหรับผู้สูงอายุ “ ที่จะเป็นโครงการทำงานร่วมกัน เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้มีประโยชน์มากขึ้น

 

          เราทั้งสองเดินทางไปถึงคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในเวลาประมาณ ๙.๓๐ น. เมื่อขึ้นไปยังชั้นที่ ๓ ที่เป็นสำนักงานคณบดี หลังจากแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการมาพบท่านคณบดีแล้ว เราก็ได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าไปพบกับท่านคณบดีทันที แม้ว่าท่านจะมีงานค่อนข้างยุ่งก็ตาม ท่านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้เชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.เลิศลักษณ์ กาญจนวัฒนา ) และ หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ (อาจารย์กิ่งกมล สมิตะสิริ ) มาร่วมพูดคุยด้วย หลังจากคุยกันได้สักครู่ ท่านประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง ก็เดินทางมาถึง และตามมาด้วย ท่านรองประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง (อาจารย์สัญญา เตรีย์ศักดิกุล อดีตรองผู้อำนวยการสบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปัจจุบัน)

          หลังจากการพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ได้ข้อสรุปว่า  จะมีการเปิดตัวโครงการนี้ หลังปีใหม่ไทยไปแล้ว  ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  และจะมีการฝึกอบรมหลักสูตรแรก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็นหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุ  เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาฝึกอบรมรวมประมาณ ๑๒ ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น ๓ วัน วันละประมาณ ๔ ชั่วโมง  เป็นหลักสูตรการอบรมที่เปิดให้ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง ที่สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลา สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ฟรี ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดอื่น ๆ จะได้นำมาแจ้งให้ทราบต่อไป….เป็นเรื่องดี ๆ ที่อยากจะนำมาบอกในช่วงที่อุณหภูมิประเทศไทยกำลังร้อน เพื่อที่จะได้คลายร้อนลงบ้างครับ

« « Prev : ถอดบทเรียน : AAR+ALR+Passion Plan

Next : กิจกรรมวุฒิอาสาธนาคารสมองโคราชปี ๒๕๕๓ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3 ความคิดเห็น

 • #1 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 มีนาคม 2010 เวลา 12:04

  สว. ส่วนใหญ่ใจร้อน การวางแผนส่งผ่านความรู้(อบรม) คงใช้รูปแบบทั่วไปไม่ได้เสียแล้วกระมัง ได้คิดรูปแบบการแลกเปรียนเรียนรู้ แทนการฝึกอบรม ทั่วๆไป ไม่ให้ผู้ใหญ่(สว.)มีความรู้สึก ถูกสอนเหมือนแบบนักเรียนโค่ง แต่อยากให้ เป็นความรู้สึกร่วมว่า อยากรู้อะไร อยากทำอะไร อยากใช้อะไรเป็น ฯลฯ. ควรได้รู้ ควรได้ทำ ควรได้ใช้ ฯลฯ. คงสนุกไม่เบาเลยค่ะ คิดว่าจับปูตัวใหญ่ใส่กระดง คงมีอะไรที่น่าเรียนรู้จากงานนี้มากเอาการค่ะ เป็นการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง ที่ท้าทายมากค่ะ อันดับแรกผู้จัดควรทำความเข้าใจให้ตรงกันเสียก่อน จนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน โดยการทำ บาร์ (BAR) รูปแบบคร่าวๆ พอสรุปได้ดังนี้

  การจัดห้องส่งผ่านความรู้(ห้องอบรมคอมพิวเตอร์) การจัดโต๊ะคอมฯ. เป็นกลุ่มๆ ละลายห้องคอมพิวเตอร์ ก่อนจะละลายพฤติกรรม(ความกลัวเทคโนโลยี)…..นี่คือโจทย์ข้อที่หนึ่ง(สร้างบรรยกาศ ให้มีการเคลื่อนไหว เดินออกจากโต๊ะคอม มายืนมุง วิทยการผู้ ทำหน้าที่เหมือนคนเล่านิทานที่สนุกเร้าใจ จนเกิดอาการอยากรู้ อยากเห็นอยากลอง เมื่อเกิดความพร้อมที่จะรับรู้องค์ความรู้ ที่ผู้จัด เตรียมไว้ให้ เป็นขั้นเป็นตอน แต่มิควรลืมว่า สว.ใจร้อน ไม่ต่างกับเด็ก วิทยากร จึงควรเตรียมการที่แยบยลเท่านั้น ที่จะทำให้ปูตัวใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ …..
  - ทำอย่างไรให้ สว.ลดความเครียด(ความกลัว )เรื่องเทคโนโลยี ไอที วิธีแก้ คือ คลายความเครีดด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเน้น สนุกกับการ มาทำความรู้จักกับ ไอที ที่มีทั้งภาพ และเสียง(เพลง) และกลิ่นหอมจากมวลดอกไม้หรือน้ำมันหอมละเหยที่ ทำให้เกิดการผ่อนคลาย ให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำความรู้จักกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
  - การจัดกลุ่ม มีเพื่อนร่วมรุ่นที่เหมือนกับตัวเอง(อายุ และความไม่คุ้นเคยกับ ไอที) จะช่วยให้ บรรยากาศสร้างความคุ้นเคยกับเครืองมือสมองกล(คอมพิวเตอร์)จะสะดวกขึ้น ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสามารถ ประสิทธิภาพ ที่ มันทำอะไรได้สารพัดอย่าง
  จนเกิดความเข้าใจ กล้าลอง กล้าจับ กล้าเล่น กล้าลองผิดลองจนถูก จนสามารถสร้างความคุนชินกับเครื่องคอมพิวเตอร์(ละลายความกลัวคอมพิวเตอร์ ด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น อย่างมีความสุข)
  - ทำอย่างไรที่ให้ท่าน สว.กล้าคิดกล้าถาม เพราะแสดงให้เห็นถึงภาวะ ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สำหรับตัวเอง เพื่อนำไปใช้ในเรื่องใดบ้างอะไร? เป็นหน้าที่ของทีมวิทยากร เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน กระจายกัยดูแล สว.ทุกกลุ่มให้ทั่วถึง เริ่มลงมือทำการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยการลงมือปฏิบัติการ การใช้จริง โดยจะมีวิทยากรหลัก หนึ่งคนที่จะบอกถึงกระบวนการเรียนรู้ คือขั้นตอนการทำงานของเครื่อง แล้วให้สว.ทุกท่านทดลองทำตาม โดยมีทีมงานวิทยากรคอยช่วยเหลือ หรือแม้สว.ในกลุ่มที่เข้าใจแล้ว รู้แล้ว ทำได้แล้วช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่ม อีกแรงหนึ่งด้วยยิ่งทำให้เกิดความสนิทสนมในกลุ่มมากขึ้น เป็นการผ่อนแรงทีมงานวิทยากร หรืออาจจะเกิดดาวดวงใหม่มาช่วยเสริมทีมวิทยากร ก็เป็นได้ ทุกขั้นตอนเน้นความสนุกสนานเป็นหลัก ยึดหลักการ “ไม่ลองไม่รู้”
  ทำได้ ได้ทำ ทำอย่างมีความสุข น่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้นค่ะ
  ส่วนรายละเอียดคงต้องเข้าบาร์กันบ่อยๆค่ะ…..อิอิอิ

 • #2 Panda ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 มีนาคม 2010 เวลา 13:40
  • เป็นการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง ที่ท้าทายมาก….อย่างที่ว่าจริง ๆ ครับ

   ถ้าทำให้เกิดบรรยากาศ Play and Learn  เรียนรู้อย่าง เพลิดเพลิน (Plearn) ได้ก็จะเป็นสุดยอดครับ….อิอิ
   ทีมวิทยากร และ ผู้ช่วย คงต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อน

 • #3 Panda ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 มีนาคม 2010 เวลา 10:22
  • วันนี้นำรายละเอียด มาเสนอครับ
  • คณะบริหารธุรกิจ มทร. อีสาน  ร่วมกับ  วุฒิอาสาธนาคารสมอง นครราชสีมา 

   และ  สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจราชมงคลอีสาน

    

   ขอเชิญ   ผู้สูงวัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ สนุกกับ

   การรู้ทันชีวิตในยุคไอ.ที.    ฟรี !!!

   ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อาคารคณะบริหารธุรกิจ

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา

    

    

   วันจันทร์ที่  19  เมษายน  2553 

   13.00 น.   เริ่มลงทะเบียน 

   13.30 น.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในยุค ไอ.ที.  โดย ดร.อรรณพ และ ดร.พรรณี   วราอัศวปติ

   15.00 น.  พักและแลกเปลี่ยนความรู้ตามอัธยาศัย  (บริการอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม)

    

   สำรองที่นั่งได้ที่  (ตั้งแต่บัดนี้ ~ วันที่ 9 เมษายน 2553) 

   ผศ.ถนอมศรี  ปรารถนาดี         08 1660 4396

   อาจารย์สัญญา  เตรีย์ศักดิกุล   08 5016 5788   และ

   คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน  โทรศัพท์  044 233 000 ต่อ 3602 

                                                    โทรสาร    044 258546


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.062741041183472 sec
Sidebar: 0.023926019668579 sec