ลำดวนเปิดดอก

อ่าน: 3514

ลำดวนบานรับสงกรานต์รอบบ้านป่า

จึงเด็ดมาฝากคนดีมีหลายช่อ

ถ้าส่งกลิ่นหอมได้ไม่รีรอ

อ้ายจะขอส่งไปบ่มใจนาง

กระทรวงวัฒนธรรม มีโครงการจัดทำสำรวจเส้นทางวัฒนธรรม รายละเอียดยังไม่ทราบทั้งหมด ระหว่างที่รอหนังสือจากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคได้รับบัญชาให้สำรวจเส้นทางที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งอารยะธรรมสำคัญๆพอสมควร เจ้าหน้าที่บอกว่า..สำรวจมาจากเขาพนมรุ้ง > เขากระโดง(ปล่องภูเขาไฟที่ดับนับพันๆปี) > วัดเกาะแก้วธุดงค์สถาน (ที่ผมเคยพาญาติแซ่เฮไปเที่ยวนั่นแหละ) >แล้วมายังสวนป่ามหาชีวาลัยอีสาน ..ได้รับเลือกเป็นจุดสุดท้าย เขาคงจะมองว่าเป็นที่พักเหนื่อย แถมได้คุยกับคนขี้โม้ประจำถิ่นกระมัง

คุยกับอุ้ยเมื่อวาน

อุ้ ย ส ร้ อ ย อยากจะให้สวนป่าจุดประกายคนสาย ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม

สภาพแวดล้อมเอื้ออวยต่อการซ่อมเสริมคุณภาพจิตใจ

ท่ า น ไ ร้ ก ร อ บ ก็อยากให้เน้นในจุดนี้ให้กับชาวค่ายที่มาเยือน

ที่ผ่านมาผมทำใน ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ทำ

ทำพอประมาณ-ทำการบ้านแห่งยุคสมัย-วิจัยวิถีไทบ้าน อาจจะเป็นเพราะกึ๋นจำกัด จึงทำเอาสนุกสบายเข้าว่า ไม่ได้ทำอะไรลึกซึ้ง ม อ ง ว่ า แ ก่ น อ ยู่ ที่ ต้ น ไ ม้ อ ยู่ ใ น ป่ า ธ ร ร ม ช า ติ นะ โ ย ม

ช่วงนี้ดอกลำดวนมาชวนปฏิบัติทำ ด้วยการแย้มช่อดอกบานบ้างแล้ว แต่ไม่บานพรึบพร้อมกันทุกต้นหรอกนะเธอ ลำดวนต้นอยู่ข้างหลังบ้าน คงได้รับน้ำที่รดพืชในกระถางจึงทยอยบานก่อน ส่วนต้นอื่นๆที่แทรกอยู่ทั่วสวน คงอาศัยปัจจัยจากน้ำฝน-แสงแดด-ปุ๋ย-อุณหภูมิ-สภาพทั่วไปเป็นตัวช่วย จะทยอยบานในลำดับถัดไป

ต้น ลำ ด ว น เ ห มื อ น กั น แ ต่ ด อ ก ไ ม่ บ า น พ ร้ อ ม กั น

มองรหัสในธรรมชาติที่แสดงให้เห็นว่า

สังคมมนุษย์ก็มีความหลากหลายซับซ้อนลี้ลับยิ่งนัก

มีตัวแปรกำกับอยู่ในแต่ละตัวตนมากมาย

บางคนก็มีภารกิจส่วนตัวมาก

บางคนก็มีพันธกิจส่วนรวมมาก

บางคนก็มีพันธนาการส่วนหัวใจมาก

บางคนถ่ายรูปหลานน้อยก็ปลื้มสุขที่สุดในโลกแล้ว

สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนเครื่องผสมความรู้สึกนึกคิดในแต่ละวัน ช่วงที่ผมเอานมป้อนหลานแต่ละตัว จิตใจเราได้สะสมความสุข ยินดีที่เห็นหนูลายพร้อยร้องเสียงจิ๊ดๆ คงจะหิว เราก็เกิดความปรารถนาดี.. จะเอาอาหารอ่อนๆอะไรดีน๊าไปป้อนหลาน ถึงจะลืมตาอิ่มอ้วนแข็งแรง มื้อเย็นวานทดลองเอาไข่แดงมาบดผสมนมแล้วป้อน หนูๆนอนหลับไม่ร้องกวนสักแอะ มีพวกเราบางคนประกวดตั้งชื่อ เมต-ตา กรุ-ณา ชักเข้าเค้าแฮะ..

ช่วงบ่าย โฉมยงมาทำเสียงจิ๊ดๆ เจ้าตัวน้อยก็ส่งเสียงรับจิ๊ดๆ สิ่งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งที่สื่อการถึงกันและกัน อยู่ที่เราจะเอาอะไรไปจับไปวัด ในเมื่อเครื่องวัดของแต่ละคนไม่เท่ากัน

ไม่มีเครื่องวัด..ผมก็ประเมินหยาบๆ

ยกตัวอย่าง กับกลุ่มนักศึกษาที่มาดูงานเมื่อวานนี้ ผมควรจะให้เขาได้รู้ได้เห็นอะไรถึงจะพอเหมาะพอควรแห่งวัยและเวลา เราจะเติมจะใส่ตรงไหนแค่ไหนถึงจะพอดีพอเพียงพอเหมาะ กับนักศึกษาวัยรุ่นที่มาเจี๊ยวจ๊าวกระตู้วู้

บางกลุ่มมาเราก็ให้มากกว่ารับ

ถ้าพี่น้องแซ่เฮมาเราจะได้รับมากกว่าให้

ป ร ะ ตู บ า น เ ดี ย ว กั น นี่ แ ห ล ะ

ทำ ห น้ า ที่ เ ปิ ด ก็ ไ ด้ ปิ ด ก็ ไ ด้

เหมือนที่เพลงชาวใต้ร้องกันสนุกๆ

ทำไร๊ทำเถิด อย๊าเปิดผ้า

เ ปิ ด ผ้ า เ ห มื อ น เ ปิ ด ใ จ ห รื อ เ ป ล่ า ไ ม่ รู้ น ะ ครับ

แต่ถ้าอยากแกะกระดุมใจ..

22-24 เมษายน เชิญไปเจอกันวันเฮฮาไหว้ย่าโม..นะขอรับ

คิ คิ..

ขอส่งช่อลำดวนมาชวนชื่น

ชวนคนอื่นคนไกลที่ไหนเล่า

ชวนคนดีที่มีการงานรุมเร้า

จึ่งขอเอาใจช่วยด้วยลำดวน

« « Prev : มหกรรมเห่อหลาน

Next : มะตูมหวานเย็นรับวันร้อนๆ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

7 ความคิดเห็น

 • #1 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2011 เวลา 9:06

  ผมพูดบ่อยๆว่า เสน่ห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ที่ความแตกต่าง แต่ผู้คนมักอยากจะจับมาทำให้เหมือนกัน ให้ใส่เสื้อโหล จะได้เหมือนกัน

  ความจริงมันหมายถึงทุกๆอย่างนะครับ
  ตัวบุคคล เราเป็นตัวของเราเอง ไม่ต้องไปเหมือนใคร
  องค์กร เราก็ทำแบบของเราไม่ต้องไปเหมือนกัน
  สวนป่าก็มีเสน่ห์ของสวนป่า ไม่จำเป็นต้องไปทำให้เหมือนที่อื่น…..อิอิ

  ที่เป็นจุดร่วมน่าจะเป็น……ทำดีไม่ต้องขออนุมัติใคร อิอิ

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2011 เวลา 10:41

  หลุดมา จะๆๆๆๆ จนได้ ชิมิ ชิมิ

 • #3 อุ๊ยสร้อย ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2011 เวลา 13:48

  อิอิ ถูกพาดกระดานกระได

  ที่จริงสวนป่าเป็นได้ทุกเรื่องตามใจปรารถนา….ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางบุคคล ทุนทางปัญญา..ฯลฯ รวมทั้งทำดีไม่ต้องขออนุมัติพร้อม!! ..อิอิ

  และเช่นเดียวกัน…สวนป่าก็เป็นที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสถานที่อันสมควรแก่การฝึกปฏิบัติกรรมฐาน เพราะเป็นที่สัปปายะ…ส่วนนี้ลำพังอ่านบันทึกครูบาก็จะมองเห็นแล้วว่า..ใช่เลย…ถ้าได้ไปเห็นด้วยตาแล้ว ก็จะยิ่งเห็นว่า เป็นที่ๆ บุคคลที่แสวงหาทางหลุดพ้น สามารถฝึกปฏิบัติกรรมฐานได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา มีกัลยาณมิตร มีความสบาย อุดมด้วยผลาหาร

  ส่วนนี้จึงเกิดความคิดว่า รวบรวมบันทึกของครูบา ที่บอกเล่าเรื่องราวของสวนป่าทั้งหลาย..นำมารวมเป็นเล่ม และตั้งชื่อว่า “สวนป่า: สัปปายะ”…หรือว่าจะตั้งชื่อว่า “มหาชีวาลัยอิสาน:คำตอบของชีวิต”…. (อิอิ..ตั้งชื่อไปเรื่อยๆ )

  ….ที่จริงทุกบันทึกของครูบานำมาสะกัดใส่รวมเล่ม ได้หนังสือหลากหลายมากๆค่ะ …

  ว่าไปว่ามา..ได้อีกชื่อ….”บันทึกความจริงแท้: บันทึกทำ”

  (อากาศไม่ร้อนค่ะ..มั่นใจได้ว่าความเห็นนี้ไม่บ้าค่ะ..ฮ่าๆๆ)

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2011 เวลา 14:26

  รายการนี้ชื้อ “อุ้ยเชียร์แหลก” สะบึมส์ ๆๆๆ
  ขอคนรับรองครับ เดี๋ยวพิมพ์มาเลี้ยงปลวก ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ

 • #5 ออต ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2011 เวลา 16:26

  คนรับรองทำปก ยกมือพร้อมแล้วคับ

 • #6 silt ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2011 เวลา 16:27

  ชูสองมือ รับรองข้อเสนอของอุ้ย ครับทั่นประธาน

 • #7 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 เมษายน 2011 เวลา 16:45

  ซุกกันใส่อุ่มหนามตามๆกัน
  เรื่องไม่มันแตกกะทิอาจบูดได้
  ถ้าให้ดีต้องมีหลายสไตล์
  มาช่วยเขียนเรียงล่ายส่าย..ถึงเข้าที

  จะเอาเงินที่ไหนละมาทำ
  จะจำนำน้องเมียก็ใช่ที่
  อ่านๆกันในลานสะดวกดี
  เอาไว้มีเงินหน่อยถึงค่อยพิมพ์ อิ อิ..


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.14004993438721 sec
Sidebar: 0.11476898193359 sec