ไข้หัวลม

5 ความคิดเห็น โดย สุวรรณา เมื่อ ตุลาคม 27, 2009 เวลา 9:09 (เช้า) ในหมวดหมู่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร #
อ่าน: 307

เนี่ยเพราะไข้หัวลม เอะได้ยิน สว. ข้างๆปรารภให้ได้ยินแล้วหรอ  รู้แต่ได้ยินคุณยายน้านิดพูดให้ได้ยินมาแต่เด็กแล้ว พอฤดูกำลังจะเปลื่ยนจากฝนเป็นหนาว อ่านต่อ »Main: 0.011718034744263 sec
Sidebar: 0.1361391544342 sec