สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้าไทย (2)

โดย จอมป่วน เมื่อ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 23:24 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 1841

ไม่มีที่ใดมีสันติภาพ หากปราศจากความยุติธรรม…….

Future Studies: อนาคตศึกษา

“อนาคตศึกษา”เป็นคำที่แปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Futures Studies (*) ซึ่งหมายถึงวิชาสาขาใหม่ ที่ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2548) ทั้งนี้ที่มาของอนาคตศึกษา เริ่มมาจากมุมมองความเชื่อและความสนใจศึกษาถึงความเป็นไปได้ในอนาคตอย่างเป็นระบบ

การศึกษาถึงอดีตและปัจจุบันเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อกำหนดทิศทางและทางเลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

เรื่องนี้ก็ยังใหม่สำหรับประเทศไทย มีคนสนใจไม่มากนัก การคาดการณ์อนาคตคงต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ร่วมกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆด้าน ใช้ทฤษฎีต่างๆอีกมากมาย

เทคนิคการคาดเดาอนาคตมีหลายวิธี เช่น

Trend Analysis

Trend Extrapolation

Cross Impact Analysis

Future Wheels

Checklists

Monitoring

Time-Space

Delphi

Scenarios

Relevance Tree     ………..

John Naisbitt เขียนหนังสือ MEGATREND 2000 และ MEGATRENDS ASIA ไว้ โดนทำนายว่าเสือ 8 ตัวในเอเซียจะเปลี่ยนแปลงโลก  ซึ่ง John Naisbitt  ทำนายไว้ว่า

ความเจริญของโลกจะไหลกลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่น จีน เกาหลีและอาเซียน

ธนาคารโลกวิเคราะห์ว่าปี 2025 จีนจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลก ตามด้วยสหรัฐฯ  อินเดีย และเยอรมัน

สหรัฐฯ ร่วมมือกับสหภาพยุโรปสกัดกั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน

ใช้มาตรการระเบียบโลกใหม่เข้ามากดดัน คือ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม และ การค้าเสรี

….ฯลฯ

เจมส์ วูลเฟนซอห์น อดีตประธานธนาคารโลกพูดที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลศ์ ซิดนีย์….

ใน 25 ปี  จีนและอินเดียจะมี GDP รวมกันเกินกว่าชาติสมาชิกของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ชาติ (G 7)

ปี 2030-2040 จีนจะก้าวข้ามสหรัฐฯ ขึ้นมาเป็นชาติอันดับ 1 ทางเศรษฐกิจ

โลกกำลังจะอยู่ในมือของจีนและอินเดีย เตือนให้ชาติตะวันตกเร่งการเตรียมรับมือกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

การแผ่ขยายอำนาจอย่างรวดเร็วจนถึงขั้นเปลี่ยนดุลอำนาจ

ชาติร่ำรวยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสองประเทศนี้  ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

ปี 2050 เศรษฐกิจของจีนและอินเดียมีแนวโน้มจะขยายตัวถึง 22 เท่า ขณะที่ชาติ G7 มีแนวโน้มขยายตัวเพียง 2.5 เท่าเท่านั้น

จีนและอินเดียเข้าไปลงทุนในแอฟริกาอย่างมาก

……

ทั้งหมดนี้ก็จะมีผลกระทบต่อรากหญ้าของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Post to Facebook Facebook

« « Prev : สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้าไทย

Next : สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้าไทย (3) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้าไทย (2)"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.16691899299622 sec
Sidebar: 0.073942899703979 sec