โลกของคนบ้านป่า

โดย sutthinun เมื่อ 29 เมษายน 2010 เวลา 3:48 ในหมวดหมู่ การเมือง การปกครอง กฎหมาย, สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 4946

(พาผู้เชี่ยวชาญไม้ป่าไปชมแม่ไม้ในสวนของเรา)

พื้นที่เงียบสงบในแต่ละวันน่าจะเป็นช่วงเลย 2 ยามไปแล้ว คืนนี้เดือนหรุบหรู่อยู่ในม่านเมฆ แสงซีดจางส่องลอดใบไม้สลัว อากาศเย็นสบายคงได้อานิสงค์จากฝนตกที่ไหนก็ไม่รู้ ตื่นมาทำการบ้านที่จะไปช่วยงานหลวงพี่ติ๊กที่หาดใหญ่ ตั้งใจจะไปคุยเรื่องที่คนใต้ได้เปรียบคนภาคอื่น ถ้าจะเลือกปลูกต้นไม้ในมิติต่างๆ เมื่อวานนี้ คุณวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง หัวหน้าสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้มาหารือ เรื่องจะลงโครงการวิจัยเชิงกระบวนการ เกี่ยวกับพัฒนาการความรู้ความสามารถให้กับชุมชนโดยตรง นับเป็นข่าวดีที่กรมป่าไม้เปลี่ยนแนวคิดจากเดิม แทนที่จะกอดงานส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ไว้ทำคนเดียว ก็เปลี่ยนแผนเป็นผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมอุดหนุนความรู้และปัจจัยที่จำเป็นเบื้องต้น เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำวิจัยเรื่องพันธุ์ไม้ร่วมกันมาบ้าง จึงต่อยอดได้ราบรื่น มีแผนที่จะฝึกอบรมให้ชาวบ้านโดยตรง ขอให้มหาชีวาลัยอีสานเป็นผู้ประสานงาน เช่น

(เจ้าหน้าที่เอากล้าไม้อาคาเซียที่วิจัยแล้วมาฝาก)

 • โครงการปลูกต้นไม้หัวไร่ปลายนา

ประเทศไทยมีพื้นที่ทำนากว่า 60 ล้านไร่ มีคันนายาวร่วม 12 ล้านกิโลเมตร ส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ถ้านำมาปลูกไม้เศรษฐกิจจะได้ประโยชน์มหาศาล ช่วยลดการขาดแคลนไม้ ลดการลักลอบตัดไม้ ถ้าปลูกไม้เพื่อการทดแทนพลังงาน ก็จะมีช่องทางต่อยอดออกไปอีกหลายแขนง ทั้งจะช่วยลดการนำเข้าไม้ได้ปีละนับหมื่นล้านบาท คิดดูเถิดประเทศเรา อะไร ๆ ก็สั่งซื้อเข้ามา ทั้ง ๆ ที่เคยส่งออกและสมควรปลูกสร้างสวนป่าอย่างจริงจังก็ไม่ขยับกัน ไปทุ่มเทพืชเกษตรตัวอื่นที่ก่อปัญหาราคาตกต่ำ เกิดหนี้เกิดม๊อบต่าง ๆ นา ๆ

(พาไปชมแปลงวิจัยไม้ยูคาลิปตัสสายพันธุ์ที่ใบมีน้ำมันเยอะ)

 • โครงการคัดเลือกแม่ไม้เพื่อการปลูกสร้างสวนป่า

เรื่องนี้สวนป่าทำการบ้านล่วงหน้าไว้บ้างแล้ว เราคุยกันว่าจะชวนชาวบ้านปลูกไม้กลุ่มกระถินณรงค์ เพราะเป็นไม้ตระกูลถั่ว ช่วยบำรุงดิน ทนแล้ง ปลุกง่าย ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง กระถินเทพาเอาใบมาเป็นอาหารสัตว์ได้ ช่วยวัวควายหน้าแล้งให้มีอาหารชดเชยหญ้าที่ขาดแคลน เป็นไม้หลักที่เอาไม้หอมจากเมืองจีนมาปลูกร่วมได้ดี เพราะระบบรากเอื้อต่อกัน อนึ่ง กระถินเทพาลูกผสม เป็นไม้เนื้อแข็งลายสวยแปรรูปง่าย นำมาทำเครื่องเรือนได้ดี กรมป่าไม้ได้ิวิจัยพันธุ์ไม้กลุ่มนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามแผนงานเราจะอบรมให้ชาวบ้านที่จะมีการพัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ที่ได้รับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์แล้วเพื่อการปลูกป่าให้แก่เกษตรกร ที่สนใจเรียนรู้วิธีเพาะกล้าไม้ เรียนการปักกิ่งชำ จะขยายจุดเพาะพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ชุมชนผลิตเพื่อการจำหน่ายกระจายพันธุ์กันเอง น่าจะเป็นวิธีกระตุ้นให้ประชาชนสนใจปลูกไม้ในพื้นที่เล็ก ๆ แทนการคิดที่จะปลูกป่าไม้ผืนใหญ่โดยภาครัฐเช่นที่ผ่านมา

(พาไมชมเครื่องมือแปรรูปไม้ที่รอยกเครื่องหน่อยก็วิ่งฉิว)

 • โครงการจัดการดินแบบผสมผสาน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ

ในการฝึกอบรมจะให้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรแลวล้อม เช่นการปลูกไม้หลากหลายชนิด ไม้ผักยืนต้น ไม้สมุนไพร ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ ไม้เพื่อการวิจัย และไม้ติดแผ่นดิน เราจะเสริมในส่วนที่ชาวบ้านต้องการและสนใจ เช่น การเพาะเห็ด การขยายพันธุ์เห็ดในธรรมชาติ การแปรรูปเห็ด การเพาะเห็ดเพื่อการค้า รวมทั้งการใช้ใบ กิ่งไม้ มาบดเพื่อผลิตปุ๋ย การเผาถ่าน ผลิตน้ำควันไม้ ฯลฯ ไปๆมาๆงานเผาถ่านก็จะย้อนรอยมาหาผมอีกรอบแล้วสินี่ แต่คงจะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติม ซึ่งก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมละครับ

 • โครงการวิจัยใช้ประโยชน์เนื้อไม้ และเศษชีวมวลเหลือทิ้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทั้งคุณสมบัติต่างๆของความเป็นไปได้ ในการนำเศษชีวมวลจากสวนป่ามาพัฒนาไปสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนยกระดับความสามารถในการผลิตและนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและมูลค่า เช่น การฝึกอบรมเรื่องการเอาใบหญ้า หรือเศษขี้เลื่อยมาอัดด้วยเทคนิควิธีทำให้เป็นวัสดุที่แข็งแรง สามารถนำไปผลิตเครื่องเรือนและของใช้ต่างๆได้ ซึ่งจะการสร้างงานในระหว่างรอต้นไม้โตให้มีรายได้ตั้งแต่แรกเริ่ม

 • โครงการผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนระดับชุมชน

งานนี้คงเหมาะกับชาวบ้านที่ปลูกสวนป่าอยู่เดิม มีวัตถุดิบอยู่แล้ว สามารถนำไม้เหล่านั้นมาเพิ่มมูลค่าได้ ทางโครงการฯจะเปิดอบรมการใช้เครื่องมือ เทคนิคการแปรรูป และการผลิตเฟอนิเจอร์พื้นฐาน รวมทั้งจะควบเรื่องแนวโน้มใช้ไม้เพื่อการพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เราจะดูศักยภาพและความต้องการในแต่ละพื้นที่เป็นหลักในการออกแบบหัวข้อการฝึกอบรม เพื่อพิสูจน์แนวทาง “คนสร้างป่า ป่าสร้างคน” ซึ่งจะส่งผลโดยรวมไปถึงทางออกของการงานอาชีพ และช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้ด้วย

ช่วงนีี้้้มีงานเข้าตรงกัน  วันที่ 29-30 มีเรื่องการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ที่เขาใหญ่ วันที่30 มีประชุมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบราชธานีที่เป็นกรรมการร่วม แถมยังจะไปขายความคิดเรื่องการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่ 2 ตามที่หลวงพี่ตื๊กชวน เมื่อแบ่งร่างไม่ได้ก็ตัดสินใจไปอุบลกับหาดใหญ่ ส่วนเรื่องเขตสุขภาพพอจะตามเรื่องได้ในภายหลัง อีกทั้งไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องวิ่งไปประชุมที่เขาใหญ่ ซึ่งเปลี่ยนที่ประชุมอยู่เรื่อยแถมยังหายากไปยากอีกต่างหาก จึงขอไปงานที่ไปง่าย ๆ หาง่าย ๆ ดีกว่า อิอิ

ท่านบางทรายส่งเมล็ดผักหวานป่ามาให้

พร้อมกับข้อแนะนำดีๆจากอาว์เปลี่ยน

ผมก็เอาตามที่ท่านทั้ง2 ชี้แนะ

แต่จะปรับวิธีการหน่อย คือ

1 ล้างเมล็ดผึ่งให้แห้ง

2 ขุดหลุมลึก1ฟุต ด้าินทิศตะวันออกของต้นไม้ใหญ่

3เอาดินเพาะชำไปใส่ให้เต็มหลุม

4 ฝังเมล็ดด้านข้างลึกแค่ปริ่มๆผิวดิน

5 เอาใบไม้มาคลุม ปักหลัก รดน้ำ ดูแลใกล้ชิด

6 วิธีนี้น่าจะช่วยเมล็ดงอกเร็วไม่แพ้เพาะในถุง ข้อดีคือไม่ต้องย้ายปลูกให้กล้าไม้ช้ำ

7 เมล็ดไม้ที่งอกใหม่จะได้ปรับตัวตามสภาพธรรมชาติตั้งแต่แรกเกิดน่าจะแข็งแรงดี

8 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานวิธีนี้ใช้ได้หรือเปล่า

เข้าตำราอาฮุยในฤทธิ์มีดสั้น ที่หักเอาไม้มาเป็นดาบได้

ดังนั้นชาวจิตวิทยาที่ปรึกษากับพี่น้องชาวเฮ

ช่วยกันเอาเมล็ดผักหวานป่ามาเป็นดาบ ร่วมกันปลูกดีไหมครับ ?

กระบี่มันอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ที่ตัวกระบี่

ถ้าเป็นจอมยุทธจริง ดาบก็ไม่สำคัญหรอก

การแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นจอมยุทธมันก็ไอ่แค่นั้นแหละ

ถ้าหัวใจไร้กระบี่ ก็เป็นได้แค่หมาน้อยธรรมดา

ที่พูดนี่ไม่ใช่ผมเป็นจอมยุทธนะครับ อย่าเข้าใจผิด

ผมเป็นพวกจรยุทธ ไม่มีกระบี่ พกแต่มีดน้อย

กะว่า..สอบตกพกมีดน้อยแทงครู สอบได้ให้ไก่อูแกล้มเหล้า

แคว๊ก ๆ

« « Prev : ยั่วให้อยาก

Next : วิถีชนบทไทยทำยังไงถึงไม่เจ๊ง » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

6 ความคิดเห็น

 • #1 อุ๊ยสร้อย ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2010 เวลา 16:33

  เมือวานนี้หยิบแผ่นพับแนะนำสินค้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอน สวยมาก ..เห็นเขียนว่า ทำจากไม้ยางพารานำเข้า …สะดุดกึกค่ะ…เอ้อ..นะ…ประเทศเราปลูกยางพาราน้อยลง หรือว่า เราไม่นิยมของในไทย หรือว่า คุณภาพยางพาราสู้ของนอกไม่ได้…???

  ครูบาคะ หมอจอมป่วนเคยบอกว่า กระบี่ถ้ายังห้อยรุ่มร่าม ไม่ใช่เซียน ..

  อิอิ

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2010 เวลา 16:38

  จีนสั่งไม้ยางพาราเข้าไปแปรรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งขายทั่วโลก สวย ราคาถูก
  ส่วนที่เราจะส่งเสริมเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งทำอะไรได้มากกว่า ดีกว่า แข็งแรงกว่า คร๊าบบบบบ
  ส่วนกระบี่เป็นธรรมดาธรรมชาติ บางครั้งก็ห้อย บางครั้งก็หด
  วานหมอจอมป่วนพิจารณา อิ อิ

 • #3 ออต ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2010 เวลา 17:03

  ขอสองโครงการหลังครับพ่อครูฯ
  เพิ่มมูลค่าของไม้ปลูกในเชิงพาณิชน์
  น่าจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากเนื้อไม้แบบต้น

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2010 เวลา 17:26

  วันหลังจะชวนมารับฟังโครงการฯ
  จะได้บรรจุเข้าในจุดที่กรมป่าไม้จะให้ความช่วยเหลือ
  แล้วจะนัดมาอบรมเข้มให้รู้วิธีการ
  ที่จุดของออตน่าจะเพาะกล้าไม้พันธุ์ดีขาย
  จะช่วยให้เกิดพื้นที่สีเขียวมากๆ

 • #5 สาวตา ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2010 เวลา 13:12

  สนใจเรื่องการปลูกกระถินณรงค์ค่ะพ่อครู วันหนึ่งไปที่สวนเกษตรแห่งหนึ่ง แล้วชาวบ้านเล่าว่า ปลูกขึ้นมาแล้วกำลังจะตัด เพราะว่าเกษตรจะไปหาไม้ตะเคียน ไม้ดีกว่ามาให้ปลูกแทน ไอ้เจ้าต้นกระถินณรงค์ที่เห็นนะ ลองเดินไปโอบเองก็ไม่รอบต้นแล้ว  ที่เรียกสวนเกษตรเพราะว่าชาวบ้านปลูกตามที่เกษตรไปวางแนวทางให้ ไม่รู้เกษตรเขาคิดยังไง ไม่เข้าใจจริงๆ

 • #6 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:36

  กระถินณรงค์เหมาะมากที่จะปลูกในภาคใต้
  เพียงแต่ต้องคัดพันธุ์ให้เหมาะสม
  ทั้งเนื้อไม้และการเติบโตดีกว่าไม้ตะเคียนอยู่แล้ว


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.42967891693115 sec
Sidebar: 0.063830852508545 sec