จับแพะชนแพะเบ๊ะๆ

อ่าน: 1645

หมู่นี้มีการบ้านมาตกคลักหลายกะตัก มีทั้งเรื่องเร่งด่วน และเรื่องด่วนได้ก็ดี มีเวลาก็ค่อยๆคลี่และคลายออกไปที่ละเรื่องๆ  วันนี้นั่งหน้าจอจนตาลาย เห็นช้างตัวเท่าหมู ก็จะทำยังไงได้ละเธอ ในเมื่อเราเลือกมาเป็นเช่นนี้ จะไปเช่นนั้น เช่นโน้น ไม่ได้หรอก เพิ่งจบยาผีบอกไปลัดๆ  ก็มีการบ้านจากชาวค๊อตโต้  และจากเทศบาลนครร้อยเอ็ดมาทวงถามโปรแกรมอบรมทั้งคู่ เรื่องนี้ใครก็ช่วยไม่ได้ด้วยสิเธอ.. การบ้านจากชาวCooto เพิ่นว่าจั๋งสิ

.. เรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง

ตอน : เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ กับ ตัวอย่างนักเรียนรู้ “ครูบาสุทธินันท์” ณ มหาชีวาลัยอีสาน

ตามที่ครูบาฯ ได้ช่วยจัดการเรียนรู้ให้กับ C-Za รุ่นที่ 14 (COTTO) ด้วยการสร้างบ้านแพะ ไปแล้วนั้น ได้รับเสียงตอบรับถึงการเรียนรู้ตนเองและการเอาชนะใจตนเองกับสิ่งที่ยากได้เป็นอย่างดี

ผู้บริหารของเราจึงประเมินให้นำผู้เข้าร่วมโครงการ C-Za รุ่นที่ 15 มาเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่องกับครูบาฯ เป็นรุ่นที่ 2 ของปี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่จะมาสัมมนา: 12-15 กรกฎาคม 2554 วันแรกเข้าถึงบ้านครูบาฯประมาณ 11.00 น.

และวันสุดท้ายกลับประมาณ 11.30 น.

ประเด็นหลักที่เน้นสำหรับรุ่นนี้ :

1.ฝึกกระบวนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ด้วย การลงมือปฏิบัติจริง (แบบเต็มที่ครับ)

2.ทำอย่างไรให้เขาได้เรียนรู้และเข้าใจว่า “นักเรียนรู้ตลอดชีวิต” คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร (ผ่าน Role Model เช่น ครูบา)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์จัดกระบวนการให้ด้วยครับ

ขอบคุณและระลึกถึงเสมอครับครู

ป.ล. : รบกวนครูส่งกำหนดการที่ออกแบบเบื้องต้น ให้ด้วยนะครับ เพื่อเตรียมสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

——————————————————————–

ศักดิ์ศรี สิริโชคประเสริฐ (Fa.ระ) ผู้อำนวยการเรียนรู้ พัฒนาองค์กรและศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ บ.สยามซานิทารีแวร์ จก.

ตอบ : เอาแบบคัดย่อนะครับ

วันที่ 12 กค.54

12.00 น. คณะเดินทางมาถึง เก็บสัมภาระแล้วมารับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. พบปะถามไถ่ เจ้าเป็นไผ ไล่เรียงทีละหน่อ ให้บอกกล่าวถึงตัวตนของตนเอง เพื่อนๆ ฮาได้ ไม่จำกัด

14.30 น. ครูบาเกริ่นนำถึงเรื่องความเป็นมา สภาพปัญหา เรื่องที่ทำวิจัย เรื่องสนุกๆที่ทำ และเรื่องที่ชวนทำ

16.30 น. ให้เดินไปชมผลงานของรุ่นพี่ ชมคอกแพะ อุ้มลูกแพะ ปัจจุบันมีแพะประมาณ 10 ตัว แพะพวกนี้รู้ภาษา ไม่ต้องมีคนเลี้ยง

ถึงเวลาก็ออกจากคอกไปหากินเอง อิ่มแล้วเข้าคอก มีหมาเจ้าบิ๊กเป็นผู้คอยดูแลอยู่ห่างๆ ขอให้ตั้งข้อสังเกตุ พฤติกรรมของ

แพะ  จุดพิเศษที่มองเห็นในระยะเวลาสั้นๆ เติมความคิดเห็นได้ไม่อั้น ชมแปลงปลูกอินทผาลัม ที่รุ่นพี่ปลูกเช่นกัน

17.30 น. อาบน้ำแต่งตัวทาแป้ง -รับประทานอาหารเย็น

18.30 น. จัดการดูแลที่หลับที่นอน เลือกให้เหมาะ นอนไหนดี ระวังอย่านอนใกล้คนหลายใจ

20.00-21.30 น. พบครูบาอีกยกหนึ่ง วางแผนการทำงาน มีกิจกรรมให้เลือก นัดหมายเวลาวันพรุ่งนี้

แยกย้ายไปสวดมนต์นอน

วันที่13 กค.54

6.00-08.30 น. ตื่นมาจัดการตัวเองให้เรียบร้อย นั่งอาบแดด จิบเครื่องดื่มร้อนๆ

- ชมการสาธิตเรื่องการทำน้ำดื่มครอโฟีน

- รับประทานอาหารเช้า

08.30-12.00 น. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม วันนี้จะไปปลูกต้นไม้ที่แปลงสาธิต

กลุ่ม 1 ไปขนปุ๋ยใส่กระสอบ 9 คน

กลุ่มที่ 2 เอาสว่านขุดดินไปเจาะหลุมปลูกต้นไม้ 3 คน

-ช่วยกันปลูกต้น อะคาเซีย-ไผ่ -ไม้หอมจีน

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-17.30 น. ทำงานต่อจากช่วงเช้า แต่งกิ่งไม้

17.30-19.00 น. อาบน้ำทาแป้ง รับประทานอาหารเย็น

21.00-22.00 น. ครูบาชวนคุยเรื่องโครงการวิจัยเรื่องการปลูกต้นไม้หลากหลายวัตถุประสงค์

- ข้อคิด/สะท้อนมุมมองเรื่องการปลูกต้นไม้ในหลายมิติ

22.00 น.            แยกย้ายไปหลับนอน

วันที่14 กค.54

6.00-08.30 น. ตื่นมาจัดการตัวเองให้เรียบร้อย นั่งอาบแดด จิบเครื่องดื่มร้อนๆ

- ชมการสาธิตเรื่องการนำไม้ฟางมาทำเป็นน้ำสมุนไพร

- รับประทานอาหารเช้า

08.30-12.00 น. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

กลุ่ม 1 ไปตัดกิ่งไม้ /เกี่ยวหญ้า / ตัดกิ่งยูคาลิปตัส

กลุ่ม 2 สับกิ่งไม้ /นำไปเลี้ยงโค-แพะ-นกกระจอกเทศ

: พิจารณาวงจรประโยชน์ต้นไม้ -การผลิตปุ๋ย-การผลิตไวน์เลี้ยงสัตว์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. ลาดพื้นคอนกรีต 50 ตารางเมตร จากปูนซีเมนต์สำเร็จรูป

16.30-18.30 น. แบ่งกลุ่มทำอาหารตามที่สมาชิกเลือกเมนู

18.30-19.30 น  ร่วมกันรับประทานอาหาร

20.00-21.00 น. รายการ ตอบ-ถาม ครูบาสารพัดเรื่องเพื่อนำไปสรูปบทเรียน

วันที่ 15.กค.54

6.00-08.30 น. ตื่นมาจัดการตัวเองให้เรียบร้อย นั่งอาบแดด จิบเครื่องดื่มร้อนๆ

- ชมแปลงปลูกไผ่ วิธีปลูกไผ่ แนวคิดเกี่ยวกับไผ่

8.00-8.30 น.- รับประทานอาหารเช้า

8.30-11.00 น สรุปบทเรียน นำเสนอเนื้อหาสาระที่เรียน

11.00-11.15 น. ครูบาสรุปปิดค่าย ถ่ายภาพหมู่

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. เดินทางกลับ สวีวี่วี  อิอิ..

::  หมายเหตุ กิจกรรมเลือก

1 ขุดกราวเครือขาวมาบด

2 ช่วยกันทำความสะอาดผลน้ำเต้า /เจาะเอาเมล็ดมาทำความสะอาด/นำไปอบตู้แสงอาทิตย์ /ทำทะเบียนประวัติพันธุ์

3 ปรับปรุงคอกแพะ

4 เอาไม้ใส่เตาเผาถ่าน (งานหนักมาก)

5 ปลูก มันพื้นถิ่น ปลูกเผือก ชำต้นไม้

6 ปรับปรุงเตาถ่านเป็นบ้านใต้ดิน

« « Prev : แก่แค่ไหนก็ไม่เกินแกง

Next : แผนพัฒนาฉบับที่ 11 » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "จับแพะชนแพะเบ๊ะๆ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.049856901168823 sec
Sidebar: 0.058740139007568 sec