วิธีทำนุบำรุงจิตใจ

โดย sutthinun เมื่อ 7 เมษายน 2011 เวลา 6:00 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 3312

คนเราชอบไม่ชอบอะไรขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนตัว การบ่มเพาะมาแต่อ้อนแต่ออกก็มีส่วน สมัยเด็กก็เดินเล่นอยู่กับหญ้าเพ็ก-หญ้าคา-หญ้าไผ่-หญ้าคอมมิวนิสต์ ต่อมาก็เอาหญ้าต่างประเทศชนิดต่างๆมาปลูกไว้เลี้ยงวัว-หญ้ากินี-หญ้ารูซี่-หญ้าอุบลพาสบาลั่ม เกิดอยู่ใต้แปลงป่าไม้ ช่วงนี้สลบเมือดเพราะขาดฝน ..

(หญ้ากอเดียวคลุมพื้นที่ได้ 1 ตารางเมตร)

ทุกเช้าผมคิดถึงกอหญ้า เดินไปปิดไฟข้างบ้านแล้วเดินต่อไปปั๊มน้ำ ถ้ามีเวลาก็จะแวะดูโน่นนี้ ผ่านแปลงผักนานาชนิดของป้าสอน ไปชะโงกดูพริกเขียวลูกยาวๆที่ห้อยต่องแต่งจำนวนมาก ทำไมปีนี้พริกดกเหลือเกิน ป้าแกบอกว่า..ยั ง มี โ ร ค กุ้ ง แ ห้ ง ร บ ก ว น จวนผลแก่เมล็ดจะมีตำหนิออกสีเหลืองแล้วก็เน่า รับรู้ว่านี้คือการบ้าน นี่ ไ ง ล ะ โ จ ท ย์ วิ จั ย ไ ท บ้ า น ช่วงนี้ยังแก้ไขอะไรให้ไม่ได้ ก็แก้ขัดด้วยการเก็บพริกอ่อนไปขาย ขายพริกสดก็ได้ราคานะป้าสอน

(ผ้ดจานเล็กใช้ต้นเดียว ถ้าจานใหญ่ใช้3ต้น ถ้า 1 หม้อใช้ 10 ต้น)

ไม่ต้องห่วงขยันปลูกมากๆ

อีกหน่อยจะเอาเครื่องอบพริกแห้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาให้

ช ว น ช า ว บ้ า น ทำ พ ริ ก แ ห้ ง พ ริ ก ป่ น ข า ย ดี ไ ห ม ป้ า

ช่วงนี้ผมกำลังเพาะพันธุ์พริก100ครก

ที่เขาโม้ว่าเผ็ดที่สุดในโลก

ถ้าเอาพริกที่ว่านี้ผสมลงไปในพริกแห้งบ้านเรา

ความเผ็ดก็จะพุ่งปรี๊ด ซูดซาดกันทั้งตำบล

เ ป็ น วิ ธี ใ ส่ น้ อ ย แ ต่ เ ผ็ ด ม า ก

ทำให้ประหยัดการใช้พริกลงได้อย่างทันทีทันด่วน

นี่ ก็ เ ป็ น โ จ ท ย์ วิ จั ย ไ ท บ้ า น อี ก ข น า น ห นึ่ ง

ถัดจากพริก ไปผ่านถั่วฝักยาวห้อยเป็นสาย เคยเด็ดมา3ฝักเคี้ยวเล่นกรอบๆอร่อยดี ทำ ไ ม ต้ อ ง กิ น ถั่ ว พ ร้ อ ม กั บ ข้ า ว ด้ ว ย เ ล่ า ทำ ไ ม ต้ อ ง เ อ า ไ ป ผั ด ไ ป ตำ ไ ป จิ้ ม น้ำ พ ริ ก ใ ห้ ยุ่ ง ย า ก ดูแต่นกหนูสิกินอะไรไม่เห็นต้องเอาไปปรุงสักหน่อย พักหลังจึงเอาอย่างนก เดินไปใกล้ก็คว้ามาเคี้ยวเล่น 2-3ฝักไม่มากไม่น้อย ไม่ทราบว่าผิดหลักโภชนาการหรือเปล่านะหมอเบิร์ด จุดนี้ก็สังเกตเอาจากนกอีกนั่นแหละ เ ด า เ อ า ว่ า น ก มั น ไ ม่ มี เ ว ล า อ า ห า ร มื้อ-เช้า-เที่ยง-เย็น-เหมือนคน อ่านที่ป้าหวานเล่า ก็เห็นว่าแอบจิ๊กเจี๊ยะระหว่างมื้อเหมือนกัน อิ

มือปลูกผักของผมแปลกอยู่อย่าง เวลามีเมล็ดพันธุ์ผักอะไรป้าแกก็หว่านทั้งหมด กล้าผักก็ขึ้นครืดเลยนะสิ ขอต้นโตย้ายชำก็เดือนร้อนขยายแปลงหนึ่งเป็นสองสามสี่ห้า เอาละสิ ทำยังไงจะกินทันละนี่ เคยบอกแล้ว..ให้ทำแบบสบายๆสนุกๆ แต่ป้าแกคงมีบรรทัดฐานของแก ยังไงๆก็แก้ตรงนี้ไม่ได้ ผักสลัดก่อนหน้านี้ก็เหมือนกัน เราเก็บกินเต็มที่แล้วไม่เกิน5% แ อ บ ดู ว่ า ป้ า แ ก จ ะ ทำ ยั ง ไ ง แกก็ถอนควับๆกองโต..หอบไปให้หมูให้แพะ ถ้าเป็นยอดผักพื้นเมืองก็เอาไปให้วัว

(ถ้าออกดอกป้าแกจะตัดยอดทิ้งให้แตกยอดใหม่)

จึงมีความลับที่จะบอกป้าหวาน

ผักที่เอาไปฝากนั่น..ผมแย่งเอาของหมูมา ผักจำพวก แมงลัก โหระพา กระเพรา พวกนี้โตเร็วแป๊บเดียวออกดอก เพื่อไม่ให้ต้นแก่ดอกแก่ แก่แดดหรือเปล่าไม่รู้นะ ป้าแกก็จะตัดกิ่งทิ้ง เพื่อให้มีใบอ่อนแตกใหม่อยู่เรื่อยๆ

นี่ก็เป็นบทเรียนที่ป้าแกสอนผม

วิ ช า ป ลู ก ผั ก ไ ม่ ใ ห้ แ ก่ ห งั ก

ช่วงนี้ผักกาดดอกกำลังอวบสะพรั่ง ที่ปลูกมี2พันธุ์ พันธุ์กินดอกกับพันธุ์กินใบ ที่เอาไปฝากป้าหวานนั่นเป็นชนิดเจี๊ยะใบ เอาไปผัด ไปต้มจับฉ่าย อร่อยไม่เบาเชียวแหละ แปลงที่กำลังสวยๆอยู่นี้จะชะลอความแก่ด้วยวิธีไหน เดี๋ยวต้องรอปรึกษาป้าสอน จะได้ตัดไปให้พี่น้องชาวเฮชิมในวัน..ป้าหวานสะท้านครัว อิ อิ

เมื่อคราวอาจารย์ทวิชมาบุกสวนครัว ท่านจอหงวนเปรยๆว่า ..ต้ น ผั ก โ ข ม จี น นี่ เ อ า ม า ผ ม จั บ ฉ่ า ย อ ร่ อ ย นั ก ผมก็แอบคิดในใจว่าคอยดูเถอะ น่าฝนจะถ่ายรูปไปอวด ที่สวนป่ามีเยอะ เมล็ดกระจายทั่วสวน ฝนมาก็จะแตกต้นอ่อนขึ้นอุ่นหนาฝาคั่ง มันมากจนไม่รู้จะกินยังไง วัตถุประสงค์ขยายพันธุ์ไว้เลี้ยงหมูกับนกกระจอกเทศ คราวนี้เห็นทีจะได้ถ่างวัตถุประสงค์เพิ่ม เอาไว้ตัดไปฝากคนขาดแคลนผักสดเมืองย่าโม..

(มะรุมออกดอกแตกยอดอ่อนง่าย แต่ร่วงง่าย เหมาะที่จะมาเจีียะในพื้นที่)

ผักป็อบอายขึ้นง่ายเหมือนวัชพืช

ขึ้นเอง ขยายพันธุ์เอง ไม่มีแมลงรบกวน ไม่ง้อการดูแลใดๆ

ขอแต่ให้ฝนมา ..ขอแต่มีฝนตก..จะโตพรวดทันใด

ปีนี้ทำแปลงศึกษาเรื่องอินทผลัมเล็กๆ ใส่ปุ๋ยบำรุงหลุมอย่างดี ปลูกกล้วยบังแดดให้ด้วย อินทผลัมต้นยังเล็ก จึงเหลือพื้นที่ขอบหลุมที่จะปลูกฟักทองยักษ์ ฟักทองไทย แตงโม แตงไทย ฟักแฟงให้ไต่ยั้วเยี้ยทั่วผืนแปลง ในระหว่างที่ผักยังไม่เดินหน้า ผมก็รดหญ้าให้คลุมพื้นที่แทน เสียดายปีนี้แล้งเหลือเกิน ไม่อย่างนั้นหญ้ากินีจะแตกกอขยายความเขียวสดใสเต็มไปแล้ว

(หญ้าขาดฝนก็เหมือนคนขาดรัก)

ผ ม ช อ บ ร ด น้ำ ใ ห้ ห ญ้ า

มันโตเร็วทันใจ

คืนหนึ่งๆทอดใบออกกี่นิ้วก็ไม่รู้

เผลอแผล็บเดียวแตกกอเบ้อเร่อแล้ว

ใบเขียวสวยสดใสพลิ้วไสวล้อลม

หญ้าโตทันใจประทับใจนี่เอง

ที่จูงใจให้เราไปรดน้ำดูแลสม่ำเสมอ

ห ญ้ า ไ ด้ น้ำ ไ ด้ ปุ๋ ย ไ ป บำ รุ ง ต้ น..

ค น ไ ด้ ค ว า ม รู้ สึ ก ค ว า ม สุ ข ไ ป บำ รุ ง ใ จ..

น้าอึ่งอ๊อบอยู่ไหน ชวนน้าแป๊ดมาทำนุบำรุงหัวใจด่วน !

(ต้อยติ่งช่อนี้ เป็นเสมือนเทียบเชิญน้าแป๊ดน้าอึ่งมาผึ่งพุงที่โคราช เด้อ! )

ชิมิ ชิมิ ..

« « Prev : ฝนแรกแย้ม

Next : ศูนย์เตือนภัยบ้านนอก ฉบับที่ 1 » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

7 ความคิดเห็น

 • #1 ป้าหวาน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2011 เวลา 8:21

  เห็นหญ้าแห้ง เห็นพ่อครูบอกมีต้นไม้หลายชนิดพร้อมจะเติบโตขอให้ได้เจอฝนเท่านั้น ถ้าเรานำพาน้ำไปให้ได้ทันการณ์ ทันใจ ทั้งชาวบ้านและพืชผลคงแฮปปี้ เลียนแบบฝน คิดแล้วนึกถึง สปริงเกอร์ นึกถึงบ่อน้ำ นึกถึงกังกังหันลม ระหัดวิดน้ำ คิดๆๆๆๆ ทำยังไงๆๆ เอ..สงสัยต้องรอฟัง ท่านรอกอด กับ ท่านทวิช ช่วยเคาะกะโหลก รู้แหละว่าปัญหานี้มันยาวนานมาแล้ว แต่ๆๆๆๆ ต้องการอะไรหรือ เงิน เทคโนโลยี หรือ ใจคนที่จะพลิกผัน เฮ้อ ไปกินเก๊กฮวยผสม เต้าทึง ผสม โอยั๊วะ ดีกว่า ทำไมสนามกอล์ฟ ถึงหญ้าขึ้นสวยตลอดปีละ

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2011 เวลา 9:34

  เจ้าของสนามกอล์ฟ เก่งกว่า เจ้าของสวนป่า นะสิครับ อิอิ

 • #3 ออต ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2011 เวลา 11:33

  ยางนาที่เก็บมาราวห้าร้อยลูก ดำลังแทงหน่ออ่อน ๆ ออกมาปล่อยให้มันโตก่อนแล้วค่อยย้ายลงถุง หรือย้ายเลยครับพ่อครูฯ

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2011 เวลา 12:28

  ย้ายตอนหน่ออ่อนจะกระทบกระเทือนน่้อยที่สุด
  เหตุผลที่ชำเพื่อให้เห็นหน่อ
  เพราะเราอยากรู้ว่าเมล็ดไหนใช้ได้หรือเน่า
  เมื่อรู้แล้วก็ย้ายเลย อิ

 • #5 ออต ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2011 เวลา 17:01

  มื้ออื่นจะย้ายเลยครับ ลงถุงทันที
  เมล็ดไหนที่แทงหน่อจะย้ายเลย ถูกใช่ไหมครับ

 • #6 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 เมษายน 2011 เวลา 17:44

  แม่นแล้ว ช่วงแรกต้องให้อยู่ในร่มรำไร อย่ารดน้ำแฉะเดี๋ยวเน่า
  พอต้นโตสูงสัก1คืบค่อยให้โดนแดดเต็มที่
  แต่ยางก็มีหลายเกรดนะออต
  ต้องคัดพันธุ์จากต้นแม่ที่ฟรอมดีๆ
  เพาะยางก็เหมือนเพาะคนนั่นแหละ
  ถ้าพ่อ-แม่-พันธุ์ดีแข็งแรงก็โตเร็ว
  น่่าจะปลูกอาคาเซียด้วย ได้ใช้ประโยชน์เร็ว

 • #7 krupu ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 เมษายน 2011 เวลา 15:46

  ถ้าป้าหวานสะท้านครัว แล้วป๋าจะสะท้านอะไรล่ะพ่อ
  ฮิ๊ว…….
  :P


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.194739818573 sec
Sidebar: 0.16054511070251 sec