เครือข่ายลานปัญญาไทย

การจัดการความรู้ระดับห้าง…ถึงระดับหาบหิ้ว

กราบสวัสดีครับทุกท่าน

สบายดีกันไหมครับ วันนี้นำบทความสดๆ มาบอกเล่ากันต่อนะครับ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ งานวิจัย ระดับห้าง ที่เรามีผลงานวิจัยตีพิมพ์กันในแต่ละปี จากสถานบันการศึกษา และสถาบันอื่นๆ ทั้งระดับเอกชนหรือรัฐ ซึ่งมีการตีพิมพ์ออกสู่สายตาประชาชนหรือพบหาได้ในตามห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์หนังสือต่างๆ หรือระบบบันทึกออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่นเว็บบล็อก เว็บผลงานวิจัยจากสถาบันต่างๆ เราจะนำความรู้เหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ หรือใช้ได้จริงๆ ในระดับหาบหิ้ว นั้น จะทำได้อย่างไร?

(ภาพจาก … http://i77.photobucket.com/albums/j75/chompoo751/Pan9copy.jpg และ http://www.praphansarn.com/new/c_buid/images/content/pbs2.jpg )

ข้อมูลข่าวสาร หรือ สารสนเทศ ที่ได้จากระดับห้างนั้นนำมาผ่านการรับรู้ และการประมวลผลในหัวสมองอีกครั้งเพื่อแปลงเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในระบบคิดนั้น กว่าจะมีกระบวนการปรับใช้ไปสู่การจัดการความรู้ระดับหาบหิ้วนั้น ควรมีการบริหารจัดการให้ถูกตามบริบท ไม่เช่นกันอาจจะนำมาสู่ปัญหาต่างๆ ได้ ดังนั้นการจัดการความรู้จากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัตินั้น ไม่สามารถจะสั่งได้เพียงแค่นโยบาย หรือสั่งการจากใบสั่งเท่านั้น การจัดการความรู้ไปสู่ระดับการหาบหิ้วจึงสำคัญและต้องมีกระบวนที่ดี ถามว่าจะมีกระบวนการจัดการอย่างไรนั้น ก็ควรขึ้นกับบริบทต่างๆ

การเปรียบเทียบขั้นต้นโยงมาสู่การนำความรู้ทางวิชาการสู่การนำไปใช้จริงในสังคมไทย จึงมีความจำเป็นต้องมีตัวกลางในการประสานนำความมรู้จากลานปัญญา สู่การนำไปใช้จริงในชุมชน สังคม การบริหารจัดการตรงนี้มีความสำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะผ่านสื่อ คนกลาง ผู้นำชุมชน และอื่นๆ ในทางกลับกันการสะท้อนปัญหาจากชุมชนสู่การนำปัญหามาวางเรียงกันบนลานปัญญา ก็มีความสำคัญ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ในการนำปัญหาไปสู่ทางออกแห่งปัญญาได้

คุณคิดว่า ความรู้ใน ลานปัญญา….จะลงสู่การนำไปใช้ ในลานชุมชน ได้จริงๆ อย่างไรบ้าง ร่วมด้วยช่วยกันคลิก คิด คลำ นะครับ

การจัดการความรู้จากระดับห้าง สู่ระดับหาบหิ้ว ต้องใช้โมเด็มในการแปลงสารไหมครับ?

กราบขอบพระคุณมากครับ

ลานปัญญา (เม้ง)

อ้างอิง โยงประเด็นจาก … ใครจะเป็น โมเด็ม ระหว่างรัฐกับชุมชน ชุมชนกับชุมชน

หิว หิ้ว ห้อง ห้าง (หรือ) ห้าง ห้อง หิ้ว หิว

Comments are closed.