ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก …..ขอคิดด้วยคน

โดย จอมป่วน เมื่อ 13 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:53 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 13518

ประเด็นเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็กมีมานานแล้ว แต่กลายมาเป็นประเด็นร้อนขณะนี้ ความเห็นคงมีแตกต่างกันไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสังคม ถ้าการแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์

…………….

แนว คิดที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กมีมานานแล้ว หลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีแนวคิดที่จะยุบ เป็นประเด็นขึ้นมาบ้างพอสมควร แต่ก็เฉพาะแวดวงผู้คนที่สนใจการศึกษา แต่ครั้งนี้อาจมีประเด็นทางการเมืองเข้ามาร่วมด้วยจึงร้อนแรงเป็น พิเศษ…….ถ้าประชาชนคนไทยสนใจการศึกษาแบบนี้จริงๆจังๆและต่อเนื่อง มีการพูดคุยเรื่องนี้ไปตลอด มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลการศึกษา อนาคตเมืองไทยคงจะโชติช่วงชัชวาลแน่ๆ

แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดของพรรครัฐบาลขณะนี้หรือทุกพรรคที่มาเป็นรัฐบาลก็จ้องจะยุบ โรงเรียนขนาดเล็ก ฝ่ายราชการ นักการศึกษาของประเทศไทยมีแนวคิดเช่นนี้ด้วยหรือไม่?

มุมมองที่น่าสนใจคือ..อะไรคือรากเหง้าของปัญหาการศึกษาของประเทศไทย ?

ยุบโรงเรียนขนาดเล็กแล้วปัญหาหมดไปหรือไม่?

ไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหายังคงอยู่หรือไม่?

ทางออกมีแค่ยุบหรือไม่ยุบหรือ?

การ ถ่ายโอนภารกิจการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทางออกหนึ่งหรือไม่ ? เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้และมีกฏหมายรองรับอยู่ แต่ทั้งนักการเมืองและข้าราชการไม่ปฏิบัติตาม หรือจะรอให้ประชาชนลงมือ

การทำงาน การบริหารบ้านเมืองแบบทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นทางออกของปัญหาการศึกษาหรือไม่?

ถ้า ปัญหาการศึกษาในแต่ละพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่นั้นๆมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายจะดีหรือไม่ ? จะเป็นระดับ อบต. เทศบาล หรือ อบจ. ก็ได้

ใน ต่างประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ของตัวเอง ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการศึกษาด้วย ขนาดและที่ตั้งของโรงเรียนก็จะเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ

ใน พื้นที่ อบต. ถ้าประชากรน้อย ถ้ามีโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก คนใน อบต. นั้นๆจะกำหนดเองว่า ยอมมีโรงเรียนขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงแต่ลูกหลานได้อยู่กับพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ไม่ต้องเดินทางไกลๆเพื่อไปโรงเรียนหรือต้องไปเรียนต่างพื้นที่ ไม่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว หรืออาจพูดคุยกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ทำสหการคือเปิดโรงเรียนร่วมกัน ก็ให้ประชาชน

แนว คิดบริหารบ้านเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจที่ใช้มานานแล้ว อาจต้องปรับเปลี่ยน หลายๆจังหวัดเริ่มพูดคุยกันจะเป็นท้องถิ่นจัดการตนเอง เป็นจังหวัดจัดการตนเองแล้ว

ไหนๆมีประเด็นการยุบ โรงเรียนขนาดเล็กแล้ว น่าจะมีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic), คิดแบบ Systems Thinking ไม่ใช่มองแค่เล็กไป ไม่คุ้มก็ยุบเสีย หรือยุบแล้วมีข้อเสียไม่ควรยุบ แต่รากเหง้าของปัญหาการศึกษายังคงอยู่

นึกถึงวลีเด็ดของครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ …….คนโง่ยังเอะใจ

และของอาจารย์ ดร. วรภัทร ภู่เจริญ ….หัวสี่เหลี่ยม (ซี้ปังเท้า)

Post to Facebook Facebook

« « Prev : 3D+1 อีกครั้ง

Next : Facilitation Lab –สถาบันพระปกเกล้า - 1 » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก …..ขอคิดด้วยคน"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.076894044876099 sec
Sidebar: 0.14990282058716 sec