แนะนำตัวครับ

กันยายน 12th, 2009

สวัสดีทุกท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมลานถึงดินนะครับ

ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวอย่างคร่าวๆ

ผมเป็นลูกลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปัจจุบันผันตัวทวนกระแสมาเป็นลูกลุ่มน้ำมูล

ทำงานหลายด้านครับ เป็นวิศกร เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนประจำ ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แถมพกด้วยการทำสถานีโทรทัศน์ชุมชน

โดยหวังว่าจะใช้ความสามารถของตัวเองเท่าที่มีอยู่ให้คุ้มค่ากับหนึ่งชีวิตที่มีโอกาสเกิดมาให้เป็นประโยชน์แก่สังคมบ้าง

สนใจการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

ปัจจุบันกำลังเรียนปริญญาโท สนใจเรื่อง”การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้ในตัวคน”

รู้จักลานปัญญาจากหนังสือเจ้าเป็นไผ๑

ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมถามได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับ

ความรู้ในตัวคน

กันยายน 11th, 2009

เหตุที่รู้จักลานปัญญาเพราะ กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ “สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านสื่อโทรทัศน์ชุมชน” ครับ

ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาได้อ่านหนังสือ “เจ้าเป็นไผ” จึงสนใจคำว่า “ความรู้ในตัวคน” ที่ท่านประเวศ วะสี เขียนไว้ในคำนิยม เลยแนะนำให้ผมได้อ่านทำความเข้าใจ

แต่ผมยังไม่กระจ่างว่า เราจะสร้าง“สังคมแห่งการเรียนรู้” จาก “ความรู้ในตัวคน” ได้อย่างไร

และจริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงของคำว่า ความรู้ในตัวคน มีความหมายพิเศษเฉพาะหรือไม่

รบกวนท่านผู้รู้ได้ให้ความกระจ่างแก่ข้าน้อยด้วยเถิด

ตั้งไข่ในลานปัญญา

กันยายน 11th, 2009

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกลานปัญญาทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้พบกับสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีเช่นนี้ จึงอยากอนุญาติศึกษาประสบการณ์ ความรู้ต่างๆจากเพื่อนสมาชิกและ หากความรู้สึก ประสบการณ์ใดที่ผมพอจะร่วมแลกเปลี่ยนได้บ้าง ถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมแห่งนี้เปิดโอกาสให้ครับ