บททืี่ 7 ปลั๊กอิน

3 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2009 เวลา 18:19 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 6886

ลานปัญญาทำงานในลักษณะบล็อก ซึ่งทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (server) ที่ทำหน้าที่เป็นเว็บ และเก็บข้อความเอาไว้ในฐานข้อมูล (database) การเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าจอที่ผู้ใช้มองเห็น กับระบบที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนั้น ใช้โปรแกรมทั้งหมด หากจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานอะไร ก็ต้องเขียนโปรแกรม

แต่โดยเหตุที่ว่าการเขียนโปรแกรม เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินกว่าผู้ใช้ในระดับปกติจะทำกัน จึงมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทำหน้าที่เฉพาะให้เลือกใช้ โปรแกรมเหล่านี้เรียกว่าปลั๊กอิน ซึ่งจะใช้หรือไม่ใช้อะไร ขึ้นอยู่กับความต้องการแต่งบล็อกของสมาชิกแต่ละคน

เพื่อความสะดวกของสมาชิกที่เริ่มเปิดบล็อกเพื่อใช้งานในครั้งแรก ลานปัญญาติดตั้งปลั๊กอินให้ 10 อย่าง ดังต่อไปนี้

  1. Configure SMTP: เชื่อมโยงบล็อกของสมาชิกเข้ากับระบบอีเมลของเครื่องแม่ข่าย ทำให้ลานปัญญาแจ้งเตือนสมาชิกผ่านอีเมลที่ใช้สมัครในทันทีที่มีผู้มาให้ความคิดเห็น ** แนะนำให้เปิดใช้ไว้ตลอด **
  2. MCEComments: เป็นปลั๊กอินที่เรียกใช้โปรแกรม Visual Editor (ที่มีชื่อจริงว่า TinyMCE) มาช่วยในการเขียน/เรียบเรียงความคิดเห็นก่อนที่จะโพสต์ หากไม่ใช้ MCEComments ผู้มาเยือนยังสามารถจะให้ความคิดเห็นได้ แต่การจัดรูปแบบตลอดจนเรียบเรียงข้อความอาจไม่สะดวกบ้าง (ลานเจ๊าะแจ๊ะ ไม่ใช้ MCEComments เนื่องจากมีเป้าหมายให้คุยกันสั้นๆ ตรงประเด็น)
  3. Peter’s Custom Anti-Spam: ในกรณีที่เจ้าของบล็อกเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้ล็อกอิน (อาจไม่ใช่สมาชิกหรือเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ล็อกอิน) มาแสดงความคิดเห็นในบล็อก ปลั๊กอินตัวนี้ จะขอให้ผู้ที่ให้ความเห็น อ่านตัวหนังสือจากรูปภาพแล้วนำมาพิมพ์ลงไปในช่อง หากไม่ตรงกันก็ไม่สามารถจะโพสต์ความคิดเห็นนั้นได้ ปลั๊กอินตัวนี้ เอาไว้ต่อต้านโปรแกรมโฆษณาซึ่งเสาะหาช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อโพสต์ข้อความโฆษณาลงไป เพราะโปรแกรมโพสต์โฆษณาไม่สามารถจะอ่านตัวหนังสือจากรูปภาพได้ ** แนะนำให้เปิดใช้ไว้ตลอด **
  4. Post-Plugin Library, WP-PostViews และ WP-PostView Widget: เป็นปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องสำหรับการนับจำนวนผู้อ่าน หากบล็อกนั้นไม่ต้องการนับจำนวนผู้อ่าน ให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินทั้งสามทิ้ง
  5. Recent Comments: เป็นปลั๊กอินที่แสดงรายการความคิดเห็นที่เกิดขึ้นล่าสุดในบล็อก เรียงลำดับจากที่เกิดขึ้นล่าสุดลงไปเรื่อยๆ ไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเกิดขึ้นในบันทึกที่โพสต์ไปนานเท่าไหร่แล้ว หากไม่ใช้ปลั๊กอินตัวนี้ อาจพลาดความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในบันทึกที่หลุดจากหน้าแรกไปแล้วได้
  6. TinyMCE Advanced และ TinyMCE Paste Options: เป็นปลั๊กอินที่เรียกใช้ Visual Editor ในการเขียนบันทึก (คล้ายกับ MCEComments ที่ใช้เขียนความคิดเห็น แต่มีความสามารถมากกว่า) เมื่อจะใช้ให้เต็มความสามารถ ให้คลิกปุ่มขวาสุดของบรรทัดบนสุด ซึ่งเป็นรูปปุ่มหลายสีสามแถบ จะปรากฏแถบควบคุมมากขึ้น ทำให้แต่งบันทึกได้หลากหลายมากขึ้น
  7. WP Simple Sitemap: เอาไว้ใช้ทำสารบัญ

สำหรับปลั๊กอินอื่นๆ สมาชิกสามารถเรียกใช้ได้หากเข้าใจว่ามีไว้ใช้ทำอะไร คู่มือของปลั๊กอินแต่ละตัว ให้เข้า Dashboard > ปลั๊กอิน แล้วคลิกบนชื่อปลั๊กอินที่สนใจ

ผู้ดูแลระบบสั่งเปิดการใช้งานปลั๊กอินทั้งสิบตัวในทุกบล็อกเป็นครั้งคราว หากสมาชิกปิดการใช้งานไว้ แล้วอยู่ดีๆ ปลั๊กอินเกิดเปิดขึ้นมาเอง ก็อย่าประหลาดใจ

ธีมที่ใช้ประโยชน์จากปลั๊กอินได้ดีที่สุดคือธีม Syrup ซึ่งติดตั้งให้ในขณะที่สมาชิกเปิดบล็อกเป็นครั้งแรก อย่าเปลี่ยนธีมหากท่านไม่เข้าใจ ทั้งธีมเก่าที่กำลังจะเปลี่ยนทิ้งไป*และ*ธีมใหม่ที่กำลังจะเอามาแทนดีพอ ค่าปริยายดีพอสำหรับการใช้งานทั่วไปอยู่แล้ว

แต่สิ่งที่สมาชิกไม่ควรทำอย่างยิ่ง คือเปิดหรือปิดทุกปลั๊กอิน


บทที่ 6.5 ตั้งค่า ความเป็นส่วนตัว รูปแบบของลิงก์

4 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ วันพุธ, 18 มีนาคม 2009 เวลา 20:51 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 5204

บทที่ 6.5 ตั้งค่า ความเป็นส่วนตัว รูปแบบของลิงก์

ความเป็นส่วนตัว


I would like my blog to be visible to everyone, including search engines (like Google, Sphere, Technorati) and archivers and in public listings around this site.

ถ้าเลือกอันนี้ ก็จะให้คนอ่านได้ และให้ search engines เช่น Google ฯ ค้นหาบล็อกหรือลานได้

I would like to block search engines, but allow normal visitors

ถ้าเลือกอันนี้ก็จะ block search engines

รูปแบบของลิงก์


แนะนำให้เจ้าของบล็อกหรือเจ้าของลานทุกท่านให้มาตั้งค่าีูรูปแบบของลิงก์ใหม่  โดยเปลี่ยนเป็นแบบ ลิงก์เริ่มต้น หรือแบบตัวเลข เพราะจะทำให้ URL สั้นลงสำหรับภาษาไทย เพราะเมื่อสมัครลานใหม่  ค่าปริยาย (เปิดบล็อกครั้งแรก) จะถูกกำหนดมาเป็น ” วันและชื่อบันทึก “  ซึ่งไม่เหมาะกับภาษาไทย


บทที่ 6.4 ตั้งค่า การถกอภิปราย

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ วันอังคาร, 17 มีนาคม 2009 เวลา 23:10 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 10464

บทที่ 6.4 ตั้งค่า การถกอภิปราย

เป็นการตั้งค่าการถกอภิปรายหรือการแสดงความคิดเห็น ( Discussion or Comments) ในบันทึกของบล็อกหรือลานของท่านอ่านต่อ »


บทที่ 6.3 ตั้งค่า การอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ วันอังคาร, 17 มีนาคม 2009 เวลา 18:34 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 7732

บทที่ 6.3 ตั้งค่า การอ่าน

การตั้งค่าการอ่าน


อ่านต่อ »


บทที่ 6.2 ตั้งค่า การเขียน

2 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ วันอังคาร, 17 มีนาคม 2009 เวลา 16:08 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 5530

บทที่ 6.2 ตั้งค่า การเขียน

การตั้งค่าการเขียนเป็นการตั้งค่าหน้าต่างที่ใช้ในการเขียนบันทึกใหม่


Size of the post box เป็นการกำหนดขนาดของหน้าต่างที่ใช้ในการเขียนบันทึก ตัวอย่างจะกำหนดไว้แค่ 5 บรรทัด


พื้นที่ที่จะใช้เขียนจะค่อนข้างเล็ก แต่สามารถเขียนได้มาก เพียงแต่ต้องคอยเลื่อน Scrollbar  คำแนะนำคือให้กำหนดไว้  20 บรรทัด

Default Post Category ใช้กำหนดหมวดหมู่ที่ใช้ประจำในการเขียนบันทึก เช่นในการเขียนบันทึกในลานแห่งนี้ ใช้คู่มือลานปัญญาเป็นหมวดหมู่ที่ใช้ประจำก็ตั้งค่าไว้ที่นี่เลย

เสร็จแล้วอย่าลืม บันทึก นะครับ


บทที่ 6.1 ตั้งค่า การตั้งค่าทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ วันอังคาร, 17 มีนาคม 2009 เวลา 1:46 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 5819

บทที่ 6.1  ตั้งค่า  การตั้งค่าทั่วไป
เมื่อจัดการกับผู้ใช้และรายละเอียดส่วนตัวส่วนตัวเสร็จแล้วก็เริ่มมาตั้งค่ากันนะครับ  เริ่มด้วยการตั้งค่าทั่วไป
อ่านต่อ »


คุณสมบัติทั่วไป

1 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ วันอาทิตย์, 15 มีนาคม 2009 เวลา 23:17 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 6979

บทความนี้รอกอดเขียนไว้ที่ ลานคู่มือลานปัญญา ครับ

ลานปัญญาใช้ซอฟต์แวร์ชื่อ Multi-user WordPress แตกต่างกับบล็อกที่ใช้กันในประเทศไทยหลายอย่าง ดังจะสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้

ลานปัญญา

บล็อกอื่นๆ

สมาชิกแต่ละท่าน มีบล็อกได้หลายบล็อก แล้วแต่บล็อก ซอฟต์แวร์บางตัวทำได้ บางตัวทำไม่ได้
แต่ละบล็อก สามารถเปิดให้สมาชิกเขียนบันทึกกันได้หลายคน แล้วแต่บล็อก ซอฟต์แวร์บางตัวทำได้ บางตัวทำไม่ได้
สมาชิกเลือกตกแต่งหน้าตา (ธีม หรือ Theme) ของแต่ละบล็อกเอง แล้วแต่บล็อก ซอฟต์แวร์บางตัวทำได้ บางตัวทำไม่ได้
สมาชิกเลือกเมนูที่ตนใช้ในบล็อก (วิดเจ็ต หรือ Widget) เอง เกือบทั้งหมด มีการจัดการจากส่วนกลาง ซึ่งผู้บริหารระบบทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ลานปัญญาใช้ ให้อิสระกับสมาชิกแต่ละท่านค่อนข้างมาก การตกแต่งบล็อกของสมาชิกแต่ละท่านจึงอาจแตกต่างกันได้มาก ดังนั้นจึงมีขั้นตอนวิธีการมากตามไปด้วย

เอกสารฉบับนี้ ชี้ไปยังคำอธิบายที่สมาชิกช่วยกันเขียน ถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีการจัดการกับบล็อกของตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้สมาชิกใหม่ เรียนรู้เกี่ยวกับลานปัญญา และใช้งานได้อย่างที่ต้องการ โดยไม่ยากนัก

เพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของลานปัญญา และสามารถควบคุมให้การใช้งานเป็นไปด้วยความสะดวก จึงขอใหสมาชิกใหม่ทุกท่านเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ แตกต่างกับบล็อกที่ท่านเคยใช้ และเชื่อได้ว่าจะไม่เหมือนกันทีเดียว ถึงแม้จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกัน

แต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินความพยายาม ลานปัญญามีสมาชิกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค แต่สามารถใช้งานลานปัญญาได้อย่างสะดวกสบาย


บทที่ 5 ผู้ใช้ รายละเอียดส่วนตัวของคุณ

9 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ วันอาทิตย์, 15 มีนาคม 2009 เวลา 1:03 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 5725

บทที่ 5  ผู้ใช้ รายละเอียดส่วนตัวของคุณ

เมื่อท่านเข้ามาหลังโรงหรือ Dashboard แล้ว  จะเจอหน้าต่างนี้  ให้คลิกที่ผู้ใช้

ให้คลิกที่ ผู้แต่ง& ผู้ใช้ อ่านต่อ »


บทที่ 4 เทคนิคบนลาน หลังโรง-Dashboard

4 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ วันเสาร์, 14 มีนาคม 2009 เวลา 22:02 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 7527

บทที่ 4 เทคนิคบนลาน หลังโรง – Dashboard

เวลาสมัครสมาชิกลานปัญญาแล้ว ก่อนจะเขียนบันทึกก็ควรจะอ่านคู่มือลานปัญญาให้เข้าใจก่อน หลังจากนั้นก็ไปจัดการตั้งค่าที่สำคัญบางอย่างเช่น

ข้อมูล รายละเอียดของเจ้าของบล็อก

ตั้งค่าทั่วไป ชื่อบล็อกหรือชื่อลาน e-mail ที่ใช้ในการติดต่อกับลานปัญญา การตั้งรูปแบบของเวลาและวันที่ เดือน พ.ศ. ภาษาของเมนู

ตั้งค่าเกี่ยวกับการเขียน การอ่าน การถกอภิปราย(comments) ความเป็นส่วนตัว รูปแบบของลิงก์ ฯลฯ

ปลั๊กอิน

อ่านต่อ »


บทที่ 16 เขียนบันทึกด้วยใจ

34 ความคิดเห็น โดย น้ำฟ้าและปรายดาว เมื่อ วันพุธ, 11 มีนาคม 2009 เวลา 15:56 ในหมวดหมู่ คู่มือลานปัญญา #
อ่าน: 11244

จาก คำบัญชาี่ ทำให้ีตาเหลือกว่าจะเขียนยังไง(หว่า) เพราะคนที่โดนบังคับก็(ดั๊น)ไม่ค่อยเขียนเหมือนกัน…

วันนี้พอมีเวลาว่างจากการนอนเลยถือฤกษ์ดีเขียนก็เขียน(ฟะ) ส่วนจะอ่านรู้เรื่องหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นคนละหน้าที่กันฮ่ะ ^ ^ อ่านต่อ »Main: 0.034534931182861 sec
Sidebar: 0.063383102416992 sec