ห้วยขาแข้ง: อุทธยานแห่งชาติแม่วงก์ และมออีหืด

อ่าน: 172640

เช้าวันที่ 8 ธันวาคม ชาวคณะดูทะมัดทะแมง รับรู้ถึงความคึกคักในอารมณ์ …คงเพราะเหตุที่จะได้ไปสัมผัส แม่วงก์ ฟังบรรยายจากตัวจริงเสียงจริง คุณศศิน เฉลิมลาภ ดร. สุมิทร์ ตุงคะสมิต และ ดร. สมพร ช่วยอารีย์

หนทางไปคดเคีัยวและเป็นหลุมเป็นบ่อ เวียนศีรษะและคายของเก่าไปบ้างเล็กน้อย

สงสัยบ้างว่าหนทางแบบนี้ในหลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ทำไม อบต. เทศบาล หรือการปกครองส่วนท้องถิ่นมักไม่ค่อยเอาใจใส่ บางครั้งก็รับฟังมาว่า เขาคงมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการของบประมาณ ให้ส่วนกลาง(โง่ๆ ) เข้าใจว่าเป็นพื้นที่กันดาร บางข้อมูลก็บอกว่าปล่อยหนทางแบบนี้แหละดีจะได้เอาไว้จูงใจล่อใจคนบางคนในพื้นที่ว่า ถ้าได้ทำเขื่อนจะทำให้อยู่ดีกินดีกว่านี้ (การเดาใจนักการเมืองเป็นเรื่องเสียเวลา…และมักจะเสียอารมณ์)

อ่านต่อ »


ห้วยขาแข้ง: หมุดแผนที่บนเขาสะแกกรัง

อ่าน: 24039

บ่ายของวันที่ 7 ธันวาคม เป็นบ่ายที่รวมรสหลากหลายจริงๆ ทั้งการไปวัด ลุยป่าดูหมุดแผนที่บนเขาสะแกกรัง ฟังบรรยายเข้มข้นจากคุณสมพงษ์ สุทธิวงค์ และ เลขาธิการ ส.ป.ก (ดร. วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์)

การเดินทางไปวัดท่าซุง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามของชีวิต

 P1070313 P1070312 P1070311

ครั้งนี้พิเศษเพราะได้รับฟังบรรยายจากท่านผู้รู้ประวัติศาสตร์ของเมืองอุทัยธานีด้วย

อ่านต่อ »


ห้วยขาแข้ง: อนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร

อ่าน: 62464

เช้าของวันที่ 7 ธันวาคม เดินชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขื่อนทับเสลา แล้วร่วมรับประทานอาหารฝีมือดีของแม่ครัว …เป็นบรรยากาศของการเห็นหน้าค่าตากันชัดขึ้น อุดมสมบูรณ์ด้วยขนมนมเนยและของกินของฝากจากหลายภูมิภาค

P1070265 P1070273P1070277

ที่น่าสังเกตคือแม้จะจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ แต่แม่ครัวจะช่วยตักข้าวและกับข้าวให้และถามด้วยว่าจะต้องการกินมากหรือน้อยแค่ไหน…และแม่ครัวก็ดูแลเอาใจใส่อย่างนี้ในทุกมื้อต่อๆ มา การจัดระเบียบแบบนี้ ดีเหมือนกัน ช่วยให้ได้คิดก่อนกิน ไม่กินทิ้งกินขว้าง แต่ละคนต้องกะปริมาณกระเพาะของตัวเองให้ได้

อ่านต่อ »


Liberal Arts Education: การพัฒนาอุดมศึกษาไทย

อ่าน: 12488

หัวข้อนี้ เป็นการบรรยายของท่านองคมนตรี ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย ค่ะ

ท่านองคมนตรีเกริ่นด้วยเตือนสติว่า อย่าไปหลงทางกับการตีความคำ ต้องเข้าใจว่า แกนกลางของการศึกษาคือต้องเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง หลักการของการศึกษาแนวนี้คือ ระบบการศึกษาให้ได้คนดีที่สุด เก่งที่สุดมาช่วยบ้านเมือง สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

  • การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศมีหลักใหญ่ๆ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ “กินดี อยู่ดี” การศึกษาที่ไม่พัฒนาก็จะเป็น กู้กิน กู้อยู่ รอรับความช่วยเหลือจนช่วยตัวเองไม่ได้

อ่านต่อ »


Liberal Arts Education -การศึกษาไทยเมื่อไหร่จะเลิกต่างคนต่างทำ

อ่าน: 9038

หัวข้อที่ได้มีโอกาสไปร่วมในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาแนวศิลปวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑”

จัดการสัมมนาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕) มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างค่ะ

ผู้จัดการสัมมนาเขียนหลักการและเหตุผลที่สำคัญว่า

อ่านต่อ »Main: 0.10558700561523 sec
Sidebar: 0.013206958770752 sec