มาม่าวัว

โดย sutthinun เมื่อ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:16 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 2023

คนเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดอาชีพอะไรย่อมมีปัญหามาตอแยให้แก้ไขอยู่เสมอ การคลี่คลายปัญหาในหน้าที่การงาน เป็นส่วนสำคัญที่จะบอกว่าเราสอบได้หรือสอบตกกับสิ่งเผชิญในชีวิต ผมเป็นเกษตรกรก็มีปัญหาในส่วนของกลุ่มรากหญ้า ที่จะต้องแสวงหาวิธีลืมตาอ้าปากให้ได้ ดังนั้นวิธีค้นหาคำตอบในแต่ละเรื่องจึงมีความสำคัญ ภาษาชาวบ้านเรียกว่าภูมิปัญญา ถ้าภาษาทางราชการเรียกว่าองค์ความรู้หรือทฤษฎีต่างๆ ในชั้นนี้ผมขออนุญาตสรุปตัวความรู้เพื่อตอบปัญหาที่ขลุกขลิกมานาน

:: ประเด็นแมลง-ยุง รบกวนสัตว์เลี้ยงในหน้าฝน

คนที่เลี้ยงปศุสัตว์จะต้องเผชิญเหลือบยุงรบกวนกัดผิวหนังสัตว์เลี้ยงจนเลือดไหลซิบๆ แมลงเหล่านี้ยกโขยงมารุมกินโต๊ะวัวควายจนไม่เป็นอันหลับอันนอน สัตว์เหล่านี้ต้องยืนโบกสะบัดหางไล่แมลงทั้งคืน ทำให้การพักผ่อนไม่เพียงพอ ถึงจะได้รับอาหารสมบูรณ์ในหน้าฝนที่มีหญ้ามากมาย แต่กินไปเท่าใด-ยุง-เหลือบ-พยาธิ-เห็บ-หมัด-มากัดและรบกวนไม่ได้หลับนอน การแก้ไขมีหลายวิธี เช่น กางมุ้งครอบคอกสัตว์-ใช้ไฟฟ้าสีเลือง-พัดลมดูแมลงที่มาเล่นไฟลงในถุง-ฉีดยาฉีดควันไล่แมลงเป็นพักๆ-จุดกองฟืนอาศัยควันไล่ยุง

แต่ในสวนป่าค้นพบวิธีดังนี้

1 ใช้ถังเผาถ่าน ใส่ท่อนไม้ที่มีกลิ่นไล่แมลงผสมลงไปด้วย

2 ตั้งเตาภายในคอกสัตว์

3 จะเกิดควันลอยไปปะทะภายในหลังคา ช่วยไล่ยุงได้ตลอดคืน

4 รุ่งเช้าเตาดับ-ได้ถ่าน-ได้น้ำควันไม้เป็นของแถม

5 เป็นวิธีที่ง่ายแต่ได้ประโยชน์หลายต่อ

:: ประเด็นอาหารสัตว์

สัตว์ก็เหมือนคน จำเป็นต้องได้รับอาหารอย่างพอเพียงตลอดปี แต่วงจรธรรมชาติทำให้หญ้าซึ่งเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงขาดแคลนอย่างมากในช่วงแล้ง เกษตรกรต้องหาวิธีผลิตอาหารสัตว์มาชดเชย ในระดับชาวบ้านทั่วไปก็จะเก็บฟางไว้ให้วัวควายกิน บางพื้นถิ่นก็เกี่ยวหญ้าเท่าที่พอหาได้ ใช้เศษพืชอาหารช่วย เช่น -กากปาล์มน้ำมัน-กากเบียร์-กากถั่วเหลือง-เปลือกสับปะรด-ต้นข้าวโพด-ยอดอ้อย-ฟาง-เศษวัชพืชเศษผักต่างๆมาแก้ขัด

มหาชีวาลัยอีสานค้นพบสูตรอาหารสัตว์ที่ประหยัดและได้ผลดีดังนี้

1 เอากิ่งไม้ใบไม้นานาชนิดมาสับเลี้ยงสัตว์ในช่วงเช้า

2 บ่ายๆให้มันสำปะหลังผงตัวละ 1 ก.ก.

3 ตอนเย็นใช้มาม่า ..เอ๊ย! ฟางข้าวราดโมราส-ยูเรีย

4 มีเกลือแร่ก้อนให้วัวกินเสมอ

ด้วยสูตรอาหารดังกล่าวข้างต้น พบว่าวัวอ้วนลงพุงเป็นที่น่าพอใจ จ น เ กิ ด แ น ว ค ว า ม คิ ด ที่ จ ะ เ ลี้ ย ง โ ค ขุ น อยู่ในชั้นที่กำลังซื้อหาวัวพันธุ์ชาร์โลเล่มาทดลองขุนด้วยสูตรอาหารดังกล่าวข้างต้น อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ไวน์หวดข่า และกราวเครือขาวผสมให้วัวกินเพิ่มเติม ไม่นานเกินใจรอหรอกนะครับ อีกหน่อยมหาชีวาลัยอีสานก็จะมีวัวตัวโตตุ๊ตะมาอวดอย่างแน่นอน

:: การปรับปรุงพันธุ์

ขอแสนอแนะว่า ถ้าเกษตรกรมีแม่วัวอยู่แล้ว ควรจะผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อวัวพันธุ์ชาร์โลเล่ ถ้าเป็นตัวผู้ก็นำไปเลี้ยงขุน ตัวเมียก็เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์ บางรายอาจจะผสมพันธุ์-แองกัส-กำแพงแสน-ทาจิมะ จะทำให้ขายลูกวัวหรือนำไปเลี้ยงขุนได้ราคาดีกว่าการเลี้ยงแบบดั่งเดิมถึง1เท่าตัว เรื่องผสมเทียมสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากนัก ทุกอำเภอมีสำนักงานปศุสัตว์คอยช่วยเหลืออยู่แล้ว บางพื้นที่ลูกหลานเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านนี้เป็นผู้สันทัดกรณีเคลื่อนที่เร็ว เพียงแต่ยกโทรศัพท์ มื อ ถื อ นักผสมเทียม มื อ ถึ ง ก็จะมาบริการทันที ขอแต่ใส่ใจขึ้นบ้าง ผลตอบแทนคุ้มค่ามากเลยละครับ

:: การเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นๆ

การเลี้ยงวัวลักษณะนี้ นอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการจำหน่ายวัวแล้ว วัวเลี้ยงขุนยังทำหน้าที่เสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยช้ันเยี่ยม เราขยันให้อาหารมากเท่าใด วัวก็จะเปลี่ยนอาหารมาเป็นปุ๋ยคอกให้เราทุกวัน ถ้าขยันนำปุ๋ยไปปลูกผักปลูกต้นไม้ ก็จะมีรายได้เสริมขึ้นมาอีก หรืออย่างขี้เกียจบรรจุกระสอบปุ๋ยขายก็ได้กระสอบละ30-50 บาท

อนึ่ง ถ้าเราใช้ใบไม้เลี้ยงวัว คงไม่มีใครดูดายหรือถ่อไปหาใบไม้ในที่ไกลๆ แนวคิดที่จะปลูกต้นไม้เพื่อเอาใบมาเลี้ยงสัตว์ จะช่วยให้เกิดพื้นที่ปลูกต้นไม้อย่างเอาใจใส่มากขึ้น เมื่อเห็นว่าเป็นผลดีก็จะเกิดลักธิเอาอย่าง ปลูกต้นโน้นต้นนี้ตัดกิ่งก้านเอาใบมาเลี้ยงวัว ลำต้นปล่อยให้โตต่อๆไป อายุ7ปี จะมีมวลสารคุ้มค่าที่จะตัดสางขยายระยะออกมาผลิตเครื่องเรือน ทำไม้ก่อสร้างบ้านเรือน ผลลัพธ์เรื่องนี้ทำให้คนยากคนจนมีทุนที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง ไม่ต้องรอรัฐสวัสดิการ ไม่ต้องไปประกันชีวิต ก็สามารถมีบำนาญชีวิตให้แก่ตัวเองได้ทั่วหน้า ต้นไม้-ขี้วัว-ตัววัว-พืชผัก-ล้วนเป็นทุนที่งอกเงยมาขึ้นตามอัตราความขยัน นอกจากจะเป็นการพึ่งตนเองได้แล้ว ยังอยู่ในสถานะที่จะช่วยเหลือโลกให้หายร้อนด้วย2มือของเกษตรกรในแต่ละครัวเรือน

ถ้าทุกคนช่วยกันทำหน้าที่ดูแลโลก

โลกก็จะดูแลเรา

เว้ากันซื่อๆทำกันง่ายๆอย่างนี้ละครับ

ไม่ต้องมีโครงการวิเศษวิโสใหญ่โตอะไรใครๆก็ช่วยกันทำได้

ไม้ที่ปลูกไว้ในระยะ20-30ปี ตอนนี้ต้องตัดมาใช้งานได้แล้ว ช่วงไปตัดไปชักลาก คนงานร้องโอ๊กไปตามๆกัน อย่างขี้หมูขี้หมาแปรรูปรูปแล้วก็จะได้เงินต้นละเป็นหมื่น ถ้าเอามาสร้างบ้านเรือนเป็นหลังๆก็จะได้สะตังส์เพิ่มอีกไม่น้อย ถ้าเข้าใจเรียนรู้การปลูกป่าแบบหมุนเวียน ก็จะมีไม้ให้ตัดมาใช้ทำประโยชน์ได้ไม่มีวันหมด

ตัดออกเท่าไหร่ปลูกเสริมเท่านั้น สูตรง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไร

ก็เหมือนรอยยิ้มนั่นแหละครับ

ยิ้มเท่าไหร่ก็ไม่สึกหรอ ยิ้มเท่าไหรไม่มีวันหมด

จัดระบบระเบียบให้มั่นยืนเหมือนรอยยิ้มสม่ำเสมอ

จับชีวิต-โลก-ต้นไม้ใบหญ้า-มาอยูในระนาบเดียวกัน

ทุกอย่างก็จบ ข่าว วรพุทธเจ้า …

« « Prev : น้ำเต้าน้ำใจ

Next : ไปกอดสาวใต้ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3 ความคิดเห็น

 • #1 maeyai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 23:51

  อ่านเรื่องสุมไฟไล่ยุง แล้วนึกออกถึงตอนเด็กๆ บ้านอยู่ที่ทุ่งสุขุมวิท (เรียกว่าทุ่งจริงๆเพราะมีทุ่งนาหลังบ้านมากมาย )ตอนหัวค่ำยุงจะชุมมาก พ่อชอบนั่งทานข้าว แบบกลางแจ้ง ไม่ชอบทานในห้อง พ่อจะให้จุดกาบมะพร้าว ให้ควันรมแถวนอกชานช่วงก่อนทานข้าว สักครึ่งชั่วโมง พอควันจาง เราก็ได้นั่งล้อมวงทานข้าวกัน
  โดยไม่มียุงรบกวน นี่ถ้าไม่ได้อ่านบล็อกนี้ คงจะลืมเรื่องนี้ไปแล้ว ยืนยันว่าไม่มียุงกวนจริงๆ

 • #2 ทวิช จิตรสมบูรณ์ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:33

  ทุกอย่างฟังดูดีครับบาท่าน ยกเว้นผสมเทียมนี่แหละ ผมว่าวัวมันก็อยากมีความสุขบ้าง ทั้งวัวผู้วัวเมีย ยกเรื่องนี้ให้มันสักเรื่องได้ไหมครับ เอาแบบจริงๆ เลย ไม่ต้องเทียม อิอิ

 • #3 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:50

  ธรรมโมสังโค ผสมแท้มันส์เป็นบุญ ผสมเทียมเป็นบาป
  คนเรานี่หนอ..


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.16086101531982 sec
Sidebar: 0.071117877960205 sec