ค่ายค๊อตโต้ SCG.54.

โดย sutthinun เมื่อ 1 กุมภาพันธ 2011 เวลา 14:11 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1231

ชาวค๊อตโต้จะมาโต้ลมหนาว 7-11 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการย่องเบาเอาความคิดมาติดพลังบวก

การมาออกค่ายครั้งนี้ไม่ใช่การมาเที่ยวมาดูเฉยๆ แต่ตั้งเป้ามาศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสังคมชนบทที่อยู่ในกระแสเปลี่ยนแปลง โดยจัดกิจกรรมสนทนาแบบกันเอง ทดลองใช้ชีวิตในชนบทแบบง่ายๆ ต่อยอดด้วยการเข้ามาเป็นเครือข่ายระบบสารสนเทศไอทีกับกลุ่มเฮฮาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงชนบทกับเมืองเข้าเป็นพันธมิตรทางวิชาการและวิชาเกิน ที่นำไปสู่การทำกิจกรรม นำไปสู่กิจการ “ปลุกพลังบวกให้เกิดขึ้นในจิตใจของชาวSCG ตามสไตล์คนแซ่เฮ”

กรณีตัวอย่างกิจกรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

เวลา 12.30 . ชาวค๊อตโต้เดินทางมาถึง

เวลา 13.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30. รายการชวนคุยลุยเรื่องเจตนารมณ์ ภาษาพวกขี้โม้เรียกว่าปฐมนิเทศ แต่ธรรมเนียมชาวเฮ จะเรียกว่ารายการถามใจเธอดูก่อน “เจ้าเป็นไผ” ทำความรู้จักกัน เจ้าสำนักสวนป่าจะเกริ่นนำที่ไปที่มาของมหาชีวาลัยอีสาน แนะนำสถานที่และพันธกิจฉบับย่อ ส่วนชาวค่ายก็แนะนำตัวเอง ช่วยบอกประวัติส่วนตัวย่อๆพอหอมปากหอมคอ อาจจะต่อด้วยคำถาม

- มาทำไม?

- คาดหวังเรื่องอะไร?

- สนใจประเด็นไหนเป็นพิเศษ?

14.30-16.30 . ลงมือเรียนเรื่องการพึ่งตนเองด้านพลังงานระดับชุมชน สมาชิกทดลองขุดเตาดิน”พาราโบล่า” แล้วใช้หม้อดินหุงข้าว/ปรุงอาหาร

เวลา 16.30-18.00 . พักผ่อน อาบน้ำทาแป้ง แต่งตัวมารับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00-20.00 . เจ้าสำนักชี้แจงกิจกรรมที่จะทำวันรุ่งขึ้น แบ่งกลุ่ม แยกย้ายกันไปนอน หรือทำกิจกรรมตามอัธยาศัย

วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2554

8.00 - 12.00.

- อาบน้ำทาแป้งแต่งตัวแล้วมากินข้าวฟังข่าวดี วันนี้จะทำอะไร เจ้าสำนักแนะนำกิจกรรมช่วงเช้าเข้าประเด็น เรื่องความรู้ในธรรมชาติ มันเป็นยังไงกันนะ ธรรมชาติคือธรรมมะ หรือ ธรรมมะคือการทำงานอย่างไร เรียนเรื่องรหัสในธรรมชาติ เป็นยังไงไล่เลียงกันดู

- ศึกษาแนวคิดเรื่องการส่งเสริม/ทดลองปลูกผักยืนต้นพื้นเมือง/คุณสมบัติ/คุณประโยชน์/คุณค่าและความหมาย/มุมมองที่เกิดขึ้น/ชวนคิดเรื่องการนำผักพื้นถิ่นไปสู่การบริโภคอย่างแพร่หลาย เพื่ออธิบายให้สาธารณชนทราบว่า ผักยืนต้นในบ้านเมืองเรานั้นเป็นของดีที่คนไทยเมิน ทั้งๆที่อร่อยไร้โรคแมลงรบกวน จึงปลอดสารพิษล้านเปอร์เซ็นต์

- ทุกกลุ่มลงแปลงผัก แยกกันปลูกปลูกถั่วพู-ฟักทองยักษ์-มะเขือยักษ์ ฯลฯ

12.30 .รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00 . เข้าสู่กิจกรรมปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม

- ช่วยกันสร้างบ้านให้แพะ 1 หลัง

- ช่วยกันนำเศษผักไปเลี้ยงแพะ-สุกร-ปลา-ไก่

- ช่วยกันเก็บผักมาประกอบอาหาร

18.00 . รับประทานอาหารเย็น

- เมนู ไข่เจียวสมุนไพรบันลือโลก–น้ำพริกกะปิ–ต้มจืดน้ำเต้าใส่กระดูกสุกร

19.00 - 20.00 . - สรุปสาระกิจกรรม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ- พักผ่อน หลับนอนตามอัธยาศัย

วันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2554

8.00-12.00 . อาบน้ำทาแป้งแต่งตัวแล้วมากินข้าว ฟังข่าวดี วันนี้จะทำอะไร เจ้าสำนักแนะนำทฤษฎีเกี่ยวกับงานวิจัยไทบ้าน “เรื่องการใช้ใบไม้เลี้ยงปศุสัตว์” แนวทางการพึ่งตนเองเรื่องปุ๋ยชุมชน การพึ่งตนเองด้านอาหารสัตว์ ศึกษาการปลูกต้นไม้เอาใบและกิ่งมาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องตัดต้นไม้ การสร้างเสริมระบบนิเวศฯระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน และทดลองสับกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ย

12.30 . กินข้าวกลางวัน

14.00-17.00 . กิจกรรมปฏิบัติ ชาวค่ายขึ้นรถตามวิทยากรออกไปติดกิ่งใบไม้

17.30-18.00 . รับประทานอาหารเย็น เมนู ยำสมุนไพร แกงอ่อม ปลาแดดเดียว

19.30-20.30 . สนทนากลุ่ม สาระที่ได้เรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

21.00 . พักผ่อนหลับนอน

วันที่10 กุมภาพันธ์ 54

8.00-12.00 . อาบน้ำทาแป้งแต่งตัวแล้วรับประทานอาหารเช้า

ช่วงเช้า นั่งอาบแดด ชิมชาสมุนไพร แล้วเดินตามเจ้าสำนักเข้าป่าไปไปศึกษาเรื่องการปลูกไม้ติดแผ่นดิน-ชมธนาคารแม่ไม้-ชมการปลูกพืชพลังงานทดแทน ชมแปลงวิจัยป่าไม้

ช่วงสาย ไปช่วยกันสับใบไม้เลี้ยงโค ให้อาหารโค ดูการทำปุ๋ยมูลโค นำปุ๋ยไปใส่ต้นไม้

12.30 . อาหารกลางวัน

14.00-17.00. เจ้าสำนักพาลงพื้นที่ไปเยี่ยมกิจการเกษตรกรต้นแบบ จำนวน3ครัวเรือน3รูปแบบ

17.30-18.00 . ทุกกลุ่มประกอบอาหารมื้อเย็น ยกตัวอย่าง ผัดเผ็ดสมุนไพร ลาบตำราพรานป่า เนื้อย่างเตาถ่าน ฯลฯ (ออกแบบเมนูของแต่ละกลุ่ม)

19.30-20.30 . สนทนากลุ่ม สาระที่ได้เรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

21.00 . พักผ่อนหลับนอน

วันที่11 กุมภาพันธ์ 54

8.00-12.00 . อาบน้ำทาแป้งแต่งตัว รับประทานอาหารเช้า

ทุกกลุ่มนำเสนอโจทย์ “ชีวิตชาวค่ายค๊อตโต้”

12.00-13.00. รับประทานอาหารกลางวัน ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ถ่ายรูปหมู่ เตรียมตัวเดินทางกลับ


::: หมายเหตุ

กิจกรรมมีให้เลือกนับ 10 เรื่อง หลังจากพบปะกันแล้ว อาจจะพิจารณาเลือกกิจที่เหมาะสมและสนใจ ที่ยกร่างมาเป็นเพียงการนำร่องเท่านั้น เช่น

- การทำฟาร์มปลวกเพื่อเลี้ยงไก่อินทรีย์

- การสร้างบ้านในดิน

- การกลั่นพืชสุมนไพร

- การเผาถ่าน / ผลิตน้ำควันถ่าน

- การขยายพันธุ์พืชในสภาพความแห้งแล้งที่ไม่สามารถให้น้ำได้

- การประยุกต์ใช้โพลิเมอร์ในการปลูกผักตระกูลยักษ์

- การเลี้ยงผึ้งพื้นเมือง

- สมุนไพรในชีวิตประจำวัน

- การล้อมวงล้อลมหนาวนอนดูดาว

- จัดสนทนาล้อมกองไฟ เราจะอยู่ในสังคมผิดปกตินี้ได้อย่างไร? สังคมไทยทำไมยักแย่ยักยัน การศึกษาไทยทำไมโหล่ยโท้ย อนาคตของประเทศไทยจะออกหัวออกก้อย ฯลฯ

*** สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจปรารถนา อิ อิ..

::: เรื่องที่ควรเตรียม

1 ไฟฉาย อาจจะมีรายการการเดินป่ายามค่ำคืน

2 รองเท้าเดินป่า

3 ของใช้ส่วนตัว

4 โน้ตบุกส์/กล้องถ่ายรูป

5 สมุด/ปากกา

6 ขอทราบรายละเอียด สมาชิกที่รับประทานมังสะวิรัติมีกี่ท่าน

« « Prev : เกษตรแฟร์เกษตรศาสตร์54

Next : ตะลุงตุ้งแช » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2011 เวลา 14:38

  เที่ยวนี้ ผมติดงาน Ignite Thailand++ ครั้งที่ 4 เย็นวันที่ 8 กับติดประชุมสำคัญวันที่ 11 นะครับ

  แต่มีปัญหาอยากขอความรู้ชาวคอตโต้ถ้าหากสามารถช่วยได้นะครับ คือมีวิธีการใดหรือไม่ ที่สามารถสร้างความร้อนเพื่อคลายความหนาวเย็น แบบที่ดีกว่าการก่อกองไฟให้เผาไหม้ในที่โล่งแจ้ง แน่นอนครับ การสร้างความร้อนด้วยการเผา จะมีความร้อนเหลือใช้ เพราะเราต้องการแค่ความร้อนที่แผ่เป็นรังสีความร้อนออกมา มากเกินไปก็ทนไม่ไหว น้อยเกินไปก็ไม่หายหนาว ความร้อนที่เหลือใช้ จะนำไปทำอะไรดี

  ถ้ามีคำตอบที่เหมาะสม สามารถผลิตชุดความรู้ออกเผยแพร่ เป็น CSR ได้

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2011 เวลา 17:56

  1 จะถามค๊อตโต้ให้นะครับ
  2 วันที่ื 5 จะได้เจออาจารย์ทวิช จิตสมบูรณ์ ที่โคราช ก็จะถามให้เช่นกัน
  3 โปรแกรม ค๊อตโต้ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม กลางคืนนั่งคุยกัน ผมรับไหว อิ อิ

 • #3 ออต ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2011 เวลา 18:37

  7-8 จะชวนเจ้าของ HUG SCHOOL ไปเยี่ยมสวนป่าก่อน
  ดังนั้นถ้าไปได้ อาจจะได้ไปช่วยงานพ่อครูฯ ในช่วงนั้นครับ

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 กุมภาพันธ 2011 เวลา 23:46

  มาเล๊ย อิ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.054373979568481 sec
Sidebar: 0.069046974182129 sec