หนังสือ “โมเดลบุรีรัมย์”

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 27 มิถุนายน 2012 เวลา 7:21 (เช้า) ในหมวดหมู่ หนังสือ #
อ่าน: 1778

เพื่อประโยชน์แก่นักเขียนหนังสือ “โมเดลบุรีรัมย์” และคณะบรรณาธิการ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ที่ได้อ่านหนังสือแล้ว

คณะผู้จัดทำน้อมรับคำวิจารณ์ ทั้งเนื้อเรื่อง รูปประกอบ รูปเล่ม หรืออะไรก็ตามอันจะช่วยให้การทำหนังสือเล่มต่อไป ทำได้ดีขึ้น

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า


หนังสือ “เจ้าเป็นไผ ๒”

13 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 2 ตุลาคม 2009 เวลา 11:17 (เย็น) ในหมวดหมู่ หนังสือ #
อ่าน: 2808

เพื่อประโยชน์แก่นักเขียนหนังสือ “เจ้าเป็นไผ ๒” และคณะบรรณาธิการ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ที่ได้อ่านหนังสือแล้ว

คณะผู้จัดทำน้อมรับคำวิจารณ์ ทั้งเนื้อเรื่อง รูปประกอบ รูปเล่ม หรืออะไรก็ตามอันจะช่วยให้การทำหนังสือเล่มต่อไป ทำได้ดีขึ้น

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า


หนังสือ “เจ้าเป็นไผ ๑”

45 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 28 พฤษภาคม 2009 เวลา 2:22 (เย็น) ในหมวดหมู่ หนังสือ #
อ่าน: 3572

เพื่อประโยชน์แก่นักเขียนหนังสือ “เจ้าเป็นไผ ๑” และคณะบรรณาธิการ จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ที่ได้อ่านหนังสือแล้ว

คณะผู้จัดทำน้อมรับคำวิจารณ์ ทั้งเนื้อเรื่อง รูปประกอบ รูปเล่ม หรืออะไรก็ตามอันจะช่วยให้การทำหนังสือเล่มต่อไป ทำได้ดีขึ้น

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าMain: 0.016883850097656 sec
Sidebar: 0.043134212493896 sec