โก๋สะอื้น

โดย sutthinun เมื่อ 8 มีนาคม 2011 เวลา 20:41 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1201

คนที่ความรู้ไม่พอเพียงไม่พอใช้ทำอะไรก็ลำบาก กว่าจะเข้าถึงความรู้ต้องกระดึ๊บๆไปเหมือนหนอนขาหัก ภาษาปะกิตเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผมมาตลอด ทั้งๆที่เป็นคนชอบภาษา บังเอิญว่าช่วงที่เริ่มเรียนในช่วงมัธยมต้น คุณครูประจำวิชาชอบน้ำเปลี่ยนนิสัย ดื่มประจำตาแดงเหมือนนกกระปูด ขึ้นห้องสอนก็ตาเขียวปัด ใช้อารมณ์เอะอะมะเทิ่ง ทำโทษนักเรียนอย่างฉุนเฉียว เด็กบ้านนอกขยาดคุณครู จึงทู้ซี่เรียนA-B-C-Z-อย่างซังกะตาย เมื่อเริ่มต้นไม่ดีระหว่างทางก็ย่ำแย่ คุณครูจะเป็นอย่างไรก็ยังเป็นผู้มีพระคุณสำหรับลูกศิษย์ ที่เล่าไม่ได้โทษปี่โทษกลองนะครับ เล่าประกอบเรื่องเฉยๆ ผมมีต้นทุนเรียนเพียงระดับมัธยม จึงหวานอมขมกลืนกับภาษาอังกฤษเรื่อยมา

ถ้าภาษาอังกฤษแข็งแรง

ป่านนี้มีแฟนนิโกรชาวอูกันดาไปแล้วละครับ

ถ้าจะฝึกฝนตนเองอย่างจริงจังก็อาจจะพอได้ฟุตฟิตได้ แต่มาคิดอีกที แก่เกินแกงขนาดนี้จะมีลมหายใจอยู่ไปกี่เฮือก ก็เลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นน่าจะเหมาะสมกว่า ส่วนปัญหาภาษาถ้ามีเข้ามา ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถามผู้รู้บ้าง อาศัยขอความช่วยเหลือคนอื่นบ้าง สมัยที่ผมไปประชุมและดูงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเจ้าภาพของเสียค่าใช้จ่าย2ต่อ เขาต้องเชิญ2คนเพื่อที่จะได้ไปเป็นพี่เลี้ยงผม ช่วงที่เรียนสถาบันพระปกเกล้า ตอนไปดูงานต่างประเทศ ผมก็ได้ท่านอัยการและหลวงพี่ติ๊กเป็นล่ามกิตติมศักดิ์ เคยไปบรรยายในการประชุมโครงการระหว่างประเทศ ผมฉายPower Point พูดภาษาไทยนี่แหละ แต่มีล่ามมืออาชีพคอยแปลให้ผู้ฟังเข้าใจ สงสัยว่าจะสำบัดสำนวนเกินไปรึไงก็ไม่รู้ได้ ล่ามร้องโอ๊ก! ออกมากลางงาน อิ อิ

วันนี้ได้รับหนังสือเชิญไปร่วมประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 5 เรื่องการวิจัยนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐ สลับกันเป็นเจ้าภาพมา4ครั้งแล้วดังนี้

ครั้งที่ 1 จัดที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค ม.ศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพ

ครั้งที่ 2 จัดที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ครั้งที่ 3 จัดที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ประเทศไทย

ครั้งที่ 4 จัดที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย เมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการจัดประชุมทั้ง4ครั้งที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมทุกครั้ง ครั้งที่ 5 ที่จะถึงนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ และในโอกาสครบรอบ10ปีในการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับเชิญเสด็จฯเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 .

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน คณะบดีคณะอักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ / สังคมศาสตร์ /คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนรวมจำนวนทั้งสิ้น 350 คน

ผ ล ที่ ค า ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ

ผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 5 จะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา และการจัดทำข้อเสนอนโยบาย และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับศิลปะวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งนำไปสู่ความร่วมทางวิชาการระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

นอกจากนี้ยังมีกำหนดการ

ยังมีรายชื่อวิทยากรทั้ง2ฝ่าย

ล้วนแต่เป็นจอมยุทธระดับหัวกะทิ

หางกะทิอย่างผมคงยากจะฟังรู้เรื่อง

จึ ง เ อ า เ รื่ อ ง นี้ ม า ป่ า ว ป ร ะ ก า ศ

ห า พี่ น้ อ ง แ ซ่ เ ฮ ที่ ส น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม แ ท

กำ ห น ด ส่ ง ร า ย ชื่ อ อ ย่ า ง ช้ า 15 มี น า ค ม นะครับ

เรื่องการศึกษาเป็นอะไรที่ยากจะเมินเฉย

โง่เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายแพงมากขึ้นเท่านั้น

จ่ายลิขสิทธิ์โง่นี่เจ็บปวดเป็นบ้า

วันนี้ยังพอมีจ่าย

แต่วันไหนค้างจ่าย อาจจะขอรบกวนยืมอุ้ยจันตา คิ คิ ..

« « Prev : โก๋แก่รำพัน

Next : มดแดงยังโดน » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 ออต ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มีนาคม 2011 เวลา 18:51

  โทรประสานสำนักวัฒนธรรมแล้วนะครับ
  ได้รับการเชิดชูสาขาวัฒนธรรม โดยสำนักวัฒนธรรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เขาจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง แล้วเขาจะประสานเรื่องการเดินทางและกำหนดการณ์อีกครั้ง
  ยินดีด้วยครับพ่อครูฯ

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มีนาคม 2011 เวลา 20:30

  วันที่ 2 เมษายน จะไปล้มทับพี่น้องชาวเฮขอนแก่น คิ คิ

 • #3 ทวิช จิตรสมบูรณ์ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มีนาคม 2011 เวลา 20:33

  เคยมีคนถามหลวงพ่อชาว่า พูดอังกฤษไม่เป็นทำไมสอนพระฝรั่งได้

  หลวงพ่อตอบทำนองว่า พูดภาษาหมาไม่ได้ยังสอนให้มันทำโน่นทำนี่ได้ นี่คนแท้ๆ ทำไมจะสอนไม่ได้

  บาท่านไปสอนฝรั่งให้มันรู้ด้วยว่า การศึกษาแบบฝรั่งกำลังทำลายโลกอย่างโง่เขลาที่สุด ต้องหันมาทำแบบ มหาชีวาลัย หรือ สากลจักรวาลัยวิถีเขียว ที่เรากำลังดำริจะทำกัน

  วันนี้ผมได้นำเสนอแนวคิด สากลจักรวาลัยฯ ต่อเพื่อนสนิทของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขามีที่ 300 ไร่ริมลำตะคอง เขารับว่าจะเอาไปคิดดูก่อน คนนี้เขาเพี้ยนๆ อาจมีคำตอบแบบคาดไม่ถึงก็เป็นได้ ครับ

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มีนาคม 2011 เวลา 20:55

  กำลังติดต่อกับหลายก๊กอยู่นะครับ
  มีผู้อยากจะอาสามาบ้างเหมือนกัน อิอิ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.03383994102478 sec
Sidebar: 0.046912908554077 sec