ความมั่นคงสูตรไหนดี

โดย sutthinun เมื่อ 2 กรกฏาคม 2011 เวลา 21:02 ในหมวดหมู่ การบริหารจัดการ การจัดการความรู้ #
อ่าน: 1222

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายแล้วนำไปตากแดด  นี่ อยู่บ้านตัวเอง นอกจากไม่ดูดายยังต้องทำให้ดูดีด้วย ผมกำลังเรื้อบ้านเก่าที่ปลวกแทะโลมจนแทบพังพาบ มาสร้างเป็นโรงเรือนอเนกประสงค์ บางส่วนอาจจะแบ่งทำโรงปุ๋ยในแล้งนี้ คงอีกหลายวันครับกว่าจะแล้วเสร็จ สินค้าก่อสร้างก็ขึ้นเอาๆ โรงเลื่อยก็คาราคาซัง รอช่างมาจูนให้ฟืนคืนชีพ ผมชอบงานก่อสร้างทั้งๆที่ไม่มีความรู้เชิงช่าง ..ทำไงได้ของมันชอบเสียแล้ว

วันนี้มีงานที่ไม่เกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบ แต่เป็นการบ้านที่จะต้องไปอภิปรายนำการประชุมกลุ่มในภาคบ่าย ในหัวข้อ “ก้าวใหม่สู่ความมั่นคงอาหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” ในการประชุมประจำปี 2554 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. ในวันพฤหัสบดีที่7 ณ ห้องแกรนด์ไดมอลด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสานงาน (คุณนำพร) แจ้งการบ้านซึ่งจะมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้

1.ในมุมของปราชญ์ชาวบ้าน มีความเห็น/ข้อเสนอแนะอย่างไร ต่อแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ในบทที่ 5 บทที่ 8

2.ความเห็นเพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ฉบับที่ 11

ประธาน : ศ. ดร.สนิท อักษณแก้ว กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้นำเสนอ : นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนากรฯ

ผู้อภิปราย : นายมนตรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์

: ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

: ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

: ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  คนสกุลเฮ แห่งลานปัญญา อิ


ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตการผลิตอาหารและพลังงานที่มั่นคง เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง และให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนให้พึ่งตัวเองได้

ผมอยู่กับต้นไม้ ก็เห็นว่าชาวบ้านทีทำไร่ทำนานี่แหละ จะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า ต้นไม้ป่าไม้นอกจากจะเป็นต้นทุนหลักที่นำไปสู่สภาพแวดล้อม-อาหาร-พลังงาน-ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ยังเป็นจุดเริ่มต้นในทุกเรื่องที่จะชี้ชวนให้ชาวบ้านมีงานทำมีรายได้ มีช่องทางพึ่งตนเองอย่างแท้จริง ถ้าไม่มีต้นทุนทางธรรมชาติเอาเสียเลย จะไปพึ่งแดดพึ่งลมพึ่งเงินกองทุนเงินสงเคราะห์ มันก็ออกนอกลู่นอกทาง ในแผนฯฉบับที่ 11  ควรจะมองจุดเริ่มให้ชัด ทำในเรื่องที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในวงกว้างได้ และเห็นผลชัดเจน

ป่าไม้ เป็นต้นตอของความยั่งยืนตัวจริงเสียงจริง

ป่าไม้ เป็นทรัพยากรของโลก

ป่าไม้ เป็นต้นตอของพลังงานระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับสากล

ป่าไม้ เป็นต้นตอของอาหาร ผักยืนต้นพื้นเมือง ผลไม้ แหล่งโปรตีนของสัตว์เลี้ยง

ป่าไม้ เป็นต้นตอของยาสมุนไพนานาชนิด

ป่าไม้ เป็นพื้นที่พักผ่อน สวนรุกชาติ สวนสัตว์ ฯลฯ

ป่าไม้ เป็นต้นตอของวัตถุดิบในการก่อเกิดงานอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/ศิลปกรรม

ป่าไม้ เป็นต้นตอของศิลป/วัฒนธรรม/จารีตประเพณี

ป่าไม้ เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อมนุษย์ต้้งแต่เกิด-จน-ตาย

ป่าไม้ เป็นโช๊คอัพช่วยลดความรุนแรงจากวิกฤติธรรมชาติ

ป่าไม้ เป็นเขื่อนบนผิวดิน,เป็นเครื่องกรองแดด/อากาศ/เก็บความชุ่มชื้น/เป็นบ้านของแมลง/จุลินทรีย์

ป่าไม้ เป็นตัวชี้วัดการดำเนินชีวิตของมนุษย์ชาติ

ต้นไม้  เป็นฯลฯ …

ยกตัวอย่างเรื่องพลังงาน กลุ่มที่ว่าเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ก็ว่ากันไป พลังงานลมก็ว่ากันไป ส่วนชาวบ้านจุดเหมาะสมน่าจะอยู่ที่พลังงานชีวมวล/พลังงานชีวภาพ  เพียงแต่ฝ่ายนโยบายควรทำอย่างตรงไปตรงมา อย่าไปคิดค่าลายเซ็นต์ใบอนุญาตใต้โต๊ะแพงมากนัก อนึ่ง การคิดอัตราค่าไฟฟ้าซื้อคืน ก็ควรคิดเชิงสงเคราะห์เพื่อโอบอุ้มรายย่อยให้ตั้งไข่ได้

เราอยากเห็นการพัฒนาที่ปลอดโปร่งโล่งใจ

ไม่อยากเห็นอีแอบยื่นมือมายุบยับ

ถ้าทำได้อย่างนี้แผนฯพัฒนา11 น่าจะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพราะเป็นแผนที่ได้ใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งมวล  อิ อิ

จบจากเมืองทองธานี มีนัดเจี๊ยะมื้อเย็นกับ ดร.นฤมล บรรจงจิตร์ แห่งสถาบันวิจัยสังคมจุฬฯ

หลังจากนั้นจะจรลีไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพง รถออก 2 ทุ่ม ถึงอุตรดิตถ์ ตี4

อีกาคาบข่าว..แจ้งว่าจะมีญาติแซ่เฮบึ่งรถจากเมืองเหนือมารอรับ

คงเจอกันตั้งแต่ตอนลงรถไฟแล้วละ..

รับประทานอาหารเช้าแล้วจะตระเวณไปดูไผ่ซางนวล ซื้อพันธุ์ไผ่ไปปลูก

จะตระเวณไปชิมทุเรียนอร่อยที่สุดในโลก..ต า ม ที่ เ บิ  ร์ ด จะ แ น ะ นำ

แล้วจะต่อไปเมือง..ละปูน

นอนเมืองเจ้าแม่จามเทวีคืนวันที่ 8

วันที่ 9 เที่ยวลำพูน-เชียงใหม่-เจี๊ยะข้าวกับอุ้ยกับน้าอึ่ง แล้วกลับไฟล์เย็น

วันที่ 10 ปิ๊กบ้าน มีเที่ยวบินบ่ายโมง

วันที่ 11-14  ค่ายชาวcooto มาโต้ลมฝนที่สวนป่า

พรุ่งที่จะไปเลือกตั้ง บ่ายจะแอ่นแอ๊นเข้าบางกอกประชุมสภาการศึกษาฯ

ไม่รู้ว่าหมอจอมป่วนอยู่ไหน

ผมได้ที่หลับที่นอนใหม่แล้วนะขอรับ พหลโยธินเพรส ข้างๆกรมป่าไม้

จึงรายงานข่าวมาด้วยความ อิ อิ..

« « Prev : เร่งร้อนหรือเร่งรีบ

Next : ฝนตกขี้หมูไหล » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

5 ความคิดเห็น

 • #1 น้ำฟ้าและปรายดาว ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:26

  มาแว้วก๊าบ

  น้าตุ๊บอกว่าลงรถไฟ ถ้ามีคนมารับ และไปดูงานไผ่เรียบร้อยแล้ว ขอคนขับให้พาไปอยู่หน้า” ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์” ให้ได้ ตอนเลี้ยวผ่านสี่แยกไฟแดง รร.อุตรดิตถ์ฯ กรุณาโทร.หาน้าต้อมตามเบอร์.ข้างล่างนี้ด้วยนะคะ น้าต้อมจะออกมาพาเข้าไปดูต้นทุเรียนหลงลับแล เพราะหลงลับแลเป็นพันธุ์เบา ออกตั้งแต่ต้นเดือนมิ.ย ตอนนี้วายหมดแย้วค่า

  อาจได้ต้นไปปลูกนะค้า :)

  เบอร์น้าต้อม 086-9383593 กั๊บ

 • #2 น้ำฟ้าและปรายดาว ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:27

  น้าต้อมจะมารับที่หน้า ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ค่า

 • #3 silt ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 กรกฏาคม 2011 เวลา 20:25

  แอบสนใจทั้งไผ่ซางนวล ทั้งทุเรียน(แม้ว่าหลงลับแลจะวาย…แต่น่าจะมีหลงๆเหลือๆไว้บ้างเนาะ)
  หันทิศจากทัวร์สพายย่ามนั่งสองแถวไหว้พระลาวเหนือ มาขอติดสอยห้อยตามพ่อครูท่าจะดี อิ

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 กรกฏาคม 2011 เวลา 21:27

  อนิจจาอาลัยทุเรียนแห้ว
  ตั้งใจแล้วจะชิมให้อิ่มแอ่น
  อาจจะซื้อที่ิื่อื่นไปชื่นแทน
  เหมือนหาแฟนแก้ขัดลัดวงจร

  อิ อิ ..โธ่ ๆๆๆลับแล

 • #5 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 กรกฏาคม 2011 เวลา 21:29

  อาว์เปลี่ยนอยู่ไหน ?
  ลงมาจ๊ะกันที่ลำพูน หรือป่าไม้ก็ได้
  จะบุกไปดูระบบพลังงานหลายเอนกประสงค์
  บริษัทกลุ่มแพน ที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนด้วย อิ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.24775314331055 sec
Sidebar: 0.89894890785217 sec