สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้าไทย (3)

โดย จอมป่วน เมื่อ 14 กรกฏาคม 2011 เวลา 0:13 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 1863

การทำสงครามจะต้องเผด็จศึกในเร็ววัน  ไม่ควรเนิ่นช้า……

National Power: พลังอำนาจของชาติ

พลังอำนาจของชาติแต่เดิมมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การเมือง สังคมและการทหาร  แต่ปัจจุบันมีด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา สารสนเทศ ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชากร

ประเทศไทยมีความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้มีผลต่อเศรษฐกิจ การทหาร

สังคมจิตวิทยา สารสนเทศ ก็เป็นเหตุให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นจนน่าเป็นห่วง

ความขัดแย้งหรือสงครามที่ยืดเยื้อไม่มีประโยชน์อันใดต่อประเทศชาติ  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะสูงจนการคลังของประเทศมีปัญหา

รูปแบบของการใช้กำลังอำนาจในแต่ละยุคสมัย

1. Military Power กำลังทหาร

2. Politics Power  ใช้การเมือง

3. Economics Power  ใช้เศรษฐกิจ

4. Sociological Power-Religion,Culture ศาสนาและวัฒนธรรม

5. Medias Power - Facebook,Twitter,Vdolink,Mobile Phone, TV , Radio

ประเทศไทยเราน่าจะหันมาดูปัจจัยต่างๆที่จะเป็นพลังอำนาจของชาติ

เรามีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ เริ่มใช้ความรุนแรง ทำให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง  จะมีผลกระทบเชื่อมโยงไปกระทบถึงปัจจัยที่เป็นพลังอำนาจของชาติด้านอื่นๆ

ปัญหาทางการเมืองเป็นเหตุให้มีความอ่อนแทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีปัญหาเรื่องค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ ด้านการทหารก็ขาดงบประมาณที่จะจัดซื้อยุทโธปกรณ์  ทำให้พลังอำนาจของชาติอ่อนแอลง

มีการใช้สังคมจิตวิทยาไปอย่างผิดทาง  กระทบไปสู่พลังอำนาจของชาติด้านอื่นๆด้วย

มีการนำเอางานสารสนเทศเข้ามาใช้ปฏิบัติการอย่างกว้างขวาง กลายเป็นสงครามข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้สังคมไทยเต็มไปด้วยความแตกแยกและร้าวฉาน

คนไทยเราจะหันหน้ามาช่วยกันสร้างพลังอำนาจของชาติร่วมกันได้อย่างไร?

Post to Facebook Facebook

« « Prev : สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้าไทย (2)

Next : Scenario - กระบวนการฉายภาพฉากทัศน์อนาคต » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้าไทย (3)"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.25443315505981 sec
Sidebar: 0.38341188430786 sec