หนึ่งปีเธอรับประทานข้าวกี่คำ

อ่าน: 2082

คำเล่าลือ..แผ่นดินขวานทอง มีที่ไปที่มาจากผืนท้องนาสีทอง ช่วงที่รวงข้าวสุกเหลืองเต็มท้องทุ่งสุดลูกหูลูกตา ยากจะหาดูที่ไหนได้อย่างทุ่งรวงทองท้องนาไทยในยามเก็บเกี่ยว ในยุคที่ยังใช้แรงงานคนเกี่ยวและนวดข้าว ชาวนาจะใช้เวลาทำงานในท้องทุ่งติดต่อกันหลายเดือน นับแต่เกี่ยวข้าวได้ก็จะหาบทำลอมข้าวไว้ รวบรวมแล้วก็จะนัดลงแขกช่วยกันนวดข้าว ถ้าตรงกับช่วงพระจันทร์เต็มดวงจะสวยมาก ลมหนาวพัดโชยมาเย็นๆ ไอ้หนุ่มออกแรงฟาดข้าวต่อหน้าอีสาวไม่เหน็ดเหนื่อย ช่วงพักล้อมวงกินข้าว นอกจากจะมีต้มปลา-น้ำพริกจิ้มแจ่วแล้ว เมนูเด็ดที่แต่ละเจ้านาจะเตรียมไว้คือ ต้ ม เ ป็ ด ใ ส่ ใ บ ม ะ ข า ม อ่ อ น กับ ล า บ เ ป็ ด ใ ส่ เ นื้ อ ม ะ ข า ม เ ปี ย ก เซียนลูกทุ่งถือว่าสูตรนี้เห้อแรด ผักต่างๆก็หาเก็บเอาในผืนนานั่นแหละ เป็นการใช้วิถีพอเพียงฉบับท้องทุ่งบ้านเฮา

แต่น่าเสียดาย

เสน่ห์ท้องทุ่งสูญหายไปพร้อมกับวันที่ค ว า ย เ ป ลี่ ย น ไ ป เ ป็ น ลู ก ชิ้ น

การทำนาที่ไร้ภูมิปัญญาและวัฒนาธรรมพื้นถิ่นนั้นมันกระด้างสิ้นดี

ชาวนาเปลี่ยนเป็นซาวหน้าซาวหลัง

ซังกะตายไปอย่างน่าเวทนา..

ช่วงสงกรานต์ญาติโกโหติกาเอาข้าวสารมาฝากหลายเจ้า ประจวบกับโฉมยงยังไม่ได้ไปสีข้าวมาตุนไว้ ผมจึงเอาข้าวแห่งน้ำใจมาหุงรับประทาน พร้อมกับคำนวณปริมาณของตนเอง ผมตวงข้าวหอมนิลครั้งละ1ถ้วยกาแฟ เอาไปล้างแล้วหุงด้วยหม้อไฟฟ้า เติมน้ำเพิ่มจากการหุงข้าวทั่วไปประมาณ 15% ใช้เวลาหุงนานกว่าข้าวอื่นๆประมาณ 5 นาที ถ้าไม่ชอบรับประทานข้าวแข็งก็อาจจะแช่ข้าวไว้ล่วงหน้า20 นาที ก็จะได้ข้าวหอมนิลที่อร่อยตามต้องชอบ

ผมรับประทานข้าววันละ 2 มื้อ

แต่ละมื้อจะตักข้าวประมาณ70%ของถ้วยที่ใช้แบ่งอาหารตามร้านนั่นแหละ

รับประทานผักเยอะๆบวกกับข้าวประมาณนี้จะอิ่มพอดี

ข้ า ว ห อ ม นิ ล รั บ ป ร ะ ท า น แ ล้ ว อิ่ ม น า น

มีสารอาหารมากมาย

ก่อนหน้านี้แห้วส่งขวดเปล่าใส่น้ำดื่มมาให้40กว่าขวด ผมเอาไปใส่เมล็ดพันธุ์พืช ที่เหลือก็เอามาบรรจุข้าวสารเก็บไว้ พ่อวิจิตรกับพ่อกว้างที่เอาข้าวหอมนิลมาฝาก ก็ใส่ข้าวสารมาในขวดน้ำอัดลมเช่นกัน พ่อเขาอธิบายว่า..การเก็บข้าวด้วยวิธีนี้ทำให้ข้าวไม่มีมอด ดีพอๆกับการเก็บแบบถุงสุญญากาศ ไม่ต้องยุ่งยากเอาไปเก็บในตู้เย็นด้วย นับเป็นความบังเอิญตรงกันที่ค้นพบวิธีเก็บข้าวกล้องด้วยวิธีง่ายๆ เป็นการเพิ่มวิธีใช้ขวดพลาสติกเปล่ามาใช้ประโยชน์ได้ดีเยี่ยม

(ข้าว3ขวดรับประทานคนเดียวได้ 2 เดือน)

ผมมานั่งคำนวณว่าตนเองจะรับประทานข้าวปีละกี่มากน้อย

ตัวเลขออกมาอย่างนี้ครับ > >

ข้ า ว ห อ ม นิ ล 3 ข ว ด พ ล า ส ติ ก ดั ง ใ น รู ป

ผ ม จ ะ หุ ง ข้ า ว รั บ ป ร ะ ท า น ไ ด้ 2 เ ดื อ น

ตลอดปี..ผ ม ค น เ ดี ย ว จะ บ ริ โ ภ ค ข้ า ว ส า ร ทั้ ง สิ้ น 18 ข ว ด

ถ้าปลูกเพื่อกินเองไม่มากเลยนะครับ

เดี๋ยวร้อนวิชาขึ้นมา..หาเรื่องปลูกข้าวในสวนป่าเสียหร๊อก!

ปุ๋ยขี้วัวก็มีปะเลอะ น้ำสปริงเกอร์ก็พอไหว

ข า ด แ ต่ อี ส า ว ม า ช่ ว ย ดำ น า  อิ อิ

ในวันเฮฮาที่บ้านย่าโม

ผมชวนจอมยุทธข้าวหอมนิลไปด้วย

อยากจะให้เจอกับคุณรอกอดส์

จะได้จ๊ะจ๋าส่งข้าวส่งน้ำเป็นประจำ

จะได้ไม่ขาดตอนข้าวหอมนิลอินทรีย์ชั้นดีจากแปลงนาที่เชื่อเถือได้

มีข้าวรับประทานอร่อยและแข็งแรงทั้งบ้าน

ยังแถมวิธีเก็บแบบสะดวกสบายอีกด้วย

ตกลงเอาตามนี้ดีไหมครับ

อิ อิ..

« « Prev : นมโต-นมยาน-นมเหี่ยว-แล้วไง

Next : น้องวายุ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "หนึ่งปีเธอรับประทานข้าวกี่คำ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.26513719558716 sec
Sidebar: 0.075318813323975 sec