เชื่อหัวไอ้เรืองเถอะ

โดย sutthinun เมื่อ 8 เมษายน 2011 เวลา 9:03 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 1859

“เชื่อหัวไอ้เรืองเถอะ” .. มีคำตอบอยู่ในตัวเอง ประมวลผลทุกสิ่งทุกส่วนที่เกี่ยวการทำงานเชิงรุก ได้ทั้งกำลังใจ มั่นใจ และอิ่มเอมใจ มันเป็นจุด”คลิก”ที่อัดพลังไว้มหาศาล ถ้าสังคมใดกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายใดมีคำนี้อยู่ในหัวใจ จะเดินหน้าฝ่าวิกฤติไปได้อย่างทะลุทะลวง แม้แต่กลุ่มเล็กๆของคนแซ่เฮ ก็มีเรื่องนี้เป็นฐานของการร่วมแรงร่วมใจกัน ที่ผ่านมา..เอาไหนเอาด้วยช่วยกันปะผุให้ดูดีและแข็งแรง พลังแฝงในตัวคนถ้าเช็คแฮนด์กันเมื่อใดเธอเอ๋ย ยิ่งกว่าเอาแขนงไม้ไผ่มามัดรวมกัน

บ้านเมืองเราขาดแคลนหัวไอ้เรือง มีแต่หัวไอ้แห้วไอ้ห้อยอะไรก็ไม่รู้ ประเทศสยามมีพื้นฐานทางด้านระบบนิเวศน์ชั้นยอด แต่เราก็เรียนรู้เรื่องตัวเองน้อยมาก เอาแค่ผักปลาอาหารการกิน เรารู้จักคุณสมบัติของผักกี่ชนิด ที่รู้นั้นรู้จะได๋ รู้พอกินได้ชิมได้ หรือรู้ทะลุไปถึงสารอาหารคุณค่าละเอียดย่อยไปจนถึงขั้นนาโน เมื่ออยู่ในขั้นโนๆเนๆมันก็จุดระเบิดไม่ได้ ไปเอาของฝรั่งคนนั้นนิดคนนี้หน่อยมาปล่อยฉอดๆเป็นคุ้งเป็นแคว บ้ า น เ ร า จึ ง มี ค ว า ม รู้ พั น ท า ง ลู ก ผ ส ม เ ป ร อ ะ ไ ป ห ม ด  ไอ้ที่เป็นความรู้สายพันธุ์แท้แบบวิถีไทดั่งเดิมที่เขาสะสมมานั้นบางคนแทบไม่รู้จัก  เมื่อไม่รู้มันก็ยากที่จะเอาไปต่อยอดอะไรได้ ภูมิปัญญาของชาติมันจึงขาดๆเกินๆมากขึ้นๆ

ความชัดถ้อยชัดคำของการจัดคาราวานแซ่เฮที่บ้านย่าโมอยู่ที่..

ตอนผมเดินตามท่านจอหงวนอธิบายภาควิชากึ๋นไทยในอดีต

ติดหูติดตาติดใจมาเท่าบัดเดี๋ยวนี้

ถ้ า ไ ม่ ไ ด้ เ ห็ น ไ ด้ ยิ น ไ ด้ ฟั ง ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย อ ย่ า ง ลึ ก ซึ้ ง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 อย่างผม

มั น ก็ เ ป็ น ไ ด้ แ ค่ พ ว ก ภู มิ ปั ญ ญ า จำ บ่ ม

รั ก ห ร อ ก น ะ จึ ง ช ว น แ ล้ ว ช ว น อี ก

(มาค้นหาความรักความห่วงใยกันเถอะ)

ผมปรึกษาผู้สันทัดกรณีแล้ว

เราจะไม่ตั้งโจทย์หรือหัวข้อตายตัว

ประเด็นไหนเห็นควรก็ผลุบโผล่ออกมา

แล้วพวกเราก็ช่วยละเลงความเห็น

ก า ร เ ส ว น า ส ไ ต ล์ ฮ า อ ย่ า ง ธ ร ร ม ช า ติ

เ ป็ น กั น เ อ ง พู ด ไ ป เ ย้ า ไ ป ยิ้ ม ไ ป

ถ้ า พ อ ใ จ ถึ ง ขี ด สุ ด จ ะ ลุ ก ขึ้ น ม า ..ก อ ด ก็ ไ ม่ ว่ า

ชิ มิ ชิ มิ

« « Prev : อาคาเซียที่รัก

Next : ดินหินถล่มแล้วไงต่อ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3 ความคิดเห็น

  • #1 maeyai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 เมษายน 2011 เวลา 13:21

    เคยใช้คำพูด “เชื่อหัวไอ้เรืองเถอะ” กับเพื่อน ได้รับคำตอบมาว่า เชื่ออยู่แล้ว เพราะไอ้เรืองน่ะ พ่อเราเอง!!!!!

  • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 เมษายน 2011 เวลา 16:11

    โหแม่ใหญ่หักมุมกระจุยเลย คิคิ

  • #3 krupu ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2011 เวลา 15:58

    งั้นหัวไอ้แห้วจะไปตามหาหัวไอ้เรืองนะพ่อนะ อิอิอิ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.2841579914093 sec
Sidebar: 0.11873316764832 sec