พูดคุยกับอาจารย์จิราพร บุนนาค

โดย จอมป่วน เมื่อ 28 สิงหาคม 2011 เวลา 22:25 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 1564

หลังการบรรยายของอาจารย์จิราพร  อาจารย์ก็เปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

พันเอก ดร. พิเชษฐ คงศรี นายทหารปฏิบัติการกองบัญชาการกองทัพไทย

แรงงานต่างชาติมีปัญหา  วัฒนธรรมไทยเราอาจให้ความสำคัญของความกตัญญู  เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ดูแล แต่เหมือนกินบนเรือน ขี้รดหลังคา  เรามีความรู้สึกแบบนี้  เป็นความเชื่อที่บรรพชนเราสร้างไว้  สำหรับเรื่องรั้วชายแดนนี่  ถ้าเรามองย้อนไปที่มาเลเซีย  มาเลเซียก็มีรั้ว  แต่ไม่มีปรากฏการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชน  อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกอันนึง

ถ้าเราย้อนไปประเด็นในเรื่องของกรณีความขัดแย้ง  ในเรื่องของ นปช. เหตุการณ์วันที่ 10 หรือเหตุการณ์วันที่ 27   ผมคิดว่ามันเป็นปลายเหตุของขบวนการที่เกิดขึ้นของความขัดแย้ง  ถ้าถามว่าวันนี้สังคมไทยยังมีความขัดแย้งมั๊ย?   ทุกคนตอบเหมือนกันว่ามี   แต่ถามว่าทำไมความขัดแย้งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีความรุนแรง  ตรงนี้หลักสูตรเราควรจะศึกษาว่าทำไมความขัดแย้งที่ยังมีอยู่  ทำไมถึงสามารถควบคุมได้และไม่พัฒนาไปสู่ความรุนแรง  ในมิติที่ท่านอาจารย์นำเสนอเป็นมิติที่เกิดความรุนแรงแล้วใช้สันติวิธีเข้าไปแก้  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีความขัดแย้ง  แต่ปัจจุบันจะทำอย่างไรให้ภาพแบบนี้มันดำรงอยู่

ผมเห็นด้วยกับอาจารย์อีกประการหนึ่งที่บอกว่า มิติความมั่นคงกับมิติทางเศรษฐกิจ   มิติทางสิทธิเสรีภาพและมิติทางชุมชน  มิติทางประชาสังคมนั้น  เป็นมิติที่ไม่มีใครเหนือใคร  ถูกต้องครับ  ท่านอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดนี้   มิติพวกนี้เราจะทำอย่างไรให้มันเดินไปเป็นหน้ากระดานที่พร้อมๆกัน    เพื่อหาดุลภาพของความพอดี  ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสภาความมั่นคงซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายด้านความมั่นคง  ต้องปรับบทบาทของตัวเอง

ผมคิดว่างานความมั่นคงวันนี้  ความมั่นคงทางทหาร  มิติด้านความมั่นคงของมนุษย์มันถูกกระจายไปหมด  บทบาทของสภาความมั่นคงอาจจะต้องเป็นแค่บูรณาการด้านความมั่นคง  แทนที่จะเป็นคนควบคุมหรือกำกับดูแลงานด้านความมั่นคง  เพราะไม่งั้นแล้ว  ข้าราชการที่อยู่ในสภาความมั่นคงที่มีอยู่แค่หยิบมือคงไม่มีทางที่จะทำงานด้านความมั่นคงได้ทุกมิติตามที่อาจารย์ได้นำเสนอมา

โครงสร้างของหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอน  ต้องเปลี่ยนเป็นแนวราบมากขึ้น  แต่ไม่ได้หมายความว่าทิ้งในแนวดิ่ง  เพราะถ้ารัฐยังให้ความสำคัญของโครงสร้างอำนาจและทางกฏหมายจะเป็นสิ่งที่อันตรายมาก  ผมเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องมีกฏหมายเลย อาจจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าการใช้กฏหมายเป็นเครื่องมือ  การบูรณาการงานด้านความมั่นคงะจในยุคใหม่จะมีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

อาจารย์จิราพร บุนนาค

ดิฉันคิดว่าดิฉันพูดเยอะมากเกี่ยวกับประเด็นการใช้สันติวิธีในการป้องกัน  ไม่ให้ปัญหาความขัดแย้งแปรเปลี่ยนไปเป็นความรุนแรง  แต่ท่านกลับบอกว่าดิฉันไม่ได้พูดเลย  เรืองของสภาความมั่นคงก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้   อยากฝากช่วยอ่านอะไรบางอย่างที่เป็นบทกลอนของ African Kids เป็นเด็กๆแอฟริกันที่เขาเขียนส่งไปประกวดที่สหประชาชาติ และได้รับรางวัลชนะเลิศของสหประชาชาติในปี 2006   บทความนี้มีคุณค่าสำหรับชาวโลก

When I born, I black เมื่อผมเกิด  ผมผิวดำ

When I grow up, I black           เมื่อผมโตขึ้น  ผมก็ยังผิวดำอยู่

When I go in sun, I black          เมื่อผมอยู่ใต้แสงแดด  ผมก็ยังคงผิวดำ

When I scared, I black             เมื่อผมกลัว  ผมก็ผิวดำ

When I sick, I black                 เมื่อผมป่วย ผมก็ยังผิวดำ

And when I die, I still black       และเมื่อผมตาย  ผมก็ยังผิวดำ

And you white fellow               และคุณ  เพื่อนมนุษย์ผิวขาว

When you born, you pink         เมื่อแรกเกิด  คุณมีผิวสีชมพู

When you grow up, you white เมื่อคุณโตขึ้น  คุณมีผิวสีขาว

When you go in sun, you red เมื่อคุณอยู้ใต้แสงแดด  คุณมีผิวสีแดง

When you cold, you blue         เมื่อคุณหนาว  คุณมีผิวสีน้ำเงิน

When you scared, you yellow เมื่อคุณกลัว  คุณมีผิวสีเหลือง

When you sick, you green       เมื่อคุณป่วย  คุณมีผิวสีเขียว

And When you die, you grey    เมื่อคุณตาย  คุณมีผิวสีเทา

And you calling me colored ?? และคุณเรียกผมว่า  คนผิวสี ??

ลองเอาไปคิดดูว่ามันมีนัย  มีความสำคัญอะไร??

พี่สามารถ วราดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  มากล่าวขอบคุณอาจารย์  สรุปว่า  เจอของจริง

Post to Facebook Facebook

« « Prev : สันติวิธีกับความมั่นคงแห่งชาติในมิติใหม่ (3)

Next : สวนผึ้งโมเดล -1 » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "พูดคุยกับอาจารย์จิราพร บุนนาค"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.2227578163147 sec
Sidebar: 0.42454814910889 sec