Facilitation Lab - สถาบันพระปกเกล้า – 7 การเลือกและเตรียมผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดย จอมป่วน เมื่อ 14 กันยายน 2014 เวลา 23:07 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 14229

จากกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation) ต้องพยายามหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาจำนวนที่เหมาะสมมากพอและ ต้องสุ่มอย่างมีระบบ  นอกจากนี้ยังต้องเตรียมผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  มีการให้ความรู้  ข้อมูลที่จำเป็น  ให้เข้าใจกิจกรรมที่จะทำว่าทำไปทำไม  ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้น  ทำอย่างไร?

n20130623161747_20144 Image.aspx

ไปร่วมประชุมเตรียมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7   คุณหมออำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่าย (constituency) แบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ และกลุ่มเครือข่ายภาคส่วนหลัก 3 ภาคส่วน (ภาคประชาสังคม, ภาควิชาชีพ/วิชาการ, ภาคราชการ/การเมือง)  มีรายละเอียดอีกมาก  เป็นความพยายามที่จะพัฒนากลุ่มเครือข่ายมาร่วมกิจกรรม  เพราะทำกันมานานแล้ว

ในการจัดการอบรมสัมมนาก็ต้องมีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกัน  ต้องมีการเตรียมผู้เข้าร่วมอบรมเหมือนกัน  ผู้เข้าร่วมสัมมนาควรจะชัดเจนว่าเป็นการสัมมนาเพื่ออะไร มีเป้าหมายอะไร ต้องมีพื้นฐานหรือต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

การอบรมในหลักสูตรสร้างเสริมสังคมสันติสุข  ก็มีการคัดผู้เข้าร่วมการอบรมเหมือนกัน  มีการกระจายกลุ่มเพื่อให้เกิดความหลากหลาย  เกือบจำลองสังคมจริง  ลุงเอก (พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ) พูดเสมอว่าถ้าคนเหมือนกันหมด  กลุ่มเดียวกันหมด การเรียนรู้จะแตกต่างออกไปสู้กลุ่มที่แตกต่างหลากหลายไม่ได้

ประเด็นที่ต้องระวังอีกประการหนึ่งคือในการทำกิจกรรมหรือการอบรมบางอย่าง  พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่ต่างกันอาจเป็นปัญหาในการอบรมหรือทำกิจกรรม

เช่นจะคุยเรื่องพลังงาน,เรื่องการเมือง ฯ  การสุ่มผู้เข้าร่วมดีในแง่ความหลากหลาย  แต่อาจขาดความรู้ ความสนใจและความเข้าใจ  มีการให้ข้อมูลและความรู้ก่อนก็ไม่สนใจหรือไม่ว่าง  เวลาเสวนาก็จะมีปัญหาได้  ถ้ามีการเตรียมตัวมาก่อน  เครือข่ายต่างๆจะคัดเลือกตัวแทนที่เหมาะสมเป็นตัวแทนที่จะเข้าร่วม  เวลาพูดก็จะพูดในนามของกลุ่ม  ไม่ใช่ในนามส่วนตัว  เป็นต้น

การฝึกอบรมก็เหมือนกัน  ความแตกต่างของประสบการณ์และความรู้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้บ้างถ้าแตกต่างกันมากเกินไป  จริงๆแล้วการอบรมแต่ละครั้งผู้เข้ารับการอบรมก็จะเรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน  ได้ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป  บางคนมีประสบการณ์มาก่อน ได้รับความรู้หรือได้ประสบการณ์บางอย่างเพิ่มขึ้นก็ปิ๊งแว๊บขึ้นมาเลย  หรือบางคนมีความรู้ทางทฤษฎีมาก่อนแต่ยังขาดประสบการณ์  ได้ทำกิจกรรมบางอย่าง  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆที่เป็นผู้รับการอบรมด้วยกัน  หรือโดนสะกิดด้วยคำพูดของวิทยากรกระบวนการก็เกิดปิ๊งแว๊บขึ้นมา  แต่ละคนก็แตกต่างกัน

บางคนอาจจะปิ๊งแว๊บน้อยหรืออาจจะไม่ปิ๊งแว๊บอะไรเลยในการอบรม  ความรู้และประสบการณ์ต่างๆก็ฝังลึกอยู่ในตัวพร้อมที่จะปิ๊งแว๊บต่อไปในอนาคต  ถ้ามีจังหวะหรือโอกาสที่เอื้ออำนวย

วิทยากรบางท่านอาจกังวลในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

1410710355347 qyPNslVNnUjHbBHn8C0O3sJhDWWvI6SRHBLtMbZtsCM= sGV1MN7WpSdrGmx0oyVxcIR0-wXAGKVPbyMcHdQ8upM=

ยังมีประเด็นที่พี่หนิงจากเทศบาลนครพิษณุโลกพูดถึงการย่อยความรู้ไม่ทัน  เพราะความรู้บางอย่างเป็นปัญญาปฏิบัติอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งที่ต้องผ่านประสบการณ์บางอย่าง  ผ่านการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะความเข้าใจก่อน  ดังนั้นการฝึกอบรมที่ใช้เวลานานขึ้น เช่นเพิ่มเป็น 7 วัน 10 วันหรือ 15 วัน เพื่อให้มีความรู้มากขึ้นอาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการ  สู้การจัดอบรมเบื้องต้นสัก 3-5  วันแล้วทิ้งช่วงสักพัก  ค่อยอบรมขั้นกลางและขั้นสูงขึ้นหลังจากทิ้งช่วงให้เกิดการฝึกฝนจนเกิดทักษะและความเข้าใจสักระยะหนึ่ง

ความแตกต่างหลากหลายของผู้เข้ารับการอบรมก็มีผลดี  แต่ก็อาจเป็นการเสียโอกาสของผู้เข้ารับการอบรมบางคนที่อาจไม่พร้อมรับหรือเกิดอาการย่อยไม่ทัน  บางหลักสูตรถึงมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรืออาจต้องมีการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน

Post to Facebook Facebook

« « Prev : Facilitation Lab - สถาบันพระปกเกล้า – 6 เรียนรู้จากผู้เข้ารับการอบรม สติ

Next : Facilitation Lab - สถาบันพระปกเกล้า – 8 พี่จิ - วิทยากรกระบวนการ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "Facilitation Lab - สถาบันพระปกเกล้า – 7 การเลือกและเตรียมผู้เข้าร่วมกิจกรรม"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.16328310966492 sec
Sidebar: 0.1333179473877 sec