ความมั่นคงทางอาหาร 34(แปลงนาสาธิต)

อ่าน: 2155

๕ กค. ๒๕๕๔ แม่แดงเกษตรกร บ้านใหม่อุดม อ.หนองบุญมาก โทรศัพท์มาบอกอาม่า แจ้งข่าวคืบหน้าว่า ฝ่ายแปลงนาสาธิตของสยามคูโบต้าภาคอิสาน จะเข้ามาปักป้ายแปลงนาสาธิตวันนี้ และจะนำกล้าข้าวมะลิ ๑๐๕ ที่เตรียมเพาะไว้ในแผ่นกะบะเพาะกล้าไว้แล้ว พร้อมนำมาปักดำด้วยเครื่องจักรปักดำ ในแปลงนาที่ทางเกษตรกร  เจ้าของนาเตรียมทำเทือกไว้พร้อมสำหรับใช้เครืองจักรปักดำ ซึ่งทางบริษัทคูโบต้านัดปักดำ วันที่ ๙ กค. ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ น. บ้านใหม่อุดม อ.หนองบุญมาก ขอเชิญชวนทุกคนที่สนใจทั้งเกษตรและคนทั่วไป ที่สนใจการทำนาอย่างมีคุณภาพ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ  และ
กลับมาพัฒนารูปแบบ ระบบการทำนาใหม่ โดยใช้โครงสร้างทางสังคม ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
ทำนาอินทรีย์ มาดูวิธีการปักดำนา ที่อาม่าและน้องต้นกล้า (คุณสุภชัย ปิติวุฒิ) ชาวนาวันหยุดเป็นคนหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นเหมือนอาม่า เพื่อนซี้ต่างวัย ที่ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันแลกเปลี่ยเรียนรู้ เพื่อพ้ฒนารูปแบบการทำนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูมิติทางสังคมการรวมกลุ่มทำนาแบบลงแขกผสมผสานเทคโนโลยี เป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลิต เทคนิคต่างๆ จึงถูกนำมาพัฒนาต่อยอด เพื่อลดค่าใช้จ่าย จึงเริ่มตั้งแต่การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนเพาะข้าวในแผ่นเพราะกล้า เพื่อปักดำด้วยเครืองจักร ที่กำหนดระยะห่างระหว่างกอและแถวได้ ทำให้นาเป็นระเบียบสะดวกต่อการดูแล กำจัดวัชพืชและแมลง ฯลฯ นอกจากนั้นการใช้แหนแดงคลุมแปลงนา เพื่อป้องกันวัชพืช และเป็นปุ๋ยมีชีวิตช่วยเลี้ยงต้นข้าว และน้ำที่ใช้ในนาปริมาณก็น้อยมาก นอกจากนั้นยังมีวิธีแกล้งต้นข้าว เราช่วยเหลือพึ่งพากันมาตลอด นับตั้งแต่ น้องต้นกล้ามาเป็นสมาชิกของ G2K ต่างคนต่างชื่นชมการทำงานของกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาตลอด ต่างฝ่ายต่างเติมเต็มความรู้ความเข้าใจ จากประสบการณ์จริง อาม่าส่งสารสะกัดสมุนไพรไปให้น้องต้นกล้ากำจัดหอยเชอรรี่ และสารจกำจัดแมลงในต้นข้าว น้องต้นกล้าส่งโรตารี่วีดเดอร์มาให้อาม่าใช้ เป็นสังคมแบ่งปันที่อาม่าชื่นใจมากค่ะ  จึงมีวันนี้ค่ะ วันที่บริษัทสยามคูโบต้ามาช่วยอาม่า ทำแปลงสาธิตนาดำด้วยเครื่องจักร และนำเทคนิคต่างๆ ที่พัฒนามาใช้ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่น้องต้นกล้าลงมือเป็นชาวนาวันหยุด และอาม่าก็เป็นชาวนาแปลงจิ๋ว…. มาสอนชาวนาทำนา สอนด้วยการลงมือทำและให้ความรู้ความเข้าใจทุกขั้นตอน อาม่าจะติดตามและรายงานผลให้ทุกคนทราบเป็นระยะๆ ค่ะ


มีรถเข็นให้คนพิการฟรี

Comments Off โดย Lin Hui เมื่อ กันยายน 13, 2008 เวลา 10:43 ในหมวดหมู่ ช่วยเหลือคนพิการ, รู้แล้วชี้, เรื่องเล่าของLin Hui #
อ่าน: 2949

ได้รับเมล์จากเพื่อน รศ.ดร. บุญล้อม ชีวะอิสระกุล เพื่อน มช. ผู้ทำหน้าที่ส่งข่าวรุ่นให้อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เช้านี้เจอเมล์ฉบับนี้ เห็นที่ต้องช่วยกันกระจายข่าว จึงเขียนบันทึกนี้ขึ้นมา เพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะ โปรดติดตามได้ที่

อ่านต่อ »Main: 0.015412092208862 sec
Sidebar: 2.5026688575745 sec