คุณเป็นพสกนิกรพันธุ์ไหน?

อ่าน: 1455

คนไทยโชคดีที่สุดในโลกรู้ไหมเธอ

เป็นไปได้ไง ที่ไม่มีคนไหนเลยกำพร้าพ่อแม่ปู่ย่ายายาย

ก่อนหน้านี้เรามีคุณย่าคุณป้าที่คนอิจฉาทั้งโลก..

สมเด็จพระบิดา ท่านเป็นปู่ของทุกคน

สมเด็จย่า ท่านเป็นย่าของทุกคน

พ่อหลวง ท่านเป็นพ่อของทุกคน

สมเด็จพระพี่นาง ท่านเป็นป้าของทุคน

ท่านห่วงใยเสด็จไปเยี่ยมลูกหลานที่เจ็บป่วย

เสด็จไปไหนท่านย่าพาแพทย์และพยาบาล พอสว.ไปด้วย

พาไปให้รู้ว่า..นอกรั้วโรงพยาบาลยังมีผู้ทุกข์ทรมานอีกมากนัก

คนยากจนเขาไปไม่ถึงหมอก็มาก

จะเนื่องจากทุรกันดารหรืออะไรก็สุดแล้วแต่..

ถ้ามีหมอพยาบาลออกไปหาเขาบ้าง

ก็จะได้สืบทอดเจตนารมณ์ของสมเด็จพระบิดา

คู่ชีวิตของย่าเป็นใครทำอะไรเสียสละยังไง

ยังจะต้องให้แจกแจงอีกหรือเธอ

พระจิริยาวัตรท่านงามนัก

คนในภาคเหนือนั้นโชคดีจนน่าอิจฉา

ท่านปู่ท่านย่าทิ้งบางกอกออกไปวางรากฐานการสาธารณสุขที่เชียงใหม่

เธอเป็นคนเหนือใช่ไหม เ ค ย คิ ด ไ ห ม ว่ า . .

ทำไมท่านย่าถึงผูกพันเมืองเหนือนัก

ท่านไประลึกถึง..ถิ่นที่คนรัก..เคยปักหลักทำงานอยู่ที่นี่

ท่านย่าไม่เคยเสียเวลาไปเปล่าๆก็ความหลัง

ท่านเนรมิตความหลังเป็นดอยตุง

ดอยสูงที่เปล่าเปลี่ยวกลายเป็นดอยสวรรค์

ดินแดนที่ท่านเก็บมาลัยร้อยบูชาส่งไปถึงคนรักที่อยู่สรวงสวรรค์

ท่านย่าวางตัวเองในบั่นปลายเพื่อถวายงานต่อจากสมเด็จพระบิดา

ล ง จา ก ด อ ย ท่านเสด็จ ไ ป ทั่ ว แ ด น

ท่านย่าทำให้ดู อยู่ให้เห็น สอน สอน ด้วยการทำให้ดู

ท่านสองวิธีทำงานเชิงรุก..ชวนลุกจากเก้าอี้เสียบ้าง>>

มีจังหวัดไหนบ้างที่ท่านย่าไม่เคยไปเยี่ยมยาม

เราเสียอีก..สักกี่คนที่ได้ไปทุกจังหวัด

สาละวนอยู่กับตัวเองจนไม่มีเวลาเผื่อแผ่ให้ใครอื่น

ท่านย่าตื่นแต่เรายังงัวเงีย

ท่านย่าเสด็จไปสวรรค์แล้ว ..เธอยังไม่ลงจากเตียง

งานครองแผ่นดินโดยธรรมเป็นหลักการของทุกพระองค์

แตะมือ..รับงานสืบสานกันมาอย่างเต็มสติกำลัง

ผ่านโครงการหลวง ผ่านพระราชดำริไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนโครงการ

ลูกหลานทุกพระองค์ไม่ได้สุขสบายอย่างเราหรอกนะเธอ

พิธีพระราชทานปริญญาแต่ละปีนั้น..ไปใคร่ครวญดู

ถ้าเป็นเธอ..จะอดทนนั่งยื่นๆ ฉับ ฉับ ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชั่วโมง

เรียนเล่นๆท่านก็ประทานให้ เรียนจริงๆท่านก็ประทานให้

เธอ ฉัน จะมานั่งรำพัน..รักในหลวงอย่างนั้นหรือ

ใครจะทิ้งพระองค์

ใครจะใจร้ายใจดำ..พระองค์ ทำ ทำ ทำ

เราก็เอาแต่ พูด พูด พูด

วันนี้ก็คงจะพูด..จงทรงพระเจริญ จงทรงพระเจริญ จงทรงพระเจริญ

วัดใจกันไม่ได้หรอก วัดไม่ได้จริงๆ

สิ่งที่คนไทยพูดคนไทยกระทำทั้งหมด

ช่วยกันทำเห็นผลในเชิงรูปธรรมสักกึ่งหนึ่งของพระองค์ก็ยังดี

  • มีเหตุผลอะไรที่จะชักช้า
  • มีเหตุผลอะไรที่จะลังเล

วันนี้..ถามหัวใจเธอเองเถิดนะ

เธอรักในหลวงนั้นไม่สงสัยหรอก

แต่รักแบบไหน รักอย่างไร

รู้จักรัก รู้จักตอบแทนความรักจริงหรือ

คิดและทำแค่ที่ผ่านมาก็จงรักภักดีพอแล้วใช่ไหม

พระองค์บอกรักเรา ด้ ว ย ก า ร ทำ ง า น ใ ห้ แผ่นดิน

เราเอาแต่ ม า นั่ ง สำ นึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ  โ ธ่ . .

ปั้มความรักใน Facebook ก็ดีหรอก

แต่ถ้าเพิ่มกิจกรรมรักสังคมรักคนอื่นด้วยละเยี่ยมเลย

ประคองกันลุกขึ้นเถิดคนดี..

อย่าไปรอวันนั่งร่ำไห้หน้าอนุสาวรีย์

เวลาเหลือน้อยแล้ว

น้อยจริงๆ..ไ ม่ ก ล้ า แ ม้ แ ต่ จะ คิ ด

วันที่น้ำตาท่วมแผ่นดินจะเป็นอย่างไร?

« « Prev : ตุ๊กตาจากนางฟ้า

Next : วันบอกรักพ่อ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.056380987167358 sec
Sidebar: 0.050851106643677 sec