โดยหลักการทาง อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics…..ไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยทำไม)

ระบบ ตามธรรมชาติจะเคลื่อนเข้าสู่ความไร้ระเบียบ หากต้องการแก้ไขให้กลับไปเป็นเช่นเดิม จำเป็นต้องใส่พลังงานเพิ่มเข้าไป

เมื่อเขียน อุณหพลศาสตร์ แล้ว ก็นึกได้ว่า ความอ้วน ก็เช่นกันกับ ปัญหา

ความอ้วน ก็คือความไร้ระเบียบ ที่เกิดจากการปล่อยปละละเลยการดูแลร่างกาย และ หากยังคงปล่อยไว้ต่อไป ก็จะยิ่งอ้วนมากขึ้นๆ

หากต้องการลดความอ้วนจึงต้องใช้ พลังและเวลา

อ้วนมากก็ต้องใช้พลังมาก เวลามาก เหนื่อยยากขึ้น

เพื่อผลักดันให้กลับไปสู่เช่นเดิม

ตัวเอง เค้าจะตั้งใจรอตัวเองนะ….