แม่คุณฟันหลอ

โดย sutthinun เมื่อ 7 ธันวาคม 2010 เวลา 12:29 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1101

เมื่อเกิดเรื่องแปลกๆใหม่ๆ

กว่าเราจะค้นหาคำตอบเจอก็เล่นเอาเซ่อบ้องที่เดียวละครับ

ใครจะนึกว่า>>

แม่วัวตัวโตเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมาย

จู่ ๆ ก็ เ คี้ ย ว เ อื้ อ ง แ ล้ ว ค า ย ออกมากองไว้

คุณแม่เป็นอะไรหนอ

ท้องเสีย ปวดท้อง หรือเป็นโรคในลำไส้

เอายาธาตุกรอก ฉีดยาปฏิชีวนะให้ก็ไม่หาย

แถมยังมีก้อนป่องขึ้นมาที่โหนกแก้มขวา

ไม่รู้จะตั้งสมมุติฐานว่าอย่างไร โทรฯให้ปศุสัตว์มาดูและฉีดยาให้ เจอยาไป2เข็ม ทำท่าจะเรียบร้อย ถัดมาไม่กี่วันก็คายเศษเคียวเอื้องออกมากองอีก สังเกตดูมูลที่แม่วัวถ่ายออกมาก็เป็นปกติ แสดงว่ายังกินอาหารได้ แต่ทำไมยังคายเอื้องออกมาละ ความวิตกกังวลนี้ยืดเยื้อมาเป็นเวลา 2 เดือน จนกระทั้งสายวันนี้ ลุงอานคนที่เลี้ยงวัว บอกว่า

ครู บ า ผ ม รู้ แ ล้ ว

อ้าว ! เ ป็ น ยั ง ไ ง ล ะ

ผมช่วยกันจับอ้าปาก เ อ า นิ้ ว ไ ป เ ขี่ ย ดู

พ บ ว่ า มี เ ศ ษ ห ญ้ า ไ ป อั ด แ น่ น อ ยู่ ที่ ซ อ ก ฟั น

อั ด กั น แ น่ น เ ข้ า ๆ ทุ ก วั น จ น เ ป็ น ก้ อ น แ ข็ ง

ทำ ใ ห้ แ ก้ ม ป่ อ ง

ผมช่วยกันแคะก้อนที่ว่านี้ออกมาได้ 2-3 ก้อน

พ บ ว่ า แ ม่  น ว ล ฟั น หั ก ซี่ ห นึ่ ง

ทำให้เคี้ยวอาหารไม่สะดวก

โธ่! ที่ แ ท้ ก็ วั ว ฟั น ห ล อ นี่ เ อ ง

ยังดีนะ ถ้า ใ จ ห ล อ อ า จ จ ะ ยุ่ ง ก ว่ า นี้ อี ก

ตอนนี้ผอมโซ

ถ้าเป็นสาวๆก็คงนึกว่า อ ก หั ก เ พ ร า ะ รั ก คุ ด

ชิ มิ ชิ มิ

« « Prev : พ่อจะอยู่กับเจ้าไปอีกสักกี่วันลูกเอ๋ย

Next : ผู้ชำนาญการสร้างรอยยิ้ม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 ธันวาคม 2010 เวลา 19:47

  โถ กินอย่างไม่บันยะบันยังเล้ย

  ปัญหาหญ้าปากคอกครับ คือมีมาประเคนถึงปากคอก

 • #2 rattiya ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 ธันวาคม 2010 เวลา 13:40

  อย่างงี้ต้องให้กินแคลเซี่ยมเสริมค่ะพ่อ

 • #3 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 ธันวาคม 2010 เวลา 14:22

  เห็นแล้วสงสาร พูดไม่ได้ บอกไม่ได้ว่าตัวเองเป็นอะไร
  ไม่เหมือนคนเรา บอกได้ พูดได้ แต่บางที่ก็ไม่บอกไม่พูด
  กว่าจะรู้เรื่อง กว่าจะหาสาเหตุเจอ แทบเดี้ยง!
  ผู้สันทัดกรณีบอกว่า มีโอกาสที่ฟันจะงอกออกมาได้อีก
  คงต้องรอติดตามต่อๆไป อิอิ
  แต่ข้อแนะนำเรื่องแคลเชี่ยมเสรมน่าสนใจ
  ตอนนี้ก็ให้เลียก้อนเกลือแร่ประจำ แต่อาจจะไม่พอ
  คงจะฉีดแคลเซี่ยมให้ด้วยกระมัง

 • #4 krupu ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 ธันวาคม 2010 เวลา 16:07

  ฟันหลอ ก็ต้องใส่ ฟัน(ปลอม)
  แต่ถ้าใจหลอ ต้อง ใส่ อะไร?
  :P


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.14075803756714 sec
Sidebar: 0.047836780548096 sec