อารัมภบท : จากรากหญ้าสู่นาซ่า

2 ความคิดเห็น โดย sutthinun เมื่อ 4 เมษายน 2010 เวลา 20:47 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1679

กล่าวนามตามท้องเรื่อง ขออนุญาตแนะนำตัวเองว่า “เจ้าเป็นไผ” ตัวข้าพเจ้าเอง..คือหน่อเนื้อเชื้อไขของเกษตรกร อยู่กับวงจรการเกษตรมาแต่อ้อนแต่ออก ทุกวันนี้ทำมาหากินอยู่กับต้นใบหญ้า ได้รู้ ได้เห็น ได้สะอื้น เคยได้รับรางวัลพระราชทานเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาปลูกสร้างสวนป่า จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายสิบปีมาแล้ว

ผม..ปลูกต้นไม้ สร้างป่าขึ้นมาอยู่กับนกหนูกาไก่ เลี้ยงหมูเหมยซานไว้กินผักโขม เลี้ยงวัว ไก่ต๊อก ไก่แจ้ ไก่งวง เป็ด ห่าน และนกกระจอกเทศ ตอนนี้มีนกยูงมาขออาศัยอยู่ด้วย ร้องโต๊กๆเสียงดังทั้งวัน งานสร้างต้นทุนชีวิตให้กับพื้นที่แห้งแล้งดินเลว ต้องค่อยเป็นเป็นค่อยไป เอาทุกอย่างเป็นเรื่องเรียน ทำไปทำมาองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติมอบรางวัล“ฟาร์มต้นไม้”ให้ในวันอาหารโลก หลังจากนั้นก็สวมหัวโขนเป็นนั่นเป็นนี่  ได้ลาออกไปบ้าง และยังทำหน้าที่ เช่น ครูภูมิปัญญาไทย กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการวิทยาลัยพยาบาลสิรินธรสุรินทร์ กรรมการด้านกำลังพลกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ »Main: 0.017471075057983 sec
Sidebar: 0.074485063552856 sec