วันนี้เธอวางตัวอยู่ส่วนไหนของสังคมไทย

5 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 6 กุมภาพันธ 2011 เวลา 1:08 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1059

ความเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งทุกสิ่งที่อย่างที่ยากจะเบี่ยงหลบ

ในยุคที่อินเตอร์เน็ทมีอานุภาพกว้างไกลว่องไวประดุจกระพริบตา

เหตุการณ์ต่างๆเกิดในทุกภาคส่วนไหนของโลกก็ส่งผลกระทบมาถึงได้

รับรู้ได้ เลียบแบบได้ สังวรได้ แล้วแต่จะคิดจะเลือก

นั่นย่อมหมายความว่าอย่าเอาเรื่องเก่าที่คุ้นชินมาเป็นบรรทัดฐาน

เรื่องเกิดใหม่ก็ย่อมมีผลลัพธ์ใหม่

ถ้าตอบแบบเก่าก็สอบตก

สอบตก คำสั้นๆ แต่มีความหมายกว้างไกล ถ้าเป็นโจทย์ของบ้านเมือง เราอาจจะนึกว่าส่วนตนได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

1 ทำหน้าที่การงานสมบูรณ์ที่สุดแล้ว

2 ดูแลครอบครัวอย่างดีแล้ว

3 ทำบุญทำทานสม่ำเสมอแล้ว

>ยังจะต้องทำอะไรอีกละ

อ๋อ..แค่นี้ไม่พอหรอก

คื อ ก า ร ทำ ห น้ า ที่ ดู แ ล สั ง ค ม

การที่คนไทยส่วนมากนึกว่าตัวเองอยู่รอดอยู่ดีแล้ว ฉันสุขสบายแล้ว ข้อนี้เป็นจริงหรือ ถ้า เ ร า ล อ ย เ พ สั ง ค ม ปล่อยให้สังคมตกอยู่ในอาการป่วย2วันดี4วันร้ายเช่นนี้เสมอมา รู้ทั้งรู้แต่ก็ดื้อตาไส ปล่อยให้เหตุการณ์บ้านเมืองกระเสือกกระสนปั่นป่วนจนน่าสังเวช

อ่านต่อ »Main: 0.016844987869263 sec
Sidebar: 0.056840181350708 sec