การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย จอมป่วน เมื่อ 7 สิงหาคม 2008 เวลา 23:34 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 14090

 

 

วันนี้มาแปลก  อยากเขียนเรื่องการศึกษา  เพราะก่อนไปเจอกันที่ร้านอาหารเวียตนามวันที่ 1 สิงหาคม  โดดขึ้นรถนายกเทศมนตรีไป กทม.  เลยไปงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ปึ 2551 ที่เมืองทองธานี  ไปพิธีเปิด  ดูนิทรรศการ  ที่สำคัญคือได้ฟัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี  ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  แนวทางในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน

ไม่ได้เอาเทปไปด้วย  ไม่ได้จดบันทึกไว้  จำๆเอาคงเก็บนายละเอียดได้ไม่หมด  เล่าให้ฟังเท่าที่จำได้แล้วกัน

…..การศึกษามีประโยชน์อย่างน้อย 4 ด้าน

1.         ด้านเศรษฐกิจ  การศึกษาจะช่วยขจัดความยากจน  เพราะทำให้คนมีความรู้  มีวิชาชีพ  จะได้เอาไปทำมาหากิน  จะได้หายจน

2.         ด้านสุขภาพ  ทำให้ชาวบ้านสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเอง  ดูแลคนในครอบครัว 

สุขภาพดี  หมายถึง  สุขภาพกายดี  สุขภาพจิตดี  สุขภาพสังคมดี  และสุขภาพทางจิตวิญญาณที่ดี

3.     ด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  หรือส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  เสมอภาค  เสรีภาพ   และภราดรภาพ

4.     ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมายการศึกษาก็เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  อัจฉริยภาพให้เด็กทุกคนตามความถนัดและความสามารถของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน  (  ยอมรับความแตกต่างของเด็ก  ไม่ใช่พยายามทำให้เด็กทุกคนเหมือนกันแบบที่เคยทำกันมา  หรือจะทำกันต่อไปอีก ?  )  ซึ่งท่านองคมนตรีก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ท้องถิ่นทำได้ดี

การศึกษาต้องทำให้เด็กดีขึ้นและทำให้สังคมดีขึ้นด้วย  การศึกษาต้องตอบสนองความต้องการของสังคม 

การศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูต้องเป็นกัลยาณมิตร

การศึกษาต้องให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ  ใช้ทรัพยากรทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ท่านองคมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตว่า  โรงเรียนที่มีเด็กน้อย  60-70 คน  กระทรวงศึกษาธิการจะยุบโรงเรียน  ท้องถิ่น ( อบต. )  รับโอนมา  บริหารไปสักพักเด็กมากขึ้นเป็น 2-300 คน  เป็นเพราะอะไร ?

ท่านก็ให้ข้อคิดไว้ว่า  คุณภาพของการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  บรรยากาศและสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นเรียน  ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการศึกษา  ไม่ใช่อาคารเรียนหรือส่วนประกอบอื่นๆ ( ซึ่งมีความสำคัญเหมือนกัน  แต่เป็นอันดับรองลงมา )

ในงานก็มีการจัดนิทรรศการของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งของ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจและนวัตกรรมอีกมากมาย  คงเล่าไม่ไหว  แต่สรุปได้ว่า  มีการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปมาก  เช่นมีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา  การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ฯลฯ

 

Post to Facebook Facebook

« « Prev : Chaos Theory - ทฤษฎีไร้ระเบียบ

Next : เทควันโด – ความประทับใจ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

8 ความคิดเห็น

 • #1 สิทธิรักษ์ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 สิงหาคม 2008 เวลา 2:09

  อนาคตชาติ การพัฒนาความรู้ และภูมิปัญญาของบุคคลากรชาติเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
  เราได้ทรัพยากรที่ทรงคุณค่า แล้วสิ่งอื่นๆก็จะตามมา
  ซึ่งเราอาจจะต้องใช้เวลากันบ้าง
  เราเสียเวลากับการสร้างความเจริญทางวัตถุมานาน พยายามให้ทันประเทศที่เจริญแล้ว
  แต่สัดส่วนแห่งความรู้ปัญญา ช่างมีช่องว่างกันมากมาย
  ภาพที่ชาวบ้านได้เรียนรู้ล้วนเป็นความรู้ที่เป็นขยะทางวัตถุทั้งนั้น
  ไม่มีเวลาเลยที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งอย่างมีเป้าหมาย
  ไม่มีเวลาเลยที่รัฐฯให้ความสนใจอย่างจริงจัง
  ส่วนที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ล้วนเป็นส่วนฐานรากที่พยายามผลักดันกันทั้งนั้น
  การพัฒนาการเรียนสู่ความรู้ที่แท้จริง ทางรัฐฯไม่เคยให้ความสนใจอย่างจริงจัง

  ขอบคุณมากครับหมอที่เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนกัน

 • #2 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 สิงหาคม 2008 เวลา 10:30

  พอพูดถึงการศึกษา เป็นหัวข้อที่ถูกใจ อยากให้เปิดประเด็นมากค่ะ พูดถึงการศึกษาต้องมีปรัชญา ที่ชัดเจนสั้นๆ ง่ายต่อการ เข้าใจ เข้าถึงปฏิบัติได้จริงๆ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้  เพราะทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ก็แค่มีหนึ่งสมองกับสองมือเท่าๆกัน
  สิ่งที่ต่างกันคือจิตวิญาณของความเป็นผู้ให้ ภายใต้ข้อจำกัดของสภาวะแวดล้อม และค่านิยมของคนในชาติ
  กลับมาเถิดศีลธรรม กลับมาเถิดคุณธรรม หากเรามีปรัชญญาการศึกษา “ตือการ ค้นหาตวามจริง ” ให้รู้ ให้เข้าใจ ให้ปฏิบัติได้จริงในทุกๆสภาวะกาล เพื่อการดำรงค์ชีพอย่างความเป็นมนุษย์ที่มีศักศรี เป็นเบื้องต้น คือปัจจัยใจสี่
  ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค หากทำได้ อย่างน้อยเราก็คงไม่ต้องมานั่งรันทดใจ ที่เห็น
  ภาพเพื่อนร่วมชาติ ที่เป็นคนแก่ เด็ก คนพิการ คนที่ตกอยู่ในสภาพ บั่นทอนจิตใจคนในชาติ แต่ที่สำคัญและเห็นชัดเจน คือคนยากจนจะเข้าใจและเข้าถึงช่วยเหลือเจือจุนตามบุญตามกรรม หากโชคดีสื่อเอามาตีแผ่ก็ไดรับความช่วยเหลืออย่างล้นเหลือ แล้วที่เหลืออยู่ทั่วทุกชุมชนใครเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ
  ที่ผ่านมา ชนชั้นผู้ปกครองทุกระดับได้การศึกษามาสูงจน ผลักดันตัวเองเป็นชนชั้นผู้ปกครอง รับเงินเดือนจากภาษี
  ท่านเรียนรู้หรือไม่ว่ามีคนในพื้นที่ ที่ท่านเป็นชนชั้นผู้ปกครองดูแลอยู่ มีสภาพของความเป็นมนุย์ที่มีปัจจัยสี่เป็นเบื้องต้นหรือยัง ถ้ายังอันดับแรกทำเสีย ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่น อย่าให้ภาพความเป็นจริงฟ้องความมีอยู่ของศีลธรรม จริยธรรม ความเคารพความเป็นมนุษย์ถดถอย

 • #3 อัยการชาวเกาะ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 สิงหาคม 2008 เวลา 12:57

  ถ้ามีการกำหนดทิศทางการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ ควบคู่กันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม น่าจะดีนะครับ เช่น ภูเก็ตเราเน้นการท่องเที่ยว การศึกษาภูเก็ตจึงต้องเน้นผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ ด้านความบันเทิง ด้านบริหารจัดการ  ฯลฯ
  วันนี้เพิ่งถูกเชิญคุยไปกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องที่ที่จะรับโอนสถานศึกษา แต่ก็พูดถึงเหตุผลของการที่ครูอยากถ่ายโอนและไม่อยากถ่ายโอน ถ้าเราสามารถสนับสนุนเงินรางวัลหรือรายได้พิเศษให้กับครูที่จะมาสอนให้กับโรงเรียนที่รับการถ่ายโอนโดยให้มีค่าตอบแทนดดยภาพรวมมากกว่าครูที่อยู่กับกระทรวงศึกษา อาจทำให้การถ่ายโอนเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น

 • #4 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 สิงหาคม 2008 เวลา 13:01

  #1 สิทธิรักษ์

  #2 Lin Hui

  ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับที่มาช่วยต่อยอด

  ท้องถิ่นเริ่มลดสัดส่วนงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หันมาดูแลคุณภาพชีวิตมากขึ้น  เพราะเริ่มมีการถ่ายโอนภารกิจด้านคุณภาพชีวิตมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลครับ

  ระยะยาวคงจะชัดเจนและดีขึ้นเรื่อยๆครับ

 • #5 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 สิงหาคม 2008 เวลา 13:08
  #3 อัยการชาวเกาะ

  โทษทีครับ  ที่ตอบความเห็นไปว่าสองคน  ท่านอัยการเล่นสวนวันเวย์เข้ามานี่ครับ

  ดีใจครับที่ประเด็นการศึกษาเป็นที่สนใจของเราชาวลานปัญญาครับ

  นโนบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่งเริ่ม  และยังขาดความชัดเจน  อนาคตก็ยังไม่แน่นอน  แต่เท่าที่ติดตามดู  ก็เริ่มดีขึ้น  เริ่มชัดเจนขึ้นครับ

  ระยะทางยังอีกยาวไกล  ถ้าเข้าใจกัน  ช่วยกัน  อนาคตของเด็กไทยน่าจะดีครับ 

 • #6 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 สิงหาคม 2008 เวลา 6:25

  การศึกษาท้องถิ่น อย่างน้อยก็เรียนเรื่องที่ทำให้อิ่มท้องก่อนละ
  กินอิ่ม นอนอุ่น ไม่ว้าวุ่นใจ

 • #7 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 สิงหาคม 2008 เวลา 8:50
  ขอบคุณมากครับที่ช่วยมาต่อยอด

  เรียนไปเพื่อให้อิ่มท้อง  อิอิ

 • #8 ลานจอมป่วน » มีไหมเอ่ย ครูอกหัก ขอสักคน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 กันยายน 2008 เวลา 21:00

  [...] เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน  ( ได้เขียนเล่าไว้แล้วครับ )  [...]


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.55668902397156 sec
Sidebar: 0.87274599075317 sec