เปิด(ความใน)ใจที่มาของหนังสือ

โดย จอมป่วน เมื่อ 8 มีนาคม 2010 เวลา 21:27 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 2179

 


 

จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมา 15 ปี แถมได้เป็นผู้จัดการโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครพิษณุโลกกับสำนักงานให้ความร่วมมือทางวิชาการของสหพันธรัฐเยอรมัน – GTZ

ในโครงการนี้ สิ่งที่เป็นหัวใจของการทำงานคือการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน จึงต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกับประชาชน สุดท้ายได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM Community Based Solid Waste Managemant) เพื่อใช้ขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต่อไป

ทั้งนี้ก็ต้องฝึกอบรมวิทยากรที่จะนำหลักสูตรนี้ไปขยายผลต่อซึ่งแน่นอนว่าการอบรมก็เป็นการอบรมแบบมีส่วนร่วม หลักสูตรนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำไปใช้ขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ก็ได้ร่วมเป็นวิทยากรด้วยจึงบันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆไว้เป็นบันทึกในลานปัญญา

นักการอิ่มได้รวบรวมบันทึกที่เขียนไว้ เลือกเอาบางบันทึกออกมาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ จัดลำดับก่อนหลัง ตั้งใจจะใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ(กระบวนกร) ที่สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (ส่วนพัฒนาบุคคลกร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม(ERTC) ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็นสถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม)

แต่ทางกรุงเทพมหานคร ได้ให้ทางเทศบาลนครพิษณุโลกช่วยจัดอบรมวิทยากรหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Community based Solid Waste Management – CBM (รุ่นที่ 4) ขึ้นที่พิษณุโลก เลยเอาต้นฉบับมาอวด ทางกรุงเทพมหานครชอบใจเลยขอพิมพ์เป็นคู่มือแจกผู้เข้ารับการอบรมเลย

เจตนาที่เขียนบันทึกก็ต้องการเล่าเรื่องที่คิดว่ากระบวนกรต้องรู้ แต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึง ถ้าเรื่องราวที่มีคนเขียนเป็นตำรามากแล้วก็พยายามจะไม่พูดซ้ำ นอกจากจำเป็น แต่ก็จะไม่พูดละเอียดนัก เพราะหาอ่านเองได้อยู่แล้ว

เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ก็แบ่งออกเป็นสามตอน

ป่วนกระบวนกร
เป็นเรื่องราวที่กระบวนกรควรรู้ เริ่มตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตร การเลือกสถานที่ การเตรียมทีมงาน การเชิญวิทยากร การคัดเลือกและเตรียมผู้เข้ารับการอบรม ฯลฯ

ป่วนจิต(ใจ) เป็นเรื่องราวของการพัฒนาจิตใจของเหล่ากระบวนกร ซึ่งมีความสำคัญมากๆ เปรียบเหมือนจอมยุทธในเรื่องกำลังภายใน ถึงแม้จะเรียนรู้กระบวนท่าต่างๆได้ครบถ้วน แต่ถ้าปราศจากกำลังภายในแล้ว ก็ไม่สามารถใช้กระบวนท่าต่างๆได้อย่างมีพลัง ซึ่งทางทีมงานได้เรียนรู้เรื่องราวของจิตวิวัฒน์จากอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู จากสถาบันขวัญเมือง จังหวัดเชียงราย

ป่วนเรื่อง(เขา)เล่า ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ยืมเขามาเล่าต่อ ใช้สะกิดหรือกระตุกให้ผู้คนเอะใจหรือเข้าใจอะไรๆได้ด้วยตัวเอง

คนที่เป็นครูบาอาจารย์น่าจะเป็นกระบวนกรที่เก่ง คนที่จะสอนคนอื่นได้ดี ต้องเรียนรู้การเรียนรู้ (แนะนำหนังสือ ให้ความรักก่อนให้ความรู้-Learn How To Learn ของ อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ) แล้วถ่ายทอดการเรียนรู้ต่อให้ลูกศิษย์ นึกไม่ออกว่าคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการเรียนรู้จะไปสอนคนอื่นได้อย่างไร? การเรียนวิชาครูไม่ใช่เรียนวิธีสอน แต่เป็นการเรียนการเรียนรู้

ขอขอบคุณ

แม่นุ เสี้ยว แซม น้องอ้ายที่ตัวเองแอบโขมยเวลาส่วนหนึ่งมาทำงานด้านนี้

ครูบาสุทธินันท์, อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู, อ. วรภัทร์ ภู่เจริญ, อ.สุพจน์ กุลปรางค์ทอง วิทยากร CBM ที่ร่วมงานกันมาทุกคน

นักการอิ่ม(เพียงเพ็ญ ศรีวิโรจน์), นักการเมี่ยง ที่ร่วมทำงานด้านนี้กันมายาวนาน แถมช่วยรวบรวมบันทึกต่างๆในลานปัญญาจนได้หนังสือมาหนึ่งเล่ม

อิอิ

 


 

Post to Facebook Facebook

« « Prev : เรียนรู้

Next : สติ – กางมุ้งให้ธงชาติ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 bangsai ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 มีนาคม 2010 เวลา 22:39

  เล่มนี้ขายหรือแจก หรือให้ขโมยครับ

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มีนาคม 2010 เวลา 6:22

  ใครยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ เอามือลง

 • #3 ป้าจุ๋ม ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 มีนาคม 2010 เวลา 6:45

  -”คนที่จะสอนคนอื่นได้ดี ต้องเรียนรู้การเรียนรู้” (แนะนำหนังสือ ให้ความรักก่อนให้ความรู้-Learn How To Learn ของ อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ) แล้ว เห็นด้วยค่ะ
  -เป็นหนังสือที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากนะคะ
  -หนังสือเล่มนี้อบอวนไปด้วยความรักความอบอุ่น แม่นุพาลูกๆมาช่วยตะลุมบอลขนาดนี้ ต้องเยี่ยมค่ะ
  -สงสัยเช่นเดียวกับคุณบางทรายค่ะ(#1 bangsai)

 • #4 ลานซักล้าง » เรื่องที่อยากป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 26 เมษายน 2010 เวลา 10:21

  [...] หมอเริ่มบันทึกเรื่องราวในลานปัญญา มีนักการอิ่มและนักการเมี่ยง ซึ่งร่วมทำงานด้านนี้กันมายาวนาน แถมช่วยรวบรวมบันทึกต่างๆ จนได้หนังสือมาหนึ่งเล่ม ซึ่งหมอเขียนเกี่ยวกับหนังสือไว้ว่า [...]


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.048888921737671 sec
Sidebar: 0.05729603767395 sec