คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดในประเทศไทย

โดย Panda เมื่อ 13 มิถุนายน 2009 เวลา 10:08 ในหมวดหมู่ การศึกษา การเรียน การสอน, คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โปรแกรม #
อ่าน: 3265

       

      เมื่อวานไปชมงาน MICT สร้างคน สร้างชาติ ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา  ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดงานขึ้น เพื่อนำผลงาน บทบาท ภารกิจต่างๆ ของกระทรวงฯ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดออกเผยแพร่  กระทรวงฯได้เลือกจัดงานที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศให้เป็นจังหวัดนำร่อง  ในงานจัดแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ “ในหลวงกับงานไอซีที” ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยระบบออนไลน์ ส่วนที่สองเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด โดยการแสดงผลงานจะเป็นการนำเอาแบบจำลองการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าไปช่วยในการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งแบบจำลองศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน แบบจำลองศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาพัฒนาชนบท แบบจำลองศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ไอซีที เกมสีขาว พร้อมกันนี้ยังมีการสาธิตเกี่ยวกับบริการทางการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการอธิบายเทคโนโลยีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา เช่น ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 หรือ 3G เป็นต้น ส่วนที่สามจะเป็นการเสวนาเพื่อให้ความรู้และนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ด้านไอซีที  และยังมีการอบรมเกี่ยวกับอาชีพไอที เช่น การอบรมในเรื่องเทคนิคการเขียนและออกแบบเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้ใหญ่ การอบรมซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ การออกแบบกราฟิกด้วย Open Source เป็นต้น รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าไอทีจากภาคเอกชนในราคาพิเศษด้วย

        งาน MICT สร้างคน สร้างชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2552 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ใครที่สนใจและอยู่ไม่ไกลยังพอมีเวลาไปได้นะครับ

        Panda ไปงานนี้ไปเยี่ยมชมบูธของทั้ง 4 หน่วยงานรัฐหลัก ได้แก่ CAT, TOT, SIPA ไปรษณีย์ไทย และ บูธเล็ก ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เอกสารมาหลายเล่ม มีเอกสารเล่มเล็กของสำนักงานสถิติแห่งชาติรวบรวม “ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ผลสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 ” มีสถิติที่น่าสนใจหลายตัวด้วยกัน สำหรับตนเองในหน้าที่ 37 เป็นแผนภูมิ ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2551 ที่พบว่า คนอายุ 6-14 ปี ใช้คอมพิวเตอร์สูงที่สุดคือ ร้อยละ 61.6  น่าแปลกนะครับว่าเด็ก ๆ ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด ส่วนคนที่ใช้ อินเทอร์เน็ตสูงสุด คือร้อยละ 44.6 คือ คนอายุ 15-24 ปี ไม่แปลกใจครับเพราะเป็นช่วงวัยรุ่นหรือกำลังศึกษากันเป็นส่วนใหญ่  นอกจากนั้นยังได้ทราบว่า ตัวเองเป็นคนกลุ่มน้อยคือ อยู่ในร้อยละ 3.4 ของคนอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต…..อิอิ…. เป็นพวกใกล้จะศูนย์พันธุ์อะเปล่าหน้อ ? จะทำยังไงดี….อิอิ

« « Prev : อาหารหลัก 5 หมู่ : 9 สัปดาห์สู่สุขภาพดี รุ่นที่10(8)

Next : หัวใจของการพัฒนาชีวิต » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น

  • #1 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 มิถุนายน 2009 เวลา 15:28

    โอ้โฮเฮะ ไปไม่นานกลับมาเขียนบันทึกได้ยาว และน่าอ่านอีกตะหาก อย่านี้ต้องเชียร์ให้ออกไปงานนอกบ้านบ่อย ๆ อิอิอิ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10097217559814 sec
Sidebar: 0.041292905807495 sec