โบนัสหลังเที่ยงคืน

อ่าน: 1259

ตลอดเดือนที่ผ่านมาชวนลูก น้องทำงานหนักตลอด มีงานเลื่อยไม้-ปรับปรุงภูมิทัศน์-เทพื้นปูนซีเมนต์หน้าบ้าน ดูอาการแล้วอ่อนระโหยโรยแรงไปตามๆกัน จึงจัดพิธีเซ่นวักตั๊กแตนเจ้าที่เจ้าทางตามธรรมเนียมพื้นถิ่นบุรีรัมย์ สุรินทร์ ที่ชาวบ้านมีพื้นเพทางด้านจารีตประเพณีอันเดียวกัน ..ศีรษะสุกร-ไก่ต้ม-สุรา-อาหาร-ดอกไม้-ธูปเทียนจัดเตรียมมาบวงสรวง หลังจากนั้น ลูกหลานเจ้าที่ก็พากันฉลองต่อ..

สิ่งนี้ถ้าดูผิวเผินก็ไม่กระไรนัก

ที่จริงแล้วมันเป็นการเสริมกำลังใจให้กับผู้ร่วมงานได้กลมเกลียวกัน

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมทุกข์ร่วมสุข สามัคคีกัน

ส รุ ป ว่ า วิ ธี นี้ ก็ คื อ การให้โบนัสทางใจนั่นเอง

ประเด็น ที่ชาวบ้านคุยกันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องฝนฟ้าอากาศ บ่นกันเหลือเกินว่าความแห้งแล้งมาเยือน ข้าวกล้าแห้งเหี่ยวทั้งท้องทุ่ง ไม่เหมือนคนกรุงที่ไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติอะไร ฝนตกเสียอีกที่ทำให้รถวิ่งคลานไปอย่างกับหนอน..คำกล่าวขมุบขมิบตอนจุดธูป เทียนไหว้เจ้า

จึ ง มี เ รื่ อ ง ข อ ฟ้ า ข อ ฝ น ติ ด ป ล า ย น ว ม ม า ด้ ว ย

ในส่วนของสวนป่าแล้ว ถ้าฝนตกเราก็สบายไม่ต้องรดน้ำในแปลงผักและต้นไม้ที่ปลูกใหม่ ประหยัดน้ำและเวลาไปได้โข ตอนบ่ายคุณชายมาชวนไปเหมาถังพลาสติกในตัวเมือง ขากลับมองเห็นเมฆก้อนหนึ่งทำท่าจะโปรยฝน แต่ก็ลางเลือน เพราะมีกระแสลมบนพัดเฉออกจากเส้นทางมาที่สวนเรา หลังจากมาถึงสวนป่าสักครู่.. อ้าว! มีฝนหล่นมาเปาะแปะจะแฉะก็ไม่เชิง ตกแค่หน้าดินเปียกลื่นนิดหน่อย

แต่ลมนี่สิเธอ ช า ว บ้ า น เ รี ย ก ล ม แ ล้ ง มันพัดตึงๆทั้งวัน กระตุ้นให้คุณชายอยากจะทำกังหันลมให้เร็วขึ้น ..ใบไม้ร่วงพราวเต็มพื้น บอกน้าสุขที่กวาดลานปูนฯ  ให้รวบรวมเอาใบไม้ไปใส่แปลงผัก ทำให้ฉุกคิดได้ว่า ..จ ะ ฝ น ห รื อ จ ะ แ ล้ ง ..ต้ น ไ ม้ ส ร้ า ง คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ เ ร า ไ ด้ ทุ ก ก ร ณี ทำ ให้คิดต่อไปอีกว่า..โครงการสร้างเขื่อนต่างๆ  อย่าคิดแต่จะสร้างๆๆ ซึ่งทำลายพื้นที่ป่าไปไม่น้อย ถ้าจะให้สมดุลกัน ผู้ที่ออกแบบสร้างเขื่อนควรจะคิดเรื่องสร้างป่าชดเชยพื้นที่น้ำท่วมไว้ด้วย มีแต่เขื่อนไม่มีป่าไม้เรียกฝนมาตกลงในเขื่อน มันก็ชีช้ำได้เหมือนกันนะ

ความ รับผิดชอบในแต่ละเรื่องนั้นละเอียดอ่อน ถ้ามองให้ครอบคลุมนอกจากจะสมประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้ว ยังไม่ทำลายความสมดุลระบบนิเวศของธรรมชาติ การเสนอแผนฯไม่เห็นผลลัพธ์กับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ..ทำ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ม า ข อ ง ม็อบคัดค้านกันอึงคะนึง

ยกตัวอย่าง “เขื่อนแก่งเสือเต้น”

เสนอเรื่องเข้ามาครั้งใด ก็ มี ทั้ ง ค น เ ต้ น ยิ่ ง ก ว่ า เ สื อ เ สี ย อี ก

ภารกิจในช่วงนี้ผมคงเร่งปลูกไม้กระถางตอไม้ให้เสร็จ เมื่อวานก็บอกให้ลูกน้องขนตอตาลที่ชำกิ่งไม้ไว้มารายเรียง แล้วเอาต้นไม้ที่ดร.ฝนชี้ชวนไปชมไม้ดอกแปลกๆในวัดที่สุดแสนประทับใจ ได้ขอซื้อต้นพันธุ์จากคุณยายแม่ชีที่กรุณาเพาะชำไว้ ท่านจำหน่ายแบบแล้วแต่เราจะสมทบบุญ มีต้นอโศกระย้า และ ต้นอื่นๆที่ดอกสวยแต่จำชื่อไม่ได้ ซื้อแล้วครูอึ่งกับครูอารามเอาเป็นธุระขนมาจากเชียงใหม่ ให้ เกรงว่าต้นไม้จะเฉาเพราะการย้ายที่ เมื่อวานนี้จึงรีบปลูกลงไว้ที่จุดกึ่งกลางของสนามหน้าบ้าน เป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

ถ้าทะนุบำรุงดีๆ.. อีก2-3ปีก็คงได้ยลโฉมดอกสวยห้อยระย้าแล้วล่ะเธอ

ตอนหัวค่ำลมกรรโชกรุนแรงมาก อาการคล้ายๆพายุฝน ไฟฟ้าทำท่าติดๆดับๆอยู่พักหนึ่ง ฝนก็ตกซู่แต่ไม่ถึงกับเทลงมาเหมือนฟ้ารั่ว ช่วยเพิ่มเติมความชุ่มชื้นจากฝนชุดแรกได้พอสมควร คืนนี้ก็นอนสบาย นอนแต่หัวค่ำ มาตื่นเอาตอนเลยเที่ยงคืนไปแล้ว ตั้งใจจะอ่านหนังสือทำการบ้านก่อนที่จะไปโม้ให้ลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพที่เชียงใหม่ ต้นเดือนหน้า ..อ่านไปได้ไม่กี่หน้าก็ทำท่าจะม่อยลงๆ..

จึงเปลี่ยนมานั่งบันทึกให้คนสวยช่วยกันอ่าน และช่วยคอมเม้นท์ด้วย..

ดึกดื่นถึงเพียงนี้ก็ยังมีนกฮูกเยอะแยะ คุณกิ่ง อารยา บอกจะอยู่เป็นพื่อน อาจารย์อักษรา ศิลป์สุข เข้าFB.มาบอกว่า ตุลาฯนี้ก็จะมีอิสระไร้พันธะพัวพัน จะได้มีเวลาไปไหนมาไหนได้สะดวก แ ล ะ เ ก ริ่ น นำ ว่ า จ ะ ม า เ ยี่ ย ม ช า ว ป่ า ที่ นี่ ด้ ว ย

ถึงจะอีกหลายเดือน ..

เ ร า ก็ จ ะ ตั้ ง ต า ร อ รั บ คุ ณ ค รู แ ม ว

ค รู ที่ ลู ก ศิ ษ ย์ เ ค า ร พ รั ก ทั่ ว เ มื อ ง ลำ ป า ง

คน เรานี่นะเธอ มีเวลาช่วงกลางวันกับกลางคืนเท่าๆกัน ส่วนการใช้เวลานั้นขึ้นอยู่กับการบริหารเวลา หรือติดกับเงื่อนไขของหน้าที่การงาน บางคนทำงานกะกลางคืน บางคนทำเหลื่อมเวลากลางวันกับกลางคืน แต่ส่วนใหญ่ทำงานตอนกลางวันพักผ่อนตอนกลางคืน ไม่ได้แยกชัดเจนเหมือนโลกของแมลง มีแมลงหลายกลุ่มที่ทำมาหากินเฉพาะตอนกลางคืน

หนอนบางชนิดก็ออกมาเยี่ยมผักเราตอนกลางคืน

ถ้า ไม่นอนขี้เซา..ควรฉวยไฟฉายไปส่องดู ก็จะเห็นหนอนและแมลงกำลังอร่อยกับใบผักของเรา ..บรรจงหยิบใส่ถุง ก็จะเป็นการตัดตอนแมลงรบกวนผักได้ตั้งแต่เริ่มเกิดปัญหา ดีกว่าปล่อยให้หนอนระบาดตามอำเภอใจ ตื่นมาเห็นผักยับเยินก็ต๊กกะใจ รี บ ไ ป ห า ย า อั น ต ร า ย ม า ฉี ด ฆ่ า ห น อ น

โดยลืมไปว่า..วิธีนี้ก็เท่ากับเป็นการฆ่าเราทางอ้อมด้วย

การ ตื่นนอนกลางดึก นอกจากจะสะกิดใครหรือทำอะไรๆแล้ว อย่าลืมคว้าไฟฉายไปส่องดูหนอนด้วยนะเธอ รึถ้าเกรงว่าจะเจอผี!!..ก็ชวนคนที่นอนข้างๆนั่นแหละไปเป็นเพื่อน ถ้าคุณพี่งอแง..ก็เอ่ยมธุรสวาจาว่า..

“คุณพี่ขา..การพาน้องไปท่องสวนผักยามราตรี”

“นอกจากจะไปกำจัดหนอนแล้ว”

“ยังจะได้ไปชมเดือนแจ่มกระจ่าง”

“เราไปกระชับพื้นที่หัวใจกันดีไหมคะ”

เรื่องนี้ชี้โพรงให้กระรอกแล้ว..

โปรดใช้-แปลงผัก-หนอน-ดวงเดือน-ความสงบ-ให้เป็นประโยชน์

จ ะ ช ว น นั่ ง อ อ ด อ้ อ น พิ รี้ พิ ไ ร ยั ง ไ ง ก็ไม่มีใครเห็นหรอก

แ ม้ แ ต่ น ก ทึ ด ทื อ ก็ ยั ง ทำ ไ ม่ รู้ ไ ม่ ชี้ ..

เอวัง  ก็มีด้วยประการละฉะนี้

ขออนุญาตไปนอนฝันหวานก่อนนะคนสวย..

อิ อิ  และ อิ..Main: 0.023117065429688 sec
Sidebar: 0.063798904418945 sec