โบนัสหลังเที่ยงคืน

อ่าน: 1657

ตลอดเดือนที่ผ่านมาชวนลูก น้องทำงานหนักตลอด มีงานเลื่อยไม้-ปรับปรุงภูมิทัศน์-เทพื้นปูนซีเมนต์หน้าบ้าน ดูอาการแล้วอ่อนระโหยโรยแรงไปตามๆกัน จึงจัดพิธีเซ่นวักตั๊กแตนเจ้าที่เจ้าทางตามธรรมเนียมพื้นถิ่นบุรีรัมย์ สุรินทร์ ที่ชาวบ้านมีพื้นเพทางด้านจารีตประเพณีอันเดียวกัน ..ศีรษะสุกร-ไก่ต้ม-สุรา-อาหาร-ดอกไม้-ธูปเทียนจัดเตรียมมาบวงสรวง หลังจากนั้น ลูกหลานเจ้าที่ก็พากันฉลองต่อ..

สิ่งนี้ถ้าดูผิวเผินก็ไม่กระไรนัก

ที่จริงแล้วมันเป็นการเสริมกำลังใจให้กับผู้ร่วมงานได้กลมเกลียวกัน

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมทุกข์ร่วมสุข สามัคคีกัน

ส รุ ป ว่ า วิ ธี นี้ ก็ คื อ การให้โบนัสทางใจนั่นเอง

ประเด็น ที่ชาวบ้านคุยกันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องฝนฟ้าอากาศ บ่นกันเหลือเกินว่าความแห้งแล้งมาเยือน ข้าวกล้าแห้งเหี่ยวทั้งท้องทุ่ง ไม่เหมือนคนกรุงที่ไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติอะไร ฝนตกเสียอีกที่ทำให้รถวิ่งคลานไปอย่างกับหนอน..คำกล่าวขมุบขมิบตอนจุดธูป เทียนไหว้เจ้า

จึ ง มี เ รื่ อ ง ข อ ฟ้ า ข อ ฝ น ติ ด ป ล า ย น ว ม ม า ด้ ว ย

ในส่วนของสวนป่าแล้ว ถ้าฝนตกเราก็สบายไม่ต้องรดน้ำในแปลงผักและต้นไม้ที่ปลูกใหม่ ประหยัดน้ำและเวลาไปได้โข ตอนบ่ายคุณชายมาชวนไปเหมาถังพลาสติกในตัวเมือง ขากลับมองเห็นเมฆก้อนหนึ่งทำท่าจะโปรยฝน แต่ก็ลางเลือน เพราะมีกระแสลมบนพัดเฉออกจากเส้นทางมาที่สวนเรา หลังจากมาถึงสวนป่าสักครู่.. อ้าว! มีฝนหล่นมาเปาะแปะจะแฉะก็ไม่เชิง ตกแค่หน้าดินเปียกลื่นนิดหน่อย

แต่ลมนี่สิเธอ ช า ว บ้ า น เ รี ย ก ล ม แ ล้ ง มันพัดตึงๆทั้งวัน กระตุ้นให้คุณชายอยากจะทำกังหันลมให้เร็วขึ้น ..ใบไม้ร่วงพราวเต็มพื้น บอกน้าสุขที่กวาดลานปูนฯ  ให้รวบรวมเอาใบไม้ไปใส่แปลงผัก ทำให้ฉุกคิดได้ว่า ..จ ะ ฝ น ห รื อ จ ะ แ ล้ ง ..ต้ น ไ ม้ ส ร้ า ง คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ เ ร า ไ ด้ ทุ ก ก ร ณี ทำ ให้คิดต่อไปอีกว่า..โครงการสร้างเขื่อนต่างๆ  อย่าคิดแต่จะสร้างๆๆ ซึ่งทำลายพื้นที่ป่าไปไม่น้อย ถ้าจะให้สมดุลกัน ผู้ที่ออกแบบสร้างเขื่อนควรจะคิดเรื่องสร้างป่าชดเชยพื้นที่น้ำท่วมไว้ด้วย มีแต่เขื่อนไม่มีป่าไม้เรียกฝนมาตกลงในเขื่อน มันก็ชีช้ำได้เหมือนกันนะ

ความ รับผิดชอบในแต่ละเรื่องนั้นละเอียดอ่อน ถ้ามองให้ครอบคลุมนอกจากจะสมประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้ว ยังไม่ทำลายความสมดุลระบบนิเวศของธรรมชาติ การเสนอแผนฯไม่เห็นผลลัพธ์กับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ..ทำ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ม า ข อ ง ม็อบคัดค้านกันอึงคะนึง

ยกตัวอย่าง “เขื่อนแก่งเสือเต้น”

เสนอเรื่องเข้ามาครั้งใด ก็ มี ทั้ ง ค น เ ต้ น ยิ่ ง ก ว่ า เ สื อ เ สี ย อี ก

ภารกิจในช่วงนี้ผมคงเร่งปลูกไม้กระถางตอไม้ให้เสร็จ เมื่อวานก็บอกให้ลูกน้องขนตอตาลที่ชำกิ่งไม้ไว้มารายเรียง แล้วเอาต้นไม้ที่ดร.ฝนชี้ชวนไปชมไม้ดอกแปลกๆในวัดที่สุดแสนประทับใจ ได้ขอซื้อต้นพันธุ์จากคุณยายแม่ชีที่กรุณาเพาะชำไว้ ท่านจำหน่ายแบบแล้วแต่เราจะสมทบบุญ มีต้นอโศกระย้า และ ต้นอื่นๆที่ดอกสวยแต่จำชื่อไม่ได้ ซื้อแล้วครูอึ่งกับครูอารามเอาเป็นธุระขนมาจากเชียงใหม่ ให้ เกรงว่าต้นไม้จะเฉาเพราะการย้ายที่ เมื่อวานนี้จึงรีบปลูกลงไว้ที่จุดกึ่งกลางของสนามหน้าบ้าน เป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

ถ้าทะนุบำรุงดีๆ.. อีก2-3ปีก็คงได้ยลโฉมดอกสวยห้อยระย้าแล้วล่ะเธอ

ตอนหัวค่ำลมกรรโชกรุนแรงมาก อาการคล้ายๆพายุฝน ไฟฟ้าทำท่าติดๆดับๆอยู่พักหนึ่ง ฝนก็ตกซู่แต่ไม่ถึงกับเทลงมาเหมือนฟ้ารั่ว ช่วยเพิ่มเติมความชุ่มชื้นจากฝนชุดแรกได้พอสมควร คืนนี้ก็นอนสบาย นอนแต่หัวค่ำ มาตื่นเอาตอนเลยเที่ยงคืนไปแล้ว ตั้งใจจะอ่านหนังสือทำการบ้านก่อนที่จะไปโม้ให้ลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพที่เชียงใหม่ ต้นเดือนหน้า ..อ่านไปได้ไม่กี่หน้าก็ทำท่าจะม่อยลงๆ..

จึงเปลี่ยนมานั่งบันทึกให้คนสวยช่วยกันอ่าน และช่วยคอมเม้นท์ด้วย..

ดึกดื่นถึงเพียงนี้ก็ยังมีนกฮูกเยอะแยะ คุณกิ่ง อารยา บอกจะอยู่เป็นพื่อน อาจารย์อักษรา ศิลป์สุข เข้าFB.มาบอกว่า ตุลาฯนี้ก็จะมีอิสระไร้พันธะพัวพัน จะได้มีเวลาไปไหนมาไหนได้สะดวก แ ล ะ เ ก ริ่ น นำ ว่ า จ ะ ม า เ ยี่ ย ม ช า ว ป่ า ที่ นี่ ด้ ว ย

ถึงจะอีกหลายเดือน ..

เ ร า ก็ จ ะ ตั้ ง ต า ร อ รั บ คุ ณ ค รู แ ม ว

ค รู ที่ ลู ก ศิ ษ ย์ เ ค า ร พ รั ก ทั่ ว เ มื อ ง ลำ ป า ง

คน เรานี่นะเธอ มีเวลาช่วงกลางวันกับกลางคืนเท่าๆกัน ส่วนการใช้เวลานั้นขึ้นอยู่กับการบริหารเวลา หรือติดกับเงื่อนไขของหน้าที่การงาน บางคนทำงานกะกลางคืน บางคนทำเหลื่อมเวลากลางวันกับกลางคืน แต่ส่วนใหญ่ทำงานตอนกลางวันพักผ่อนตอนกลางคืน ไม่ได้แยกชัดเจนเหมือนโลกของแมลง มีแมลงหลายกลุ่มที่ทำมาหากินเฉพาะตอนกลางคืน

หนอนบางชนิดก็ออกมาเยี่ยมผักเราตอนกลางคืน

ถ้า ไม่นอนขี้เซา..ควรฉวยไฟฉายไปส่องดู ก็จะเห็นหนอนและแมลงกำลังอร่อยกับใบผักของเรา ..บรรจงหยิบใส่ถุง ก็จะเป็นการตัดตอนแมลงรบกวนผักได้ตั้งแต่เริ่มเกิดปัญหา ดีกว่าปล่อยให้หนอนระบาดตามอำเภอใจ ตื่นมาเห็นผักยับเยินก็ต๊กกะใจ รี บ ไ ป ห า ย า อั น ต ร า ย ม า ฉี ด ฆ่ า ห น อ น

โดยลืมไปว่า..วิธีนี้ก็เท่ากับเป็นการฆ่าเราทางอ้อมด้วย

การ ตื่นนอนกลางดึก นอกจากจะสะกิดใครหรือทำอะไรๆแล้ว อย่าลืมคว้าไฟฉายไปส่องดูหนอนด้วยนะเธอ รึถ้าเกรงว่าจะเจอผี!!..ก็ชวนคนที่นอนข้างๆนั่นแหละไปเป็นเพื่อน ถ้าคุณพี่งอแง..ก็เอ่ยมธุรสวาจาว่า..

“คุณพี่ขา..การพาน้องไปท่องสวนผักยามราตรี”

“นอกจากจะไปกำจัดหนอนแล้ว”

“ยังจะได้ไปชมเดือนแจ่มกระจ่าง”

“เราไปกระชับพื้นที่หัวใจกันดีไหมคะ”

เรื่องนี้ชี้โพรงให้กระรอกแล้ว..

โปรดใช้-แปลงผัก-หนอน-ดวงเดือน-ความสงบ-ให้เป็นประโยชน์

จ ะ ช ว น นั่ ง อ อ ด อ้ อ น พิ รี้ พิ ไ ร ยั ง ไ ง ก็ไม่มีใครเห็นหรอก

แ ม้ แ ต่ น ก ทึ ด ทื อ ก็ ยั ง ทำ ไ ม่ รู้ ไ ม่ ชี้ ..

เอวัง  ก็มีด้วยประการละฉะนี้

ขออนุญาตไปนอนฝันหวานก่อนนะคนสวย..

อิ อิ  และ อิ..

« « Prev : มาลงอ่างกันไหมเธอ***

Next : เบิ่งตาแลไทยแลนด์ในอีก20ปีข้างหน้า**** » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "โบนัสหลังเที่ยงคืน"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.23784303665161 sec
Sidebar: 0.35599112510681 sec