เกษตรแฟร์เกษตรศาสตร์54

อ่าน: 3846


ช่วงเช้าไปประชุมวาระเยอะต้องล่อก้วยเตี๋ยวบนโต๊ะประชุม ปีนี้ท่านผู้อาวุโสของเรา .จอมจิน จันทร์สกุล และคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกท่านละใบ ได้โอกาสกระซิบถามคุณหญิง ว่าทำไมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสอนเด็กๆให้ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปได้ ทั้งๆที่สอนอยู่ภายใต้หลักสูตรเดี่ยวกันกับโรงเรียนทั่วๆไป ท่านตอบว่า..ก็นั่นนะสิ เด็กชนบทได้เรียนด้านการงานอาชีพไปด้วย ทำให้เกิดทักษะชีวิตติดตัว เรียนรู้คุณค่าของการทำงานไม่หยิบโย่ง..ส่วนทำไมโรงเรียนอื่นทำไม่ได้ ท่านบอกว่าก็เห็นๆคนในกระทรวงฯเดินตามเสด็จต๊อกๆ แต่ก็ไม่เอาไปทำตาม ทั้งๆที่พระองค์ท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างมา30ปีแล้ว เลิกประชุมท่านอาจารย์ปภัสวดี ซึ่งสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีถิ่นพำนักอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยชวนติดรถมาส่งโรงแรมมารวย แต่มาทีไรกลับไปจนทุกที!

อ่านต่อ »Main: 0.022633075714111 sec
Sidebar: 0.085422992706299 sec