ช่วยกันทำมาหากินด้วยครับบบ..

อ่าน: 1175

สมัยนี้มีลายแทงความรู้มากมาย

ที่สะดวกสบายไม่ต้องสืบเสาะค้นหาเหนื่อยยาก

ด้วยระบบการสื่อสารที่ทันสมัยส่งข่าวทุกรูปแบบมาถึงเราทุกเมื่อเชื่อวัน

ติดตามกันแทบไม่ทัน วันต่อวัน..เดือนต่อเดือน..ปีต่อปี

เมื่อวานนี้น้ำชีร้อนปุดๆจนปลาตาย..ที่บอกว่าน้ำร้อนปลาเป็น ต้องมีข้อยกเว้นเสียแล้ว อุณหภูมิแม่น้ำธรรมชาติก็ยังพลิกผัน การแข่งขันกันทางการเมืองกำลังดุเดือน ถามชาวบ้านว่า ทำไมมาฟังปราศัย พี่น้องบอกว่า..เขาจ้างมา ..ใครไม่มาถึงเวลาไม่จ่าย..ขอดูพลังกันหน่อย เลือกตั้งเที่ยวนี้เงินสะพัดมโหราฬ เพราะกลไกประชาธิไตยต้องซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้า คะแนนนิยมอาจจะพอมีบ้าง แค่คะแนนซื้อเป็นคะแนนชี้ขาด ซื้อได้มากได้คะแนนเสียงมาก ซื้อประเทศไทยด้วยวิธีนี้ใช้เงินไม่เท่าไหร่หรอกเธอ ผมคิดว่าเทวดากำลังมองดูคนไทยอยู่ ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยทางไหน รึ บางทีวิกฤติทางธรรมชาติอาจจะตูมตามขึ้นมาในเร็วๆนี้ก็ได้นะ สังเกตุเห็นธรรมชาติป่วนแปลกๆ เช่น วัวคึกคักทั้งวันทั้งคืน ไม่รู้ว่ามันดีใจ หรือต๊กกะใจ เพราะอะไร

ปีนี้อุ้ยต้องประชุมต้องเดินทางไปเป็นวิทยากรกี่สิบครั้งก็บ่ฮู้ ชีวิตเข้าๆออกๆกับห้องสัมมนาห้องประชุมนี่เอง แสดงว่าการสังคายนาความรู้แห่งยุคสมัยนี้ มาจบลงที่การประชุม และ ประชุม บางรายการก็จัดประชุมเพื่อให้ได้มีการประชุม มันเปรอะไปหมดแล้วนะเธอ ทั้งๆที่บางเรื่องบางรายการส่งผ่านบล็อก ผ่านเว๊ปไซด์ ผ่านทีวีก็ได้ หมู่นี้เป็นอะไรไม่รู้นะรับ หน่วยงานต่างๆจัดประชุมสรุปแผนงานประจำปีกันให้ควัก..

กรมป่าไม้จัดประชุมวิชาการประจำปีท้ายเดือนนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ WWW.nesdb.go.th จัดประชุมประจำปี 2554 แผน11..สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องแกรนด้ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จึงขออนุญาตตีฆ้องร้องป่าวมายังท่าน ถ้าว่างก็มาร่วมงานรับเอกสารและซีดีฟรี ลงทะเบียนทางโทรสาร 0-2281-6634, 0-2281-2466 ส่งข่าวเผื่อญาติโกบางท่านอาจจะทำเรื่องเกี่ยวกับแผน หรือวิทยานิพนธ์บางส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

key word : คนไทยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและภูมิคุ้มกันได้อย่างไร

ท่านสามารถร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาได้

ทุกความคิดเห็น ล้วนมีคุณค่าต่อแผน 11

เพื่อเป็นเข็มทิศนำประเทศสู่..การพัฒนาที่ยั่งยืน

โจทย์ ..การพัฒนาที่ยั่งยืน จะยืนหยัดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ง่ายนักหรอก ในสภาพที่ประเทศกำลังคุกรุ่นและตอแยกันทุกรูปแบบ ฐานเศรษฐกิจอย่างเดียวไปไม่รอดหรอก ถ้าฐานสังคม ฐานการเมือง ไม่ยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น แต่ก็เอาเหอะ ลองๆฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่อง อนาคตประเทศไทยในระยะ5ปี ข้างหน้า นอกจากนั้นยังได้รับฟังการนำเสนอและอภิปราย “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ 11 อย่าเพิ่งเบื่อคำว่า”พัฒนา” นะขอรับ งานนี้ใช้คำนี้จำเจ ก็จำใจอ่านๆก็แล้วกัน

กำหนดการประชุมประจำปี 2554 ของ สศช.

09.00 น. นำเสนอวิสัยทัศน์เรื่อง แผนฯ11สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

..กล่าวรายงาน กล่าวเปิดสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ

10.35-12.30 อภิปรายเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับ11

ผู้ดำเนินการอภิปราย : ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ สศช.

ผู้นำเสนอ : นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลาขาธิการ สศช.

ผู้อภิปราย : ศ.นพ.ประเวศ วะสี นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

13.30 การประชุมกลุ่มย่อย

กลุ่มที่ 1 การสร้างคนและสังคมคุณภาพในแผน11

ประธาน : รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการ สศช.

ผู้นำเสนอ : นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาฯ สศช.

ผู้อภิปราย : รศ.วุฒิสาร ตันไชย-ดร.อาจอง ชุมสาย-รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ

กลุ่มที่ 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เท่าเทียม และเท่าทันเอเซีย

ประธาน : ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการ สศช.

ผู้นำเสนอ : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาฯ สศช.

ผู้อภิปราย : ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง-ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

กลุ่มที่3 ก้าวใหม่สู่ความั่นคงอาหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่งยืน

ประธาน : ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการฯ สศช.

ผู้นำเสนอ : นางลัดดาวัลย์ คำภา รองเลขาฯ สศช.

ผู้อภิปราย : นายมนตรี คงตระกูลเทียน -ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา-ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

กลุ่มที่4 การขับเคลื่อนแผน11อย่างมีผลสัมฤทธิ์

ประธาน : ดร.อาชว์ เตาลานนท์ กรรมการฯ สศช.

ผู้นำเสนอ: นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาฯ สศช.

ผู้อภิปราย : นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ -นายแก้วสรร อติโพธิ์ -ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

งานเข้าอย่างนี้ จะนั่งระทดระทวยใจก็ใช่ที่ จึงตีฆ้องร้องป่าวมายังพี่น้องชาวเฮ ช่วยเลหลังความรู้ความคิดมาให้หน่อย ข้าน้อยจะเอามาประมวลผลเพื่อนำไปโม้ต่ออย่างมีน้ำมีเนื้อ คนที่นั่งข้างๆธรรมดาที่ไหนเล่า..คุณมนตรี คงตระกูลเทียน เป็นประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์  ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นไผ

ช่วยๆกันทำมาหากินกันหน่อยนะครับ

มองเห็นหน้าหมอจอมป่วน ท่านจอหงวน ท่านบางทราย

อุ้ย เบิร์ด อาว์เปลี่ยน ฯลฯ เรียงล่ายซ่าย

ชาวเฮมองเรื่อง..ก้าวใหม่ สู่ความมั่นคงอาหาร และการจัดการทรัพยากรธรมชาติอย่างยั่งยืน จะไปขายความคิดเรื่องการเอาใบไม้เลี้ยงวัว ปลูกต้นไม้ตามสไตล์สวนป่ามันไม่พอหรอก สายตาจะต้องเบิ่งมองไปทั่วเอเซียที่เป็นคู่แข่ง เครือเจริญฯเขาเจริญก้าวหน้าไปสู่สากลได้พอสมควร ยังเหลือแต่ระดับรากหญ้านี่แหละ ที่ยังยักแย่ยักยัน ล้มลุกคลุกคลาน คลานไปคลานมาต้วมเตี้ยม ช่วยๆหิ้วปีกผมเข้ามุมด้วยนะครับ

ถ้า แ ม้ เ ธ อ ไ ม่ ช่ ว ย    โอ ก า ศ จ ะ ม้ ว ย ม ร ณ า  อิ อิ

« « Prev : ไปไหนมา สามวาห้าศอก

Next : วิจัยสไตล์บ้านนอก » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 19:12

  ในอดีต เคยเข้ารว่มมาหลายฉบับครับ เพราะมีเพื่อนพ้องน้องพี่ทำงานที่ ศสช.หลายคน สมัยยังเล่นสนุกเกอร์ เดินรอบโต๊ะจนขาบวม คราวนี้คงไม่ได้ร่วมหรอกครับ แต่จะร่วมแสดงความเห็นผ่านพ่อครูก็แล้วกันนะครับ ขอเวลาหน่อยครับ

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 20:11

  ขอบคุณคร๊๊าบ แผน11ฉบับแซ่เฮ อิอิ

 • #3 withwit ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 23:48

  การพัฒนา ไม่เบื่อหรอกครับ เบื่อแต่ว่าคนที่จะไปทำพัฒนาไม่รู้นิยามว่าการพัฒนาคืออะไรนี่สิครับ

  ผมสรุปว่า 40 ปีที่ทำแผนพัฒนากันมา เสียเงินและสิ่งแวดล้อมและเวลา อีกทั้งอารมณ์ไปมาก แต่ยิ่งพัฒนาคนไทย “ยิ่งยากจนลงกว่าเดิม” แถมมลพิษตรืม ครอบครัวล่มสลาย โรคภัยมากมายกว่าแต่ก่อน

  แบบนี้วานครูบาเอาไปบอกด้วยว่า ผมบอกว่าเลิกพัฒนาได้แล้ว เอาชื่อจริง นามสกุลผมไปอ้างได้เลยครับ

  ส่วน ยั่งยืน คืออะไร ฝากครูบาถามพวกเขาเหล่านั้นด้วย

  แล้วเอาคำหนักสองคำ คือ พัฒนาอย่างยั่งยืน มารวมกัน ..ผมว่ายุ่งแน่ๆครับ

  ใช่ครับ..ผมกำลังชักใบให้เรือเสีย เพราะผมว่ามันกำลังจะชนหินโสโครกล่มตายกันหมดทั้งลำในไม่ช้า ถ้าหลงบ้าพัฒนาตามกระแสโล”ภา”ภิวัฒน์

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 4:13

  พัฒนา บน ผลประโยชน์ ของใคร
  ถ้าอ้างคำว่า มวลรวม รวมใครกับใคร
  มีทฤษฎี มุมอง ความต้องการ ที่พริ้วได้โดยอาศัย หลักการอีแอบ
  ประเทศเราจึงเดินมาอยู่ในจุด อึ้งกิมกี่
  นอกจากเอาดียังไม่ได้ ยังเอาร้าย กันโครมๆ
  นิยาม คำว่าพัฒนา คำว่ายั่งยืน
  ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของอำนาจธุรกิจ การเมือง คนเมือง
  กรุงเทพ จึงเป็นประเทศไทย ทุกอย่างไปกองกระจุก
  ไม่ยอมกระจายลงสู่ท้องถิ่นตามทำนองคลองธรรม
  ลูกอีแอบมันเยอะ
  ดูนโยบายหาเสียง ก็พอจะรู้ว่าอาการมันหนักขนาดไหน
  พัดความยั้งยืนออกจากไร่นาทั้งนั้น

  สรุป อยากจะพัฒนาให้ยั่งยืน ไม่มีไม่มีหร๊อก
  อยากได้ ต้องทำเอง คิ คิ คิ ..


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.023309946060181 sec
Sidebar: 0.04761815071106 sec