ครูไทยหัวใจซี๊ปึก

อ่าน: 1501

คราวนี้คงจะร้อนจริงจังเสียแล้วกระมัง อากาศอบอ้าวทั้งวัน นุ่งผ้าขาวม้าอยู่บ้านเลี้ยงหลานก็เพลินดีเหมือนกัน ช่วงเช้าโผล่ออกไปทักทายต้นไม้ ต้นโมกหน้าบ้านแทงช่อดอกออกมาพราวขาวเต็มต้น ตอนนี้สารพัดกลิ่นจริงๆ เสมือนการปรุงน้ำหอมโดยธรรมชาติ ออกมาหน้าบ้านได้กลิ่นดอกโมก ไปข้างบ้านได้กลิ่นดอกแก้ว หลังบ้านดอกราตรีกับดอกลำดวนส่งกลิ่นอย่างกับมีคนทำขวดน้ำหอมแตก!

ใครไม่เคยปลูกต้นไม้ดอกยกมือขึ้น !

เอามือลงแล้ว..ไปปลูกต้นไม้เสีย หอ หึ หึ..

เมื่อวานลมร้อนกระโชกมาเบาๆใบไม่ร่วงกราว มาแต่ลมฝนไม่มี ลูกคนงานมาบอกว่ามีรังนกขอดปลิวตกลงมาที่พื้น มีลูกนกตัวแดงเล็กๆ2ตัวอยู่ในรัง แม่นกก็บินวนเวียนตกอกตกใจ สักพักก็เข้าไปหาลูกในรัง ลูกคนงานจึงจับเอาทั้งแม่ทั้งลูกผมจึงให้เอาไปเลี้ยง ถ้าขืนปล่อยไว้แมวและอีกาเล่นงานแน่ เด็กเอานกไปไว้ในกล่อง ลูกๆส่งเสียงร้อง สักพักพ่อนกก็บินมา โฉบไปโฉบมาก็บินหายไป หลังจากนั้นพ่อนกก็ไปคาบหนอนมาเลี้ยงทั้งแม่ลูก

เ ห็ น ค ว า ม รั ก แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง พ่ อ น ก แ ล้ ว ชื่ น ใ จ

ปีนี้ขอเล่นสงกรานต์กับต้นไม้ เอาสายยางฉีดน้ำรดต้นโน้นต้นนี้พอเปียกชื่น เปิดสปริงเกอร์ให้แปลงผัก แล้วเดินไปเยี่ยมคุณหั ว จุ ก เป็นแม่ไก่พันธุ์ฮอลแลนด์ ที่พลตรีอาวุธ แห่ง สสสส.1 มอบให้1คู่ เป็นไก่สวยงามพันธุ์ต่างประเทศ ตัวเล็กๆมีจุกเป็นภู่อยู่บนหัวทั้งตัวผู้ตัวเมีย สีของไข่จะขาวจั๊วะต่างจากไข่ไก่บ้านเรา หมอบฟักไข่มานานแล้ว วันนี้ตัวเจี๊ยบแตกออกจากไข่โผล่มา4-5ตัว พรุ่งนี้น่าจะออกมาครบ แล้วจะถ่ายภาพมาอวดนะครับ

ช่วงบ่ายเสียงโฉมยงดังลั่น ออกมาดูสิ ใครมาเยี่ยม..อ๋อ..ครูสมานเจ้าเก่านี่เอง ครูบอกว่าสูบบ่อปลา ..ไ ด้ ป ล า ช้ อ น ตั ว โ ต คิ ด ถึ ง ค รู บ า จึงชวนแม่บ้านมาเยี่ยมเนื่องในวันปีใหม่ไทย ..อยากให้ครูบาต้มปลากินแซบๆสักมื้อหนึ่ง นี่แหละหนอน้ำใจครูบ้านนอก ช่างเรียบง่ายประทับใจประทับจิต ผมยังนึกเมนูไม่ออก ว่าจะจัดการปลาช่อนตัวโตให้มันแซบถึงใจตามเจตนารมณ์ของครูสมานได้อย่างไร

การประเมินความก้าวหน้าของครู

ถึงไม่มีหน้าที่โดยตรงเหมือน สมศ.

ผมก็มีครูมาให้ประเมินถึงบ้าน

และ..ผลการประเมินชัวร์ป๊าบเลยละขอรับ >>

ครูเล่าถึงการงานในสวน บอกว่าปีนี้ขุดบ่อเพิ่มหมดเงินไป2หมื่น รวมกับของเก่าเป็น5บ่อ ผมทำการออมน้ำไว้ แม้แต่น้ำสูบจับปลาผมก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับ ผมสู บไปไว้อีกบ่อหนึ่ง ห ลั ง จ า ก จั บ ป ล า แ ล้ ว ผ ม ก็ สู บ น้ำ ก ลั บ ม า ยั ง บ่ อ เ ดิ ม ปลาเล็กปลาน้อยจะได้รอดชีวิต ผมเสียดายน้ำทุกหยด.. เ ห็ น วิ ธี คิ ด ไ ห ม ค รั บ นี่แหละนักปฏิบัติตัวจริง มาครั้งใดก็มีเรื่องดีๆพิเศษๆมาต่อยอดความคิดเรา ครูสมานจึงเป็นครูทั้งตัวและหัวใจ ครูไทยจงเจริญ!!!

ก่ อ น ก ลั บ ..

โ ฉ ม ย ง ช ว น ไ ป ชิ ม ไ ว น์ ห ว ด ข่ า

ผ ม แ จ ก ก ล้ า ต้ น พ ริ ก 1 0 0 ค ร ก ใ ห้ ไ ป ป ลู ก

ข อ ง ดี ๆ ต้ อ ง ใ ห้ ค น ดี

ค น ดี จ ะ ไ ด้ ไ ป ข ย า ย ค ว า ม ดี

ส ง ก ร า น ต์ ปี นี้ ไ ด้ คุ ย กั บ ค รู ดี จึ ง ชื่ น ใ จ ชื่ น ใ จ . .

« « Prev : เธอจะอยู่ไหนในวันโลกแตก

Next : นะย่านะ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ครูไทยหัวใจซี๊ปึก"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.13206601142883 sec
Sidebar: 0.1715099811554 sec