ชวนรู้จัก “โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” ที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

อ่าน: 6702

วันที่ ๑๒ และ ๑๓ ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปร่วมทำงานให้กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในการตรวจติดตามและให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพชื่อ “โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” ที่จังหวัดน่านค่ะ

 

ชื่อโรงเรียนก็ชวนสะดุดใจว่า พยาบาลไทยทำไมไปสร้างโรงเรียนซะไกลอย่างนั้น

มีที่มาของโรงเรียนนี้ ว่าเป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีพระราชทานชื่อและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมดำริให้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ช่วยอุปถัมภ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พยาบาลไทย

P1060745 ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จย่าที่หน้าโรงเรียน

อ่านต่อ »


Liberal Arts Education: การพัฒนาอุดมศึกษาไทย

อ่าน: 12386

หัวข้อนี้ เป็นการบรรยายของท่านองคมนตรี ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย ค่ะ

ท่านองคมนตรีเกริ่นด้วยเตือนสติว่า อย่าไปหลงทางกับการตีความคำ ต้องเข้าใจว่า แกนกลางของการศึกษาคือต้องเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง หลักการของการศึกษาแนวนี้คือ ระบบการศึกษาให้ได้คนดีที่สุด เก่งที่สุดมาช่วยบ้านเมือง สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

  • การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศมีหลักใหญ่ๆ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ “กินดี อยู่ดี” การศึกษาที่ไม่พัฒนาก็จะเป็น กู้กิน กู้อยู่ รอรับความช่วยเหลือจนช่วยตัวเองไม่ได้

อ่านต่อ »


Liberal Arts Education -การศึกษาไทยเมื่อไหร่จะเลิกต่างคนต่างทำ

อ่าน: 8947

หัวข้อที่ได้มีโอกาสไปร่วมในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาแนวศิลปวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑”

จัดการสัมมนาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕) มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างค่ะ

ผู้จัดการสัมมนาเขียนหลักการและเหตุผลที่สำคัญว่า

อ่านต่อ »


โอ้..กรุงเทพเมืองฟ้าอมร

อ่าน: 5820

ไปกรุงเทพฯ แบบรู้กระทันหันว่ามีงานให้ไปช่วยทำ

เห็นชื่ออาจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ท่านผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ …เป็นอาจารย์ที่เคารพสมัยที่เรียนปริญญาโท…และหน่วยงานที่จัดก็คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช ถึงจะรู้ด่วนก็ตัดสินใจไปเพราะถือว่างานนี้ไปตามกิจกตัญญู ไปเรียนรู้ และถือโอกาสไปพบปะพูดคุยกับผู้ร่วมวิชาชีพด้วย

อาจารย์ท่านจะทำการประเมินหลักสูตร มีทีมสร้างเครื่องมือวัดแล้ว แต่เชิญให้ไปร่วมให้ความเห็น …ก็ถือว่าท่านให้มีส่วนร่วม

อ่านต่อ »


สอบเพื่อสอน

อ่าน: 5414

ชีวิตครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ..วงจรที่คุ้นเคยคือ เรื่อง “สอบ”

การเป็นคนสอน ต้องวางแผนตั้งแต่ตอนแรกที่เขียนวัตถุประสงค์ของการเรียนแล้วว่า จะสอนอะไร และจะจัดการทดสอบอย่างไร วิธีไหน คิดคะแนนแบ่งคะแนนอย่างไร น้ำหนักของแต่ละวัตถุประสงค์จะให้เท่าไหร่ เกณฑ์ตัดสินอย่างไร

อ่านต่อ »Main: 0.15826487541199 sec
Sidebar: 0.027251005172729 sec