แท๊กซี่โค..

อ่าน: 3193

(ผุดผ่องกับผุดผาดน้อย ลุยดงหญ้า)

ก๊อกๆๆ..ใครนะมาเคาะประตูแต่เช้า

อ้าว นายฮ้อยวัว ขนผุดผ่องส่ง

หลังจากบอกเล่าความในใจไปไม่กี่วัน ว่าผมอยากจะได้โคพันธุ์ชาโลเล่มาเลี้ยงเพื่อค้นหาความก้าวหน้าด้านอาชีพปศุสัตว์ ดังที่เกริ่นไปแล้วว่าจะเลี้ยงโคขุน เมื่อวานได้โคสาวมาหนึ่งตัว วันนี้ได้โคแม่ลูกอ่อนมาอีก เท่าที่สอบถามการเลีี้ยงดู เจ้าของเดิมเขาเลี้ยงปล่อยในที่จำกัด จำนวนโคก็มีมากกว่าพื้นที่รองรับ โคทั้งฝูงจึงอยู่อย่างเร้นแค้น  ไม่ค่อยเจอหญ้าสด หัวอาหารไม่รู้จักเพราะเจ้าของเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์จริงๆ สภาพของโคจึงไม่สวยนัก ผอม-ขนยาว-ผิวเผือก มีหมัดเต็มยุบยับไปหมด หลังจากจ่ายอัฐให้แล้ว ผมก็จูงไปยังแปลงหญ้าข้างเตาถ่าน เธอเอ๋ย..โคขาดแคลนหญ้าสดมานาน ก้มหน้าก้มตาเคี้ยวหญ้าอ่อนกร๊วบๆ ชั่วโมงเดียวพุงกาง จึงไม่หนักใจในการที่เลี้ยงโคสาวและโคลูกติดให้อ้วนท้วน ขอเวลา 15 วันเท่านั้นแหละน้อง

เกรงว่าตัวเห็บที่ติดมาจะขยายพันธุ์ไปยังโคตัวอื่น

รีบโทรไปหานายฮ้อยให้ช่วยส่งมือปราบเห็บโคมาให้หน่อย

ประมาณ 1 ชั่วโมงผู้ชำนาญการด้านฉีดยาก็มาถึง

จับวัวเข้าซอง เข็มฉีดยาปักฉึก! เข้าผิวหนัง

หมอโคบอกว่า..ยาที่ฉีดฆ่าพยาธิได้ทั้งภายนอกภายใน

แถมยังฉีดยาบำรุงให้อีก

(ผู้ชำนาญการอภิบาลโคระดับชุมชน)

หลังจากนั้นก็มานั่งคุยกันเรื่องการตั้งกลุ่มช่วยเหลือกกันเอง สำรวจดูว่าเรามีผู้ชำนาญการด้านไหนบ้าง นายฮ้อยวัวให้ข้อมูลว่า..เด็กหนุ่มในเครือข่ายตอนนี้มีความรู้ความชำนาญครบวงจร คนที่เก่งเรื่องทำคลอดก็มาแสดงให้ดูแล้ว วันนี้เอาหมอยามาทำความรู้จัก ต่อไปหมอผสมเทียมก็จะมาสำแดงฝีมือ สรุปว่า..แต่นี้ไปไม่มีปัญหาเรื่องตัวช่วย ติดขัดตรงไหนฮัลโหลรับรองโผล่มาถึงไม่เกิน1ชั่วโมง ถามเรื่องอาหาร การขนส่งก็พร้อมมาก ในกลุ่มมีบริการขนโคทั่วราชอาณาจักร เรียกกันโก้ๆว่า

แ ท๊ ก ซี่ โค  อิ อิ..

แสดงว่าการพัฒนาวิชาความรู้ได้ถูกยกระดับขึ้นมาในขั้นที่สะดวกและไว้ใจได้ คุยไปคุยมาบอกว่าอยากจะจัดงานโชว์วันโคเนื้อบุรีรัมย์ ในงานเทศกาลแข่งเรือยาวประเพณีที่ลำน้ำมูลอำเภอสตึก ซึ่งจะมีงานประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนทุกปี ส่วนกิจกรรมคร่าวๆบอกว่า

- จะ จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ส า ย พั น ธุ์ ต่ า ง ๆ

- มี มุ ม ส ะ เ ต๊ ก โ ค ขุ น

-มี ก  า ร ส อ ย ด า ว ชิ ง ร า ง วั ล เ ป็ น ลู ก โ ค ตั ว อ้ ว น ๆ

-จำ ห น่ า ย สิ น ค้ า  ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า ร เ ลี้ ย ง โ ค

-เ ชิ ญ นั ก วิ ช า ก า ร ม า เ ส ว น า ใ น ง า น วั น โ ค บ า ล ที่ ว่ า นี้

ผมประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าระยะเวลากระชั้นเกินไป

การจัดงานลักษณะนี้ต้องวางแผนล่วงหน้าและประสานงานกับหลายฝ่าย

ขอเลื่อนไปจัดปีหน้าได้ไหม

จะ จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ก ว ด ธิ ด า โ ค ใ ห้ อ ะ ร่ า อ ร่ า มไปเลย

ใครสนใจประกวดฟิตสังขารไว้แต่บัดนี้ อิ อิ

ข้อดีของชาโลเล่คือเชื่องมาก

ร่างกายอ้วนล่ำบึกถ้าขุนให้อ้วนเต็มที่น้ำหนักเกือบตัน

เช้าๆจูงโคไปอาบแดด

นั่งมองดูโคโจ้อาหารเพลินตาเพลินใจ

บางทีความสุขแบบง่ายๆไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย

ท่านใดเครียดๆลองจูงวัวเดินเล่นดูนะครับ

จะรู้สึกสงบสบายใจอย่างบอกไม่ถูก

ช่วงบ่ายๆจูงเข้าคอก

อาบน้ำขัดสีฉวีวันให้โคที่ผิวผ่องขนยาวสลวย

โดนแดดขนมีประกายแวววับ

งานนี้เหมาะกับคนอกหัก..

ใครเคยจูงเคยลูบหัวอาบน้ำให้

หายไปไหนนานๆโคก็จะคิดถึง

เห็นหน้าเราก็จะร้องมอๆๆต้อนรับ

จบ อิ อิ ..

« « Prev : ตีแตกความรู้

Next : จะสมานฉันท์ ท้องอิ่มต้องมาก่อน » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "แท๊กซี่โค.."

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 1.0662481784821 sec
Sidebar: 0.33029294013977 sec