ป่าไม้หรือป่าม้วย

โดย sutthinun เมื่อ 5 มิถุนายน 2010 เวลา 8:14 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 2564

(ตัดไม้ไผ่ล้อมแปลงหญ้าแทนการใช้ลวดหนามหรือรั้วไฟฟ้าปล่อยวัวไปกินบุปเฟ่ย์)

ในระหว่างที่เกิดกรณีตัดต้นไม้เพื่อขยายถนนขึ้นเขาใหญ่ กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติ กับ กระทรวงคมนาคม เป็นคู่กรณี กำลังโบ้ยกันมาไปมาแบบเด็กอมมือ แสดงว่า..มาตรการต่างๆกฎระเบียบกฏหมาย หรือแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรของชาติมันหน่อมแน้มเต็มที ป่วยการที่จะไปส่งเสริมการปลูกป่าแบบที่ผ่านมา ในเมื่อส่วนจัดการของภาครัฐบาลยังไร้พลังขนาดนี้ ประเทศนี้มักง่ายกับเรื่องต้นไม้-ป่าไม้อย่างอเน็จอนาถ เฮ้อ..บ่นไปก็เท่านั้น..

(บรรยากาศแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน)

วันนี้มีอาคันตุกะมาเยือนจากกรมป่าไม้

ผู้อำนวยการหลายสำนักมาขอคุยได้

เพื่อจะวางแผนการส่งเสริมการวิจัยที่เอาชาวบ้านมาเป็นตัวช่วย

ก่อนจะ-ลงไม้-ลงมือ-มันต้อง-ลงปาก-ลงใจ กันก่อน

ผมอยากทราบรายละเอียดว่าจะดำเนินกันอย่างไร

(พาชมสวนป่าและเครื่องมือแปรรูปไม้)

9.00 น. รถหลายคันทะยอยเข้ามาล่ายซ่าย

ผมจัดหารือแบบเจาะใจ..และแทงใจดำ..อิ อิ

คิดอะไร-ทำอะไร-หวังผลอย่างไร?-ว่ามา

แผนคิด-แผนทำ-แผนประจำ-แผนประจ๋อประแจ๋ -ว่ามา

กระบวนการ-กระบวนกร-วิทยากร-จะสอดสอน-อย่างไร?

ภาคปฏิบัติ-กิจกรรม-กิจการ-เริ่มงาน-เริ่มการ-จะได๋

(ต้นไม้หอมจากจีนที่เอามาทดลองปลูกในปีนี้)

เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ดูแลกรมป่าไม้มายาวนาน ปัญหาพัฒนาการป่าไม้จึงทะลุปรุโปร่ง เข้าใจดีว่าปัญหาการรุก-รับ-กิจการป่าไม้ของชาติมันเคลื่อนย้ายไปตามสภาพการณ์ คนมากขึ้น ต้องการที่ทำกินมากขึ้น ความยากจนมากขึ้น การรุกป่าจึงมีสัดส่วนมากกว่าการปลูกป่าอย่างเทียบกันไม่ได้ ประกอบกับกฏหมาย-นโยบาย-หลายเรื่องห่วยแตกเต็มที จะแก้ไขกฏหมายป่าไม้ได้แต่ละมาตราต้องรอให้รัฐบาลล้มไปน้อยกว่า10 ครั้ง กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ ประกอบกับฝ่ายกฏหมายป่าไม้ก็เขียนแบบหมกเม็ด กฏหมายหวงก้างจึงสร้างความรำคราญใจมายาวนาน เมื่อกลไกมันเน่า ป่าไม้จึงเหลือแต่ตอ

จากสารพัดเงื่อนไขดังกล่าว เกิดจากประสิทธิภาพการทำงานที่เหลาเย่ของฝ่ายราชการ ที่มีนักการเมืองน้ำเน่าล้วงลูกเรื่องมันจึงวิบัติจนเป็นปกติ การสังคายนานอกรอบเรื่องนโยบายป่าไม้จึงเกิดขึ้นในวันนี้ ได้บอกให้รารู้ว่า..ข้าราชการดีๆมีใจอย่างจะทำงานที่รักและรับผิดชอบให้เกิดผลโดยตรงที่ตัวชุมชนและกลุ่มเกษตรกร เล่าให้ฟังว่า..ได้จัดทำโครงการวิจัยแบบบูรณาการจากงานวิจัยป่าไม้ต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สนใจ โดยมีกลุ่มโครงการวิจัยจำนวน 9 โครงการ ดังนี้

 1. การคัดเลือกแม่ไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจของเกษตรกรและชุมชน
 2. การจัดการดินแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตของสวนไม้เศรษฐกิจ
 3. การวิจัยใช้ประโยชน์เนื้อไม้และเศษชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
 4. การจัดการสวนป่าและความต้องการของผู้ปลูกสวนป่าในการพัฒนาสวนป่าไม้เศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
 5. การพัฒนาเทคนิคผลิตกล้าไม้ที่ได้รับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์แล้วเพื่อการปลูกป่าเศรษฐกิจ
 6. การบริการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในสวนป่าไม้เศรษฐกิจชุมชน
 7. งานวิจันการใช้ประโยชน์ไม้ด้านพลังงานและถ่าน
 8. การใช้ประโยชน์เห็ดในสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
 9. ความเป็นไปได้ในการจัดการแบบผสมผสานในส่วนป่าเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร

หลังจากแนะนำคนแนะนำงานแล้ว

หารือกันว่าจะจัดการอบรมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจกันอย่างไร

ใน9ข้อข้างบนนั้นเราจะเลือกหัวข้อใดบ้าง

หลังจากพาเดินชมแปลงป่าไม้และเครื่องไม้เครื่องมือที่มาอยู่

เพื่อประมวลปััจจัยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผมมีแผนอบรมเกษตรกร 40 คน จำนวน 4-5วันในเดือนนี้

จึงหารือเพื่อนัดหมายกันต่อไป

ชาวคณะฯได้เอาไม้จันท์หอมจากเมืองจีนมาฝาก 100 ต้น ช่วงที่เพาะในถุงต้องเอาต้นตีนเป็ดปลูกไว้ด้วย คุณวิฑูรย์เล่าว่ามันเอื้อต่อการเติบโต ในการปลูกก็ต้องปลูกใกล้ๆกับไม้อาคาเซีย และไม้หอมดังกล่าวนี้ทนแล้งดีมาก ก็คงทดลองดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นฉันใด ผมเลี้ยงข้าวกลางวัน ผัดกะทะร้อนยอดหว่านง๊อก กะหล่ำปลี ต้มไก่บ้านสมุนไพร อิ่มแล้วฉายPower Point เรื่องการปลูกผักระบบชิด-การปลูกต้นเอกมหาชัย ฝากหนังสือเจ้าเป็นไผให้ไปอ่าน แล้วแนะนำบล็อกลานปัญญา ลองเข้าไปดู แล้วจะรู้ว่าคนสกุลเฮนั้นไม่ธรรมดา แคว๊กๆ

ไม้หอมคนที่ทำวิจัยเขาหวงมาก

มีคนต้องการเยอะแต่เขาไม่แจก

สำหรับญาติแซ่เฮ ผมจะกันไว้ส่วนหนึ่ง

แล้วจะแจกให้ไปปลูกเป็นที่ระลึก นะครับ

%%% ของแป๊ดจะเอาไปยังไงอยากให้ปลูกที่บ้านใหม่

~~~ ของป้าหวานไปขอนแก่นจะหิ้วไปฝาก

>>>ของครูอาลามจะเลี้ยงไว้ในแปลงเพาะชำคอยโอกาสหิ้วไป

### ของฤๅษีไม่ยาก อยู่ใกล้กัน

&&& ของอาจารย์เสรีก็จะเลี้ยงไว้คอย

« « Prev : บุกอาณาจักรแตงโม

Next : เรียนในป่า » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

9 ความคิดเห็น

 • #1 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 มิถุนายน 2010 เวลา 17:38

  ที่ประเทศเรา รายงานจากทางราชการเกี่ยวกับป่าทีไรก็ใจหายทุกที  ปีนี้พื้นที่ป่าลดลงเหลือเท่านั้นเท่านี้

  ที่ประเทศเดนมาร์ค รายงานว่าป่าไม้เขาเพิ่มขึ้นปีละ 2 เปอร์เซนต์เพราะเอกชนช่วยกันปลูก ไม่ใช่กรมป่าไม้ครับ
  และเขาทราบดีว่า ประเทสไทยเราสมัยก่อนมีบริษัท หลุย ทีเลียวโนแวน มาสัมปะทานป่าไม้สักภาคเหนือ ตัด ส่งออกไปบ้านเขา เพราะบริษัทนี้มีสัญชาติเป็นเดนมาร์ค เขามาตัดบ้านอื่น เพราะบ้านเขาหมดไปนานแล้ว ตอนนี้เลยมาเร่งปลูกป่ากัน และไม้ของเขาก็มีแค่สองสามชนิด ไม่มีความหลากหลายเท่าบ้านเรา

  มันน่าเจ็บใจที่คนของรัฐเรากลับทำลายป่า ทำลายต้นไม้เสียเอง ใครทำแผนงานทำลานต้นไม้ในเรื่องนี้ต้องส่งไปลงโทษให้ปลูกป่าคนเดียวคนละ 100 ไร่ อิอิ เอาเสียให้เข็ด….

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 มิถุนายน 2010 เวลา 17:52

  วันนี้ หารือเรื่องเครดิทคาร์บอน เรื่องนี้ก็ไกลสุุดกู่ครับ
  ยังไม่มีเจ้าของเรื่องเลย แคว๊กๆ

 • #3 freemind ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 มิถุนายน 2010 เวลา 20:11

  ครูบาคะ

  ไม่จันทน์หอมจากจีน…น่าสนใจนะคะ พี่สาวเคยแอบหิ้วมาจากซัวเถา 2 ต้น ปลูกไว้ที่นครปฐม โดนขุดรากถอนโคนไปโดยมือดี (ประสงค์ร้าย) เสียดายเชียวค่ะ

 • #4 อุ๊ยสร้อย ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 มิถุนายน 2010 เวลา 22:59

  เมื่อเช้าไปเล่าเรื่องสวนป่าในการสัมมนา…อิอิ…มีคนอยากไปดูงานที่สวนป่าและที่ลำปลายมาศของฤาษีอ้น

  เลยเสนอชื่อว่า ถ้าจะไป ลองใช้ชื่อโครงการดูงาน “วิถีสุขภาพตามรอยพระบาท” น่าได้รับอนุมัติ และไปสัก 4-5 วัน…มีท่านที่สนใจกันหลายคน…
  ถ้าหากเป็นไปจริงๆ จะเรียนครูบาอีกทีนะคะ…ตอนนี้แจกน้ำจิ้มไปก่อนแล้ว

 • #5 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 มิถุนายน 2010 เวลา 23:33

  ผมได้รับมาหลายต้น
  จะเก็บไว้ให้อาจารย์นะครับ
  2 ต้น พอไหม?  อิอิ

 • #6 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 มิถุนายน 2010 เวลา 23:36

  การเิดินสายไปเปิดโลกก็ดีนะอุ้ย
  เพิ่งได้รับการทาบทามเป็นคณะทำงานนโยบายการศึกษา
  หัวโขนมาอีกแล้ว แต่คงไม่นาน อยู่เท่าอายุรัฐบาลนี้
  เอาไว้มีการประชุมจะเล่าให้ฟังนะครับ
  หรืออยากจะเสนออะไรก็ได้เลย  ..สายตรง โป๊ะเชะ อิอิ

 • #7 freemind ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มิถุนายน 2010 เวลา 10:12

  ครูบาคะ

  ขอบพระคุณที่เอื้อเฟื้อจะยกให้สองต้นค่ะ แต่คงไม่มีโอกาสได้ไปสวนป่าในช่วงนี้….
  ฝากเลี้ยงไว้ก่อนได้ไหมคะ
  55555…ไม่ค่อยงกเเลย

 • #8 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มิถุนายน 2010 เวลา 10:25

  ถ้้ามีใครมาอาจจะฝากไปให้ก็ได้นะครับ อิอิ

 • #9 freemind ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 มิถุนายน 2010 เวลา 20:04

  ไม่ต้องฝากมาดีกว่าค่ะ เพราะตอนนี้ไม่ได้เข้าที่ทำงานเลย…
  ขอบพระคุณมากค่ะ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.63276195526123 sec
Sidebar: 0.14420199394226 sec