น้ำตาเซียน

อ่าน: 1818

ภาพที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ คือ คำพิพากษาโทษที่มนุษย์ข่มขืนธรรมชาติ สะสมบาปมากก็รับโทษมาก บางคนไม่ได้ทำอะไรก็พลอยติดบ่วงร่างแหไปด้วย คงจะมีความผิดฐานละเมิดโดยไม่เจตนากระมัง จะอ้างว่า..ความไม่รู้ควรจะได้รับการลดโทษ แต่กฎแห่งกรรมก็เหมือนกฎหมายของประเทศนี้นั่นแหละ มัดมือชก..

ทุ ก ค น ต้ อ ง รู้ ก ฎ ห ม า ย

เมื่อโลกพิพากษาออกมาอย่างนี้

ทุกคนต้องรับไปเต็มๆทั้งที่ไม่ความผิดมากและน้อย

ไม่สามารถเกี่ยงการรับผิดได้

ชวนให้ปลูกต้นไม้ก็ไม่ปลูก

ชวนให้อนาทรธรรมชาติก็ไม่ทำ

ย่ำต๊อกย่ำยีเดินหน้าดื้อตาใส

เกิดมาทำซากอะไรไม่รู้ > >

ถ้าติดตามข่าวน้ำท่วมติดต่อมาเรื่อยๆ เราจะเห็นภาพซ้อนในอดีตวับแวบ เมื่อครั้งอโยธยาเข้าหน้าน้ำหลาก ผู้คนอยู่เย็นเป็นปกติ ไม่ว่าน้ำจะขึ้นสูงแค่ไหนท่วมท้นอย่างไร ก็ยังพายเรือไปมาทำภารกิจได้ตามปกติ จัดงานรื่นเริงต้อนรับน้ำหลากอย่างสนุก เก็บสายบัว วางข่ายดักปลา งมหากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มาทำอาหารใส่บาตร เตรียมการบ้านการบุญออกพรรษา ชวนกันไปเสริมภูมิคุ้มกันให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัว

โฉมยงเตรียมดอกบัวดอกไม้ทำอาหารไปวัด

ตื่นมาไม่เจอ..เธอคงไปสะสมบุญแล้ว

ปล่อยให้คนบาปหาอะไรใส่ท้องช่วยตนเอง

เธอเสียบปลักกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไว้ให้

แค่นี้ก็ดีใจ พอใจ เห็นน้ำใจ ในน้ำร้อนปุดๆ

เอาไม้ฝางที่ฤๅษีเอามาฝากใส่ลงในน้ำร้อน

ได้น้ำชาสีสวยตั้งไว้ข้างๆ

อุ่นกำลังดีก็จิบสดชื่นต้อนรับยามเช้าที่เริ่มอากาศเย็น

พ ร้ อ ม กั บ ดู ข่ า ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต ก น้ำ !

ออกไปอาบแดดยืดเส้นยืดสาย

อ้าว อ้าว !! เห็ดโคนดอกสวยๆขึ้นรอบบ้าน

เดินไปชม ที่โน่นก็มี ที่นี่ก็มี ..

อยากจะให้คนใจกระด้างมาเห็นมาเก็บ

แต่ก็นั่นแหละ..บรรณาการจากสวรรค์ขึ้นอยู่กับวาสนา..

อีหนูนางหนึ่งโพสใน Facebook ปาฏิหารย์มีไหม?

โธ่ ! มีแต่ปาหัวเธอนะสิ..

ภาพเรือสัญจรไปมาบนท้องถนน ผ่านหน้าร้านค้าซึ่งเคยมีรถยนต์พลุกพล่าน แม้แต่มอเตอร์โซก็ถูกกวาดไปสิ้น ความสะดวกสบายกลายเป็นเดี้ยงทั้งระบบ รถตู้ รถสิบล้อ รถเครน รถแมคโค และรถไฟ ง่อยไปตามๆกัน ในเมื่อน้ำเข้ามายึดพื้นที่คืนอย่างที่เคยเป็นอยู่ในอดีต

ทุกหนทุกแห่งเต็มไปกำแพง มนุษย์กำลังสร้างสิ่งป้องกันน้ำ ไม่ยอมแบ่งปันให้น้ำอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อแข็งขืนก็ต้องยืนนอนชุ่มน้ำ บรรจุทราย ขนถุงทราย ตอกเสาเข็ม ห่อหินก้อนโต ไปหย่อนแหย่หยั่งพลังน้ำ หลังจากงัดข้อกันมาระยะหนึ่ง สู้อดหลับอดนอน งัดทุกวิชาความรู้มาใช้ ผลเป็นอย่างไรก็พิเคราะห์เอาเองเถิด

น้ำไม่ได้ทำอะไรเลย ต้องการเพียงไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำ ขอไปดีๆ..ก็ไม่ยอมเปิดทาง ไม่อนุญาต ไม่แจกบัตรคิว แทนที่น้ำจะผ่านไปได้รวดเร็ว ก็ต้องมาผ่านด่านกักกั้นเป็นระยะๆ

มนุษย์คิดอะไรของมันวะ

ทำลายธรรมชาติ ตัดสิทธิธรรมชาติ ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ๆๆๆใดๆทั้งสิ้น ถ้ามนุษย์กับธรรมชาติไม่ออมชอมกัน ไม่พบกันครึ่งทาง เรื่องที่คิดว่าวิกฤติจนเกินวิกฤติแล้วนั้น เป็นเพียงเผาหลอก.. เผาจริงยังมาไม่ถึง ถ้าคิดและทำเยี่ยงนี้

อยากจะลองดีก็คงได้ลอง..

ไม่กี่ปี..ไม่นานหรอก จะได้ลองดีและลองร้ายอีกแน่ๆ

สนามบินสุวรรณภูมิที่ไปสร้างท้าทายในที่ลุ่ม

อีกหน่อยจะเป็นที่ชาวบ้านไปพายเรืออีโป่งเล่น

เป็นสถานที่จัดแข่งกีฬาทางน้ำ

จัดแข่งตีโป่งแห่งชาติดีไหมละ

หลังจากฝนลดน้ำเหือดหายไป ลองทบทวนอะไรๆที่ทำไว้เกินเลย ถนนหนทาง สถานที่ราชการ บรรดาร้านค้า ที่อยู่อาศัย ที่ทำอยู่ทำกิน ที่ทำการผลิตการค้าการขาย มันควรจะเอาไปวางไว้ตรงไหน ปะผุกันอย่างไร ต้องเรื้อทั้งระบบหรือเปล่า วางแผนแก้ไขไปทีละเปลาะๆเอาไหม หรือจะทำระดับสร้างเมืองใหม่ สร้างประเทศใหม่ ทำเป็นเมืองครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างในอดีต สร้างอะไรให้สอดรับสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ

พลโลกควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ

ทุกภาควิชาที่ก๋าๆควรเรื้อชุดวิชาใหม่

ควรมีการสอดแทรกมิติของธรรมชาติในทุกบริบท

เลิกแข็งขืนฝืนสร้างบ้านแปงเมืองอย่างที่ผ่านๆมา

ทำอะไรแบบอำเภอใจ..หยุดเถอะ

ทำอะไรแบบไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม..หยุดเถอะ

ทำอะไรเพื่อจะให้ร่ำให้รวยแบบมักง่าย..ฉุกคิดเถอะ

นักอุตสาหกรรมอาหารที่กำลังมีชื่อเสียง ลงทุนสร้างโรงงานไปสดๆร้อนๆหลายพันล้านบาท อนาคตกำลังพุ่งทะยานสดใส เงินไหลมาเทมาเป็นกะตักอยู่เห็นๆ เมื่อคืนนี้นอนเฝ้าโรงงานน้ำตาไหลพราก เขาเก่งทุกอย่าง ..แต่ยังบกพร่องความรู้เรื่องธรรมชาติ ไปลงทุนตั้งโรงงานในพื้นที่ลุ่มอยุธยา น้ำบ่ามาก็ท่วมวินาศสันตะโรนะสิ

น้ำ ช า เ ขี ย ว ที่ โ ร ง ง า น ผ ลิ ต จำ ห น่ า ย ข า ย ไ ด้ เ งิ น

น้ำ ที่ ไ ห ล บ่ า ท่ ว ม โ ร ง ง า น บ ร ร จุ ข ว ด ข า ย ไ ม่ ไ ด้

ทั้งๆที่มันเป็นน้ำเหมือนกัน..แ ต่ ไ ม่ เ ห มื อ น กั น

เราจึงได้เห็นน้ำตาเซียน > >

นิทานเรื่องนี้ สอนว่า..

นั ก ล ง ทุ น ต้ อ ง มี จ ริ ย ธ ร ร ม

ปัญหาโลกร้อนไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

มนุษย์พากันก่อการร้ายต่อธรรมชาติไม่บันยะบันยัง

วันนี้จึงมีจึงเห็นเซียนสะอื้นนับล้านคนทั่วโลก!

ถึงมนุษย์สร้างกฎโน่นกฎนี่ออกมามากมาย

แต่มันไม่สามารถมาลบล้างกฎของโลกได้หรอกนะ

อยู่ในโลก พึ่งพิงอิงทรัพยาการของโลก

แต่ก็พากันทำลายต้นทุนของโลก

อย่าดื้อและกระด้างนักเลยพ่อคุณแม่คุณเอ๋ย

« « Prev : ขออุปการะความเห็น ด่วน!

Next : เชิญเข้าห้องสอบ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "น้ำตาเซียน"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.12606000900269 sec
Sidebar: 0.23176884651184 sec