Facilitation Lab –สถาบันพระปกเกล้า - 1

โดย จอมป่วน เมื่อ 13 กันยายน 2014 เวลา 17:47 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 1074

หลังจากห่างหายจากการเขียนบันทึกมานาน อาจเป็นเพราะเป็นช่วงท่องเที่ยวพเนจรหาวัตถุดิบในการเขียน หาแรงบันดาลใจ ในที่สุดก็อยากเขียน

เริ่มจากการสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “Facilitation Lab:ฝึกทักษะวิทยากรกระบวนการ” จัดโดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 8-11 กันยายน 2557 ที่กนกรัตน์รีสอร์ท สมุทรสงคราม

วิทยากรประกอบด้วย

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เมธัส อนุวัตรอุดม

ชลัท ประเทืองรัตนา

ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

พิมพ์รภัช ดุษฏีอิสริยวงศ์

พีรานันต์ ปัญญาวรนันท์

มีน้องโอ๊ตและน้องโอปอคอยอำนวยความสะดวก (กินอิ่ม นอนอุ่น)

บทเรียนที่ได้รับบทแรกได้จากคำถามของ พี่อุ๋ย (พันตรีหญิง รัชดาวัลย์ นิสสัยเจริญ) ที่ถามว่าการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้วิทยากรกระบวนการจะใช้กับวงการทหารได้หรือไม่ ?

จากคำถามนี้ก็นำไปสู่การเรียนรู้ว่า ศรัทธา ความเชื่อต่อกระบวนการ (Process) นี้มีความสำคัญต่อคนที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการ อาจารย์ประกายรัตน์ก็เน้นว่าคนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานการประชุมในการประชุมกลุ่มเยียวยาหรือการไกล่เกลี่ยเยียวยา หรือในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) นั้นก็ต้องมีทัศนคติและทำบทบาทของวิทยากรกระบวนการเหมือนกัน

ดังนั้นก่อนจะอบรมหรือเรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ใช้บทบาทของวิทยากรกระบวนการ ควรปรับทัศนคติ ศรัทธา ความเชื่อและเข้าใจบทบาทของวิทยากรกระบวนการก่อน

**** Chaos Theory : Chaordic Organization vs Ortholic Organization ***

การที่จะทำให้เข้าใจบทบาทของวิทยากรกระบวนการและมีศรัทธา ความเชื่อต่อกระบวนการนี้จึงมีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆของการจะพัฒนาตัวเองเป็นวิทยากรกระบวนการ (กระบวนกร) – Facilitator

ส่วนจะทำอย่างไรนั้น  ถ้าเป็นคนที่ ego น้อยก็ไม่ค่อยยาก  แต่ถ้า ego สูง  ก็ต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงในการจัดการคนทะเล้น (How to Manage Talent People)

หมายเหตุ: ใครแวะมาอ่านกรุณาทิ้งร่องรอยด้วยการแสดงความคิดเห็นไว้ด้วย เป็น Virtual Reflection หรือ Virtual Dialogue…….อิอิ

Post to Facebook Facebook

« « Prev : ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก …..ขอคิดด้วยคน

Next : Facilitation Lab -สถาบันพระปกเกล้า- 2 » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "Facilitation Lab –สถาบันพระปกเกล้า - 1"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.40430688858032 sec
Sidebar: 0.31788992881775 sec