จดหมายรักถึงคนชื่อน้อย

โดย sutthinun เมื่อ 26 มีนาคม 2011 เวลา 5:42 ในหมวดหมู่ สวนป่าฮาเฮ #
อ่าน: 2060

“จะจีบใครเทใจหมดหน้าตัก

อกจะหักยังไงลุยไปก่อน

รักไม่รักทำไมไปทุกข์ร้อน

ตะลุมบอลอย่ารอพ่อสอนไว้”

จดหมายรักหายไปนานพอสมควร ไม่ใช่สิ้นอาลัยรัก หรือเกิดอาฟเตอร์ช็อคหัวใจอะไรหรอก เพียงแต่ว่าสิ่งนี้บังคับหรือเกิดพร่ำเพรื่อไม่ได้ บทมันจะไม่เกิดมันก็เฉยๆแบบเฉยเลย แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ระหว่างเดินรดน้ำต้นไม้หลังบ้าน ซึ่งมีต้นลำดวนปลูกบังแดดอยู่มุมตะวันตก ใบรกครึ้มคลุมหลังคาส่วนหนึ่ง คงจะมีใบแห้งตกลงไปในรางน้ำบ้าง มองขึ้นไป อ้าว! ด อ ก ลำ ด ว น กำ ลั ง ตู ม เ ต็ ม ต้ น  แถมยังมีกลิ่นหอมโชยอ่อนๆ แสดงว่ามีบางดอกเริ่มแง้มเกสรบ้างแล้ว เป็นหอมแรกของลำดวนปีนี้เบาๆจางๆ..

ลำดวนเป็นไม้ทนแล้งในพื้นถิ่นอีสาน

สมัยเป็นเด็กชอบปีนเก็บผลสุกมากิน

ก็อร่อยตามประสาเด็กบ้านป่า

ปากเป็นสีม่วงมองหน้าหัวเราะกันกิ๊กกัก

ลำดวนปลูกง่าย รากชอนไชไปปะเหมาะตรงไหน ก็จะแตกต้นอ่อนขึ้นรอบๆต้นแม่ แต่ผมขยายพันธุ์โดยเมล็ด เพาะกล้าไม้ไว้ พอถึงหน้าฝนก็ไปขุดหลุมปลูกแซมในแปลงไม้ใหญ่ ตอนนี้มีลำดวนหลายร้อยต้น ลองนึกดูเถิดถ้ามันบานจะส่งกลิ่นคลุมไปทั้งป่าประมาณไหน แต่ช่วงลำดวนบานไม่นานนัก เว้นแต่บางต้นที่ออกดอกช้าเร็วก็จะช่วยยืดความหอมออกไปได้บ้าง แต่ต้นที่ว่านี้ ปีที่แล้วเคยรายงานในบล็อกว่าสวนป่า มี ลำ ด ว น อ อ ก ด อ ก ห ล ง ฤ ดู >  >

ความหอมในธรรมชาติก็อย่างนี้แหละ

ไม่เหมือนน้ำหอมในขวด นึกจะฟุ้งตอนไหนก็ฉีดพรมเอาได้

แ ต ก ต่ า ง กั น ต ร ง น้ำ ห อ ม ต้ อ ง ซื้ อ

แ ต่ ก ลิ่ น ห อ ม จ า ก ต้ น ต้ อ ง ป ลู ก

ผมปลูกลำดวนไว้ข้างหน้าต่าง

ยามค่ำคืนอากาศหอมเย็นๆก็โชยเล็ดลอดเข้ามาหาถึงเตียง

จะอาบน้ำหรือไม่อาบก็หอม อิ อิ..

เป็นบรรณาการจากสวรรค์..

ความคิดแรกที่ปลูกลำดวนเยอะ เกิดจากคำถามชาวบ้านมาดูงาน ถ า ม ว่ า ป ลู ก ไ ม้ ไ ม้ ยื น ต้ น จ ะ กิ น อ ะ ไ ร ..เ พ ร า ะ มั น น า น เ ห ลื อ เ กิ น… ร า ย ไ ด้ ม า จ า ก ไ ห น.. ก ว่ า ต้ น ไ ม้ จ ะ โ ต ไ ส้ จ ะ ไ ม่ เ ป็ น น้ำ เ ห ลื อ ง ก่ อ น ห รื อ.. เออ!..ก็จริงของเขา จะแนะนำอะไรชาวบ้าน ควรถามเขาสักคำ ว่ามีมุมมองหรือแง่คิดอะไรที่ค้างคาใจ ประเด็นนี้นักส่งเสริมด้านป่าไม้ก็น่าจะโดน

วันที่28-29เดือนมิถุนายน มีงานประชุมวิชาการกรมป่าไม้

ผมจะไปโม้เรื่องเอาใบไม้ให้วัวกิน การปลูกผักยืนต้น การปลูกไม้ล้อมไม้ประดับ การปลูกอินทผลัม การปลูกพืชพลังงาน แนวทางการสร้างสวนป่าภาคเอกชน(ฉบับที่ควรจะเป็น) การตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ วิสาหกิจชิ้นไม้สับ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าชีวมวลระดับชุมชน

เมื่อคืนกินข้าวคุยกับกลุ่มอุตสาหกรรมไม้เชิงพาณิชย์

ไ ด้ ข้ อ มู ล ไ ป คุ ย ต่ อ

กั บ ท่ า น จ อ ห ง ว น แ ห่ ง เ มื อ ง ย่ า โ ม พ รุ่ ง นี้

(ฟักทองยักษ์ต้นแรกกำลังผลิใบอ่อน)

ผมปลูกลำดวนหยอดไว้ที่โน่นที่นี่

พอต้นโตอายุสัก3-4ปีก็ล้อมไปขายได้

หลุมที่ว่างก็เอากล้าไม้มาลงปลูกต่อ

นอกจากจะตอบคำถามรายได้จากการปลูกต้นไม้

ระยะสั้น-ระยะกลาง-ระยะยาวแล้ว

ผ ม ยั ง มี เ ผื่ อ ไ ว้ ล ง ป ลู ก ใ น ห มู่ บ้ า น เ ฮ อี ก ป ะ เ ล อ ะ

ไม่ใช่เฉพาะลำดวนหรอกนะเธอ

ยังมีไม้ดม ไม้ดอก ไม้ดู ไม้แดก จำพวกผักพื้นเมืองยืนต้นอีกด้วย

ในกลุ่มสมาชิกชาวเฮมี ค น ชื่ อ น้ อ ย เ จ้ า ข อ ง บ ล็ อ ก ลานลำดวน เธอเป็นอาจารย์คนสวยสอนอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาวน้อยคนนี้เธอคงชอบอะไรๆที่เป็นของพื้นถิ่น ชอบดอกไม้ป่า ชอบเขียนกลอนสนุก ยิ้มง่าย อารมณ์ดี เธอพูดก็ดีด้วยนะ ..ก็แหงละคนเป็นอาจารย์นี่..ฉอดๆๆเก่งทุกคนแหละ ก็มันไม่แน่หรอกนาย.. “ประเภทใส่แว่นหนาหน้าโบราณ การบ้านเยอะ” ที่เด็กแอบวิพากษ์ลับหลังก็มีมิใช่น้อย ป ร ะ ม ว ล ต า ม ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล้ ว -เ ธ อ ง า ม ก า ย- ง า ม ใ จ- ง า ม อ า ร ม ณ์ ส ม ม า ต ร ฐ า น ส า ว อี ส า น บ้ า น เ ฮ า คั ก ๆ . .

ไม่เชื่อรึ

ต า ม ไ ป อ่ า น ใ น ล า น ลำ ด ว น แล้วคุณจะหลงรักเธอโดยไม่รู้ตัว ..

ช่วงที่เธอถูกคุณหมอจอมป่วนชวนมาสวนป่าครั้งแรก มีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาเข้าค่าย เธอทำตัวกลืนหายเข้าไปในกลุ่มได้อย่างเนียนมาก โยนไมค์ให้ครั้งใดก็ลื่นไหลเป็นธรรมชาติ เธอเล่าว่าสมัยวัยรุ่น เคยจะไปสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่ไปแล้วเห็นว่าสถานที่ตั้งอยู่ไกลปีนเที่ยง ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมกำลังปรับปรุง บ้านน้อกบ้านนอก..ไม่เหมาะที่เด็กต่างถิ่นจะไปเสี่ยง จึงถอยไปสอบเลือกสถาบันอื่น เธอจึงหวุดหวิดจะได้เป็นลูกสาวสำนักกันเกราบานไปอย่างหวุดหวิด ภาษานักเลงเรียกว่า..เส้นยาแดงผ่าแปด..

วันนี้ตั้งใจจะจีบอาจารย์น้อย

ร่ำๆตั้งแต่เห็นหน้าครั้งแรกแล้ว

คนอะไรสวยเรียบๆแต่สดุดใจเป็นบ้า..

ยังไม่รู้จักมักคุ้นจึงยี่ยักยี่ย่อน

จะไปบุ่มบ่ามก็ดูไม่งาม

เอ๊ะ! จะเริ่มต้นตรงไหนดีละนี่ สั่นๆยังไงชอบกล ..

น้อยเอ้ย ด อ ก ลำ ด ว น บ า น ร อ เ จ้ า แ ล้ ว

ประมาณวันที่ 3-4-5-6-7-8 เมษายน

ลำดวนน่าจะแข่งกันบานพรึบทั้งป่า

ไม่ว่าจะนั่งจะเดินอยู่ตรงไหนก็จะหอมฟุ้ง

กลีบดอกสีขาวนวลคงจะร่วงพราวเต็มพื้น

ถ้าเจ้าถือโอกาสมาสวนป่าพร้อมกับเจ้าแห้วในช่วงปิดเทอมนี้

(นักศึกษาขาดอาจารย์ เหมือนลูกวัวขาดนม)

พ่อก็จะตั้งหน้าตั้งตาจีบเจ้า..

อยากจะชวนไปเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ

ไปบ่..

ท่านคณบดีบ่นอาจารย์ขาดแคลน

ยิ่งกว่าคุยกับแฟนก็ต้องดับไปเสียอีก

พ่อไม่รู้จะไปเป็นนกต่ออาจารย์มาจากไหน

วันนี้มีการประชุมประเมินบทบาทกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ก็จะเอาเรื่องจีบอาจารย์น้อยนี่แหละรายงาน

เป็นงานนอกหรือในหน้าที่ก็บ่ฮู้

..ชิมิ ..ชิมิ > >

« « Prev : แผ่นดินไหวหวั่น

Next : ลงแขกความคิด » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 maeyai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 มีนาคม 2011 เวลา 10:58

  จดหมายถึงน้อย แต่แม่ใหญ่ ได้ผลด้วย
  เพราะมาช่วย เติมฝัน อันเพิ่งร่าง
  ตอนนี้ที่ ยังเป็นนา อันอ้างว้าง
  จะตามอย่าง ทุกย่างก้าว เรามีครู (เฮ! ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้วเรา)

 • #2 noina ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 มีนาคม 2011 เวลา 12:28

  แสนดีใจได้รับจดหมายรัก
  ใจตึ๊กตั๊กไม่เป็นส่ำรำพันถึง
  รอก่อนนะลำดวนจ๋าอย่าพรั่นพรึง
  ใจตราตรึงคิดถึงเจ้าไม่เว้นวาย

  อ่านไปยิ้มไปพลางแก้มแทบปริ
  ไม่รู้สิมันสุขสมอารมณ์หมาย
  คิดถึงพ่อและสวนป่านั้นมากมาย
  จะย่างกรายเมื่อกิจเสร็จสำเร็จงาน

  ดีใจที่สุดที่ได้อ่านบันทึกนี้ ดอกลำดวนที่สวนป่าจะบานแล้ว อยากเห็นจังเลยค่ะ น้อยกลับจาก กทม วันที่ 9 จะยังพอหลงเหลืออยู่ไหมน๊า รอหน่อยนะลำดวนจ๋า รออาจารย์น้อยด้วย อิอิอิ

 • #3 ออต ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 มีนาคม 2011 เวลา 18:46

  แม่ใหญ่ที่นาที่ขอนแก่น จะพาทำสวนป่าสาขาขอนแก่นเด้อ
  ฝนมาเราลง ตอนนี้ปลง ๆ เพราะมานร้อนจัด หนาวจัด

 • #4 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 มีนาคม 2011 เวลา 20:33

  ดีแล้ว จะได้ติดป้าย สวนป่า แซ่เฮ สาขาที่ 1 อิอิ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.14506006240845 sec
Sidebar: 0.10085082054138 sec