งานพระธาตุเดือนเก้า ประจำปี 2552 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

9 ความคิดเห็น โดย สุวรรณา เมื่อ มิถุนายน 8, 2009 เวลา 4:12 (เช้า) ในหมวดหมู่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร #
อ่าน: 1447

งานพระธาตุเดือนเก้า ก็เป็นอันซีนที่ผู้เขียนต้องไปเก็บข้อมูลจ.ตากครั้งนี้ เพื่อบรรจุฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก อ่านต่อ »Main: 0.011151075363159 sec
Sidebar: 0.29964184761047 sec