ถ้าเธอไม่ช่วย ป่าไม้ก็จะเป็นป่าม้วย

อ่าน: 2179

ผมมีกิ๊ก ชื่อคุณกรมป่าไม้  เป็นแฟนเก่าเก็บกันมานาน ปีหนึ่งๆจะเจอะเจอกันหลายครั้ง เรียกว่าไม่ยอมทิ้งระยะห่างให้ห่วงหาอาวรณ์ ไม่ไปก็มีรายการมาหากันสม่ำเสมอ ปีหนึ่งๆมีจดหมายรักมาถึงหลายฉบับ ซองที่ได้รับล่าสุด แจ้งว่า..กรมป่าไม้จะจัดประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อเรื่อง “ป่าไม้ให้ชีวิต สร้างเศรษฐกิจไทย” ในระหว่างวันที่12-17กันยายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริหารและด้านวิชาการป่าไม้   ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพหารบริหารงานป่าไม้ วิชาการป่าไม้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป่าไม้ โดยเปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนงานป่าไม้

โห งานนี้เธอเอ๋ยจัดประชุม5วัน ก็ต้องเกณฑ์วิทยากรมาแทบหมดหน้าตักนั่นแหละ ดูรายชื่อจอมยุทธที่มาขึ้นเวทีแล้ว กำหนดการแต่ละวันแทบโป่ง นับตั้งแต่ รัฐมนตีว่าการกระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาเปิดงาน, ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี, ผศ.ดร.สุภี ภูมิภมร, รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา,นายจิราวัฒน์ ตั้งกิจนามวงศ์,นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ, ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ผศ.วันชัย อรุณประภารัตน์,ผศ.ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์,ดร.วีระชัย ณ นคร,ดร.นุจรินทร์ รามัญกุล,คุณโชติมา เยี่ยมสวัสดิ์กุล, ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, นางสาวนรินี เรืองหนู,นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย,นายเอมพงศ์บุญญานุพงศ์,นายเกรียงไกร ภู่ระย้า, นายวิชา ธิติประเสริฐ, นายสภลท์ บุญเสริมสุข, นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวง์, นายประเดิม แสงคู่วงษ์,ดร.โกมล แพรกทอง, นายภินันท์ วงศ์ภินันท์วัฒนา,นายวีระพล สุทธิพรพลางกรู, นายวรธรรม อุ่นจิต,  นางสาวปิยวดี  บัวจงกล, นางสุวรรณา อ่ำเผือก,นายทรงศักดิ์  วิทยอุดม, นางศิริลักษณ์ ตาคะยางนนท์,นายทินกร พิริยโยธา, นางสาวปียาภรณ์ กล้าใจ, นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์, นายกิตติพัฒน์ ลิขิตวโรรส,

โอยเขียนต่อไม่ไหว ยังเหลืออีกสักห้าคืบได้ ถ้าสนใจก็ติดตามข่าวกรมป่าไม้ได้นะครับ ถ้าบอกเกียติคุณของแต่ละท่านและหัวข้อต่างๆด้วย เกรงว่าท่านจะเวียนหัว นี่ขนาดบอกไม่ครบนะครับ แต่เรื่องที่ผมสนใจมากได้แก่เรื่องไม้ยูคาลิปตัสเป็นโรคระบาดทั่วประเทศ,เรื่องของปลวกๆๆๆ,เรื่องการใช้ป่าไม้อย่างยั่งยืน,และเรื่องที่พิเศษจริงๆ (อ่านพบในหนังสือ) เรื่องการแปรรูปผงไม้ไผ่สู่ผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม การนำผงไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์,การทำปุ๋ยหมักและอื่นๆ ทราบว่าสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน จับมือพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกับบริษัท Chubu University Swine and Poultry Research Center Marudai Tekko Co. Ltd. และ NITOMO Co. Ltd. งานนี้ทำพิธีเปิดโครงการไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เสียดายทราบข่าวช้า งานผ่านล่วงเลยไปแล้ว ท่านใดทราบรายละเอียด กรุณาอุปการะข้อมูลด้วยนะครับ

วันที่ 16 ผมขึ้นเวทีเวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ในหัวข้อ “การพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน”

รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้ร่วมสัมมนาได้แก่

-ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-ผู้แทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

-ผู้แทนชาวเฮฮาศาสตร์และFB.

เรื่องไม่เจียมบอดี้มีเป็นประจำเธอเอ๋ย งานอย่างนี้จะไม่ไปก็ไม่ได้ เพราะเราจะได้ขายความคิดทำไมๆๆเราถึงขยายความตระหนักเรื่องป่าไม้เข้าไปสู่หัวใจคนไทยไม่ได้ เราพูดกันมานานจนปากเปียกปากแฉะ แต่ก็นั่นแหละเธอ..คนไทยก็ยังไขสือ ชอบตัดไม้ รุกที่ป่าไม้ มากกว่าที่จะสร้างเสริมป่าไม้กันอย่างจริงจัง ทั้งๆที่โลกใบนี้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก็มีป่าไม้ครอบคลุมโลกไว้ ต่อมามีมนุษย์ขี้เหม็นมากขึ้นเท่าใด ต้นไม้ก็หายไปเท่านั้น แสดงว่ามนุษย์ยังไม่มีความรู้ที่แท้จริงที่จะอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้

มนุษย์ไปอยู่ที่ไหน..ต้นไม้ผวาที่นั่น

  • การที่มนุษย์ไม่ประสีประสาเรื่องป่าไม้
  • ไม่มีสำนึกที่ดีต่อสภาพแวดล้อม
  • ไม่มีสติปัญญาพอที่ใคร่ครวญเรื่องความปลอดภัยที่เป็นกลไกธรรมชาติ
  • ไม่เข้าใจเรื่องทุนทางธรรมชาติ
  • ไม่ทราบเลยรึว่าความอยู่รอดของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความอยู่รอดของทรัพยากรธรรมชาติ
  • ไม่ทำหน้าที่มนุษย์ที่ดี

ถ้าสังเกต เราจะพบว่า มนุษย์กระทำย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติมากเท่าใด ผลกระทบที่มนุษย์ต้องรับเคราะห์กรรมก็มีมากขึ้นเท่านั้น สมการนี้ชัดเจนมาโดยตลอด แต่ก็ดื้อตาไส ข่าวเรื่องการบุกรุกที่ดิน ข่าวขโมยตัดไม้พยุงและไม้มีค่าอื่นๆมีไม่เว้นแต่ละวัน ที่ซ้ำร้าย..ถ้ายางพาราราคาดีเท่าไหร่ ป่าไม้ก็ยิ่งเป็นป่าม้วยมากขึ้นเท่านั้น

เราจะบ้าทำลายป่าจนถึงตอสุดท้ายยังงั้นรึครับ!

เรื่องพวกนี้ผมพูดจนหลอดลมอักเสบ ตับไตไส้พุงก็พลอยกระเทือน หัวใจนั้นชีช้ำกล่ำปลีมานักต่อนักแล้ว แต่ก็ไม่ได้ผลอะไร กลายเป็นหมาเห่าเครื่องบิน สู้มาชวนคนสวยปลูกต้นไม้ ปลูกผัก ปลูกสมุนไพร ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ว่างๆก็มาช่วยกันทำอาหารเมนูอร่อยๆแจกกันชิม คนที่ชอบกินผักสารพัดชนิดก็หุ่นดีอารมณ์ดี แข็งแรงจนหนอนค้อนควัก

ที่ จ ริ ง ใ ค ร อ ย า ก จ ะ ทำ อ ะ ไ ร ดี ๆ ก็ ม า ป ลู ก ต้ น ไ ม้ กั น นี่ แหละ

ส่งผลดีต่อตัวเอง ต่อสังคม ต่อประเทศชาติและต่อโลกใบนี้

จะทำความดีอย่างไรละครับที่ได้คู ณ ค ว า ม ดี ตั้ ง ห ล า ย ต่ อ

ถ้าไม่รัก..ไม่ชวนหรอกนะเธอ..

ฝ่ายประสานงานจองตั๋วเครื่องบินและจองที่พักให้แล้ว ขากลับเครื่องบินออกจากดอนเมืองบ่ายโมงเล็กน้อย ไปโม้ก็ต้องลากกระเป๋าติดตัวไปด้วย พอพูดสรรคงไม่ได้ล่ำลาใครละครับกระโดดลงเวทีเผ่นไปขึ้นแท็กซี่ไปดอนเมือง

ถ้า ไ ม่ ทั น ก็ ต ก เ ค รื่ อ ง น ะ สิ

ตกเครื่องบิน มั น ค ง เ จ็ บ อ ก ก ว่ า ต ก ต า ล นะ เธอว่าไหม?

เผื่อกันเหนียว..อาจให้เขาซื้อตั๋วที่เปลี่ยนได้น่าจะดี

ผมเป็นสมาชิกนกคลับอยู่แล้วคงไม่ยากละมั๊ง

ถ้าตกเครื่องจริงๆ พี่แต๋วช่วยหิ้วปีกมาเป่าน้ำด้วยก็แล้วกัน อิ อิ..

ถ้าปลวกอ่านหนังสือ เท่ากับที่กินหนังสือ ปลวกฉลาดที่สุดในโลก

เสน่ห์เล็กๆน้อยๆในป่า

น้ำฟักทองปั่น

บินสำรวจป่าเลยตาเอ๊ยยายจะช่วย

เสน่ห์ของป่า

มาปลูกไม้สร้างบ้านกันเถอะ

« « Prev : เราจะต่อยอดความดีกันอย่างไร?

Next : ฝนนี้จะปลูกต้นอะไรดี? » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ถ้าเธอไม่ช่วย ป่าไม้ก็จะเป็นป่าม้วย"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10522294044495 sec
Sidebar: 0.22625112533569 sec