หนองบัวลำภูได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มี เขยฝรั่ง อยู่ไม่น้อย ซึ่งเป็นไปตาม trend ของคนในกลุ่มจังหวัดที่ 6.1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู) ที่มี วิสัยทัศน์ (อันเป็นที่สงสัยถึงที่มาอยู่) ว่า แหล่งพำนักแห่งที่สอง ของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว ( The land of your second home )  ดูเหมือนจะยินดีต้อนรับ เขยฝรั่ง เป็นเรื่องเป็นราวเหลือเกิน (นัยว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดที่ชัดเจนที่สุด)

มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหนองบัว ได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านนานาชาติ เนื่องมาจากมี เขยฝรั่ง จากต่างชาติต่างภาษา ฝรั่งเหล่านี้ มาใช้ชีวิตแบบคนไทย เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมและประเพณีตามท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ คนหนองบัวเห็นฝรั่งเดินซื้อของในตลาด เห็นฝรั่งตามงานวัด เห็นฝรั่งปะปนอยู่ในสังคมทั่วไป จนเป็นวิถีชีวิตธรรมดา 

อาจารย์ท่านหนึ่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 สอบถามเด็กนักเรียนหญิง ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน หมู่บ้านนานาชาติ ว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะไปรียนอะไรต่อ 

ได้รับคำตอบชัดเจนว่า หนูจะไปทำงานที่พัทยา (แปลความได้ว่า หนูจะมีผัวฝรั่ง )

นี่คือค่านิยมของเด็กสาวส่วนหนึ่งในหนองบัวลำภูที่สังคมต้อง concern 

หรือจะปล่อยให้เป็นไป เพราะเห็นว่า สเปก (specification) ของเขยฝรั่งเหล่านั้น ไม่ขัดแย้งกับชายไทยเรา อิ อิ